Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Annullera en order eller flera ordrar

Du kan annullera alla ej levererade beställningar från sidan Hantera ordrar. När du annullerat en beställning skickar Amazon ett e-postmeddelande med information om annulleringen av beställningen till köparen.

Annullera en beställning


  1. Leta upp den beställning du vill annullera på sidan Hantera ordrar.
  2. Klicka på Annullera beställning i kolumnen Åtgärd.
  3. På sidan Annullera beställning, välj en Orsak till annullering. Du kan också ange information som du vill hålla reda på i fältet Säljar-memo.
  4. Klicka på Skicka.

Annullera flera beställningar

Du kan också annullera flera beställningar med hjälp av någon av följande metoder:

Observera: Vi förväntar oss att säljare upprätthåller korrekta lagernivåer. Underlåtenhet att justera ditt lager i tid kan leda till alltför stora annulleringar av beställningar före leverans. För information om hur vi räknar in annullerade beställningar i ditt övergripande resultat, se Kundstatistik.

Orsakskoder för annullering av beställning

Om du annullerar en beställning måste du välja en av följande orsakskoder, som kommer att ges till köparen för att förklara varför beställningen har annullerats.

Orsakskod Beskrivning
Inget lager Används om beställda produkter är slutsålda och du inte kan leverera beställningen rätt leveransdatum.
Annullerad av köpare Används om köparen har kontaktat dig och begärt att du annullerar beställningen.
Allmän justering Används för alla andra allmänna orsaker till annullering.
Prissättningsfel Används om ordern uppstod på grund av en felaktigt prissatt produkt.
Det går ej att leverera till leveransadressen Används om beställningen returnerades till dig, eftersom paketet skickades till en adress som det inte gick att leverera till.
Kundbyte Används om köparen har kontaktat dig och begärt att få byta produkten eller produkterna.

Partiella återbetalningar

Viktigt: Du måste vara en Amazon MWS-utvecklare för att kunna skicka en flödes-begäran.

Ibland kan du behöva annullera en del av en beställning med flera artiklar, och återbetala de artiklar som annulleras. Om du hanterar dina beställningar med hjälp av lagerfiler, kan du ladda upp ett orderjusteringsflöde.

Gör så här om du vill annullera eller återbetala en del av en beställning med flera artiklar:


  1. Skicka och bekräfta alla beställda artiklar som du kan leverera.
  2. Använd ett orderjusteringsflöde för att skicka en återbetalning för de beställda artiklar som du inte kan leverera. Ange följande information i flödet:
    • Annullerat antal: Antal som inte kan levereras.
    • Justeringsorsak: Återbetalningskoden. Välj antingen IngetLager eller AnnulleradAvKund.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates