Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Ta bort lager (översikt)

Du kan returnera eller bortskaffa lager som förvaras i Amazons distributionscenter på följande sätt:

Borttagningsavgifter debiteras per borttagen artikel. Mer information finns i FBA-avgifter för borttagning och bortskaffande.

Observera: Du måste ange en destinationsadress utanför din hembutik i den fil som laddar upp för en gränsöverskridande borttagning. Mer information finns i Skapa en borttagningsorder för att göra en retur utanför din hembutik.

Prova verktyget nedan om du vill skapa en borttagningsorder. Ange en FNSKU för en enhet som du vill ta bort. Om du vill åtgärda ett problem med en befintlig borttagningsorder anger du borttagningsorderns ID eller batch-ID

Behandling av borttagningsordrar

Det kan ta 10–14 arbetsdagar innan en borttagningsorder skickas från ett distributionscenter. Under högsäsonger (t.ex. Prime-veckan, oktober, november och december) kan det ta upp till 30 arbetsdagar eller längre. Du får en faktura inom 45 dagar efter borttagningen.

Levererbart lager är tillgängligt för köp tills vi tar bort det. Om du inte vill sälja en produkt inaktiverar du dess produktpost. Om du vill veta mer kan du gå till avsnittet Stänga en produktpost i Lista produkter för Fraktas från Amazon.

Vi kan inte ta bort lager i följande fall:

  • Lagret har redan bokats för borttagning.
  • Lagret behandlas för en väntande kundbeställning.
  • Lagret transporteras till ett annat distributionscenter.
Observera: Om ditt lager inte kan tas bort av något av ovanstående skäl kontaktar vi dig och föreslår åtgärder som du kan vidta för att kunna ta bort det.
Observera: Det går inte att ändra den adress som har angetts i en borttagningsorder när den väl har skapats.

Begränsningar för borttagningsordrar

Returer av borttagningsordrar kan inte

  • skickas till ett annat distributionscenter
  • användas för att expediera kundbeställningar.

Artiklar som klassificeras som farliga material returneras endast om de är godsklass HTRC (Hazmat Transportation Regulatory Class) 8 eller 9. Farliga artiklar som inte klassificeras som HTRC 8 eller 9 kan endast bortskaffas.

Om du vill skicka returer till en adress utanför Europa kan du besöka sidan med leverantörer som gör internationella returer.

Förpackning och frakt av borttagningsordrar

När du begär att lager ska returneras till dig packas det i distributionscentret och fraktas till den adress du anger. Det kan fraktas i flera försändelser och av flera speditörer om artiklarna finns i olika distributionscenter.

Lager som skickats till distributionscentret i lådförpackningar returneras som enskilda artiklar och förpackas i lådor eller på pallar beroende på vad som är lämpligt för försändelsen.

Avbrutna borttagningsordrar

Vi kan avbryta en borttagningsorder om lagret inte kan tas bort. Det kan till exempel hända om en del av produkterna ingår i en beställning som ska skickas till en kund.

Om vi avbryter en borttagningsorder kan du skicka in en ny förfrågan. Om en order avbryts kan det bero på en specifik produkt i ordern. Om vi avbryter en andra begäran kan du kontakta Selling Partner Support.

Om du vill avbryta en borttagningsorder som du har skickat kan du läsa mer i Ta bort lager från ett distributionscenter.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates