Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Processen att leverera en beställning

När en köpare lägger till din produkt i kundvagnen och checkar ut bearbetar Amazon deras beställning enligt dessa steg:

 1. Amazon placerar beställningen i Väntande status. Antalet som är tillgängligt för produktposten dras ifrån ditt antal i Hantera lager. Om det fanns ett antal på en vid tidpunkten för beställningen tas produktposten bort från Amazons erbjudandesida och visas i Hantera lager med ett antal på noll medan beställningen bearbetas.

  Väntande beställningar visas inte i Orderrapporten eller i rapporten över olevererade order och kommer att vara nedtonade (icke-åtgärdbara) i Hantera ordrar. Amazon håller alla beställningar i 30 minuter, vilket ger köpare möjlighet att annullera beställningar. Beställningar annullerade av köpare visas i Hantera ordrar som annullerade och kommer att vara nedtonade. I vissa fall kan våra processer för verifiering av betalnings- och orderinformation eventuellt förlänga orderbearbetningstiderna så länge som 21 dagar. Mer information finns i Väntande beställningar. Om en köpare kontaktar dig medan en beställning är i Väntande status, hänvisa dem till Amazons kundtjänst för mer information.

 2. Amazon verifierar beställningen. Amazon försöker validera köparens betalningsmetod och orderinformation. I det här skedet ser du en av tre olika statustyper i Hantera ordrar:

  Olevererat

  Betalningsverifieringen är framgångsrik. Se steg 3.

  Väntande

  Betalningsverifieringen är initialt misslyckad eller förlängd. I vissa fall kan våra processer för verifiering av betalnings- och orderinformation förlänga orderbearbetningstiderna, potentiellt så länge som 21 dagar. Väntande beställningar ska inte skickas, även om köparen kontaktar dig direkt. Väntande beställningar visas inte i Orderrapporten eller i rapporten över olevererade order och kommer att vara ”gråtonade” (icke-åtgärdbara) i Hantera ordrar.

  Annullerat

  En order annulleras om betalningstillstånd inte lyckas eller i fall av bedrägeri. Amazon kommer inte att meddela dig när en beställning annulleras, annat än att registrera beställningen som annulleras i Hantera ordrar. Inga ytterligare åtgärder behövs.

  Om en köpare kontaktar dig om en annullerad beställning och du fortfarande har tillgängligt lager, kan du bjuda in dem att göra en ny beställning på Amazon.

 3. När betalning verifieras på en order gör Amazon följande:
  • Ändrar status till Olevererat
  • Skickar en beställningsbekräftelse till köparen med beräknat leveransdatum
  • Skickar ett ordermeddelande till dig
   Anm: Lita inte enbart på e-postmeddelanden för beställningsbekräftelse. Kontrollera sidan Hantera ordrar eller Orderrapporter för olevererade order minst en gång om dagen.
   Anm: Om en beställning är försenad på grund av Amazons processer, kommer vi att ge köparen ett nytt leveransdatum baserat på det datum då beställningen frigörs från Väntande status.
 4. Du bearbetar ordern. När en beställning har status som Olevererad måste du antingen leverera eller annullera beställningen. Tänk på att köpare kan lämna feedback på säljar-annullerade beställningar.
  Anm: Amazon förväntar sig säljare att upprätthålla korrekta lagernivåer. Underlåtenhet att justera ditt lager i tid kan leda till alltför stora orderannulleringar före leverans. För information om hur vi räknar in annullerade beställningar i ditt övergripande resultat, se Kundstatistik.

  1. Inhämta leveransadressen på något av följande ställen:
   • Sidan Orderinformation
   • En orderrapport
   • En rapport över olevererade order
   Anm: För att skydda konfidentiell köparinformation inkluderar Amazon inte köparens leveransadress i Säljs, levereras nu-e-post.
  2. Skicka beställningen till köparen med hjälp av leveransadressen och den begärda leveransmetoden.
   Anm: Leverera endast beställningar som du kan verifiera som Olevererad i Hantera ordrar eller via rapporterna.
  3. Bekräfta försändelsen med någon av följande metoder:
   Anm: Du måste bekräfta leveransen av beställningen med Amazon inom 30 dagar från orderdatumet. Annars annullerar Amazon automatiskt beställningen och du kommer inte att betalas även om du skickade beställningen. En vecka före 30-dagarsgränsen visas en varning i Hantera ordrar (”Bekräfta som levererad före [datum] för att undvika annullering”) och du får ett meddelande via e-post.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates