Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Returpolicy för FBA-kunder

Via FBA tillhandahåller Amazon leverans och kundtjänst för dina beställningar, inklusive bearbetning av kundreturer. Vi utgår ifrån Amazons returpolicyer för kunder för att avgöra om en artikel köpt via FBA är berättigad till retur.

Återbetalningar

En återbetalning är en kundkredit för hela eller delar av kostnaden för en köpt artikel. I vissa fall ger vi kunderna en ”återbetalning utan returkrav”. Detta innebär att kunden inte är skyldig att skicka tillbaka artikeln till distributionscentret. Vissa artiklar som inte är berättigade till retur kan vara berättigade till återbetalning.

Returer

En retur är en artikel som en kund skickar tillbaka till ett distributionscenter. Vi utvärderar skicket på varje returnerad artikel. Om vi fastställer att artikeln är säljbar returnerar vi den till ditt lager. Om vi bedömer att den är osäljbar (till exempel defekt eller skadad) tar vi reda på vem som orsakade skadan (Amazon eller kunden). Då bestämmer vi om du är berättigad till återbetalning.

En returnerad artikel klassificeras som osäljbar av följande skäl:

 • Artikeln är inte i samma skick som tidigare angetts.
 • Den är defekt, skadad, öppnad, saknar obligatorisk märkning, förbjuden eller på annat sätt olämplig.
 • Detta inkluderar artiklar som kan utgöra en hälso- eller säkerhetsrisk för våra medarbetare eller för nästa kund som köper den. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, förbrukningsvaror, personvårdsprodukter och produkter med utgångsdatum.

Om en returnerad produkt har ett icke-flyktigt internminne (till exempel en digitalkamera) och det finns bevis för att den har använts markerar vi den som olevererbar. Om sådana artiklar returneras måste du rensa minnet på enheten.

För returnerade artiklar som du ber oss att skicka till dig kan du använda LPN-etiketten på en returnerad artikel för att hitta information via Rapport över FBA-kundreturer. Om du använder tillverkarens streckkod för att spåra ditt lager kanske den här informationen inte är tillgänglig.

För artiklar i ditt lager som kategoriseras som defekta eller skadade av kunden måste du skicka en order för lagerrensning inom 30 dagar efter att den returnerade artikeln kommit fram till distributionscentret. Du kan också begära att vi automatiskt returnerar eller kasserar detta osäljbara lager. Mer information finns i Ta bort lager (översikt).

Tidsram för returer

I de flesta fall kan kunder begära att returnera en artikel inom 30 dagar från mottagandet. Amazon kan göra undantag från fall till fall och acceptera en begäran om retur efter 30 dagar efter mottagandet.

Om en artikel inte anländer till ett distributionscenter inom 45 dagar efter begäran om retur, debiterar vi i de flesta fall kunden och krediterar ditt konto för artikeln.

Förlängd tidsram för returer

Amazons returpolicy gör det möjligt för kunder att utan kostnad returnera FBA-babyartiklar som är berättigade till retur om de är i nytt, oöppnat skick och returneras inom 90 dagar efter mottagandet. Amazon betalar för returleveransen utan några kostnader för dig. Den här policyn gäller inte för Multi-Channel Fulfillment-beställningar.

Återbetalningar

När Amazon återbetalar en kund för din FBA-beställning debiterar vi ditt säljarkonto för hela eller delar av återbetalningsvärdet. I vissa fall, till exempel när en artikel förloras eller skadas medan Amazon ansvarar för den, kan du vara berättigad till en ersättning för återbetalningar på dina FBA-beställningar.

När kan du förvänta dig en ersättning för en återbetalning på en FBA-beställning?

Om en kund återbetalas för din artikel, men artikeln inte returneras till ett Amazon-distributionscenter inom 45 dagar efter återbetalningen, kommer vi i de flesta fall att debitera kunden och återbetala dig.

Om en kund returnerar din artikel till ett Amazon-distributionscenter inom 45 dagar efter återbetalningen, kommer vi att avgöra skicket på den returnerade artikeln.

Om en returnerad artikel är i säljbart skick returnerar vi artikeln till ditt lager och du återbetalas inte. Om en returnerad artikel är i ett osäljbart skick kommer vi att ta reda på vem som är ansvarig för skicket. När vi tar på oss ansvaret för en osäljbar retur kommer vi att återbetala dig men vi kommer inte att återplacera artikeln i ditt lager.

Amazon tar inte ansvar för eller återbetalar returnerade artiklar som har skadats av en kund, är en del av en återkallelse, är defekta eller bryter mot Amazons policyer etc. Vi lägger till dessa artiklar i ditt olevererbara lager när de returneras.

Viktigt: Amazon ersätter dig inte för återbetalda artiklar som kunden inte kan returnera enligt vår returpolicy, såvida det inte är av en orsak som vi tar ansvar för.
Viktigt: Amazon kommer inte att ersätta dig om du på egen hand direkt återbetalar en kund.
Observera: I de fall som ses som ett undantag från Amazons allmänna returpolicy är du fortfarande skyldig att ersätta oss för en eventuell återbetalning eller justering som gjorts till kunden eller för en ersättande artikel som skickats till kunden, såvida inte Amazon tar ansvar för orsaken till returen.

Bortskaffande av returnerade enheter

Vissa enheter som returneras till distributionscentret kommer att kasseras omedelbart. Detta görs för att skydda kunderna, distributionscentrets medarbetare, speditörerna och säljaren. Bortskaffandet är nödvändigt på grund av någon av följande orsaker:

 • Artikeln är en säkerhetsrisk
 • Artikeln är en hälsofarlig
 • Artikeln är en skuldrisk

Följande är exempel på returnerade enheter som omedelbart kommer att kasseras:

 • Farligt gods: Enheter som innehåller farliga kemikalier eller brandfarliga ämnen, såsom rakhyvlar med alkohol, motordrivna verktyg med bensin, batterier, parfymer och så vidare. Vi kommer att tömma ut kemikalier/alkohol och kassera artiklarna.
 • Trasiga glasprodukter
 • Öppnade artiklar från Personvård och Sexuell hälsa. Vi kommer endast att behandla returer för oöppnade, nya enheter.
 • Förbrukningsvaror och mat såsom pastiller och vitaminer.
 • Artiklar med utgångsdatum eller partinummer.
 • Sängkläder
 • Babyartiklar såsom nappar, flaskor och babymonitorer.
Observera: Amazon förbehåller sig rätten att neka eller deponera alla artiklar i lager som kan anses vara olämpliga. Vi kommer att återbetala ersättningsvärdet för alla returnerade enheter som deponeras om Amazon tar ansvar för orsaken till returen. Du kommer inte att återbetalas för andra returnerade enheter som deponeras och Amazon inte tar ansvar för. Mer information finns under FBA-produktbegränsningar.

Värde för återbetalning

En ersättning är en kredit som vi utfärdar till dig för hela eller delar av värdet av en återbetalning. Om en artikel på din FBA-beställning återbetalas, kommer vi att ersätta intäkterna från försäljningen av artikeln exklusive tillämpliga FBA-avgifter och lokal standardmomssats. Om du hör till vår momsberäkningstjänst tar vi hänsyn till din Product Tax Code (PTC) när vi beräknar den tillämpliga skattesatsen.

Försäljning på Amazon och FBA-avgifter

FBA krediterar ditt konto för hela eller delar av hänvisningsavgiften för Försäljning på Amazon och, om tillämpligt, den rörliga avstängningsavgiften för en returnerad artikel. Vi ersätter dig inte för tillämpliga FBA-avgifter. Mer information finns under Avgiftsplan för försäljning på Amazon.

Påfyllningsavgift

I vissa fall (till exempel när en returnerad artikel har öppnats) kan vi debitera kunden en påfyllningsavgift. I så fall krediteras ditt konto med beloppet för påfyllningsavgiften. Du får dock inte en kredit på en påfyllningsavgift om vi tar ansvar för skicket på den returnerade artikeln och har återbetalat dig.

Returbearbetningsavgift

För artiklar i kategorier där kunderna har gratis returer tillkommer en returbearbetningsavgift. Mer information finns i Returbearbetningsavgift.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates