Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Hantera FBA-lager

Du kan använda verktygen på sidan Hantera lager för rutinmässiga lagerhanteringsuppgifter, inklusive specifika FBA-uppgifter som att skapa en fraktplan eller lämna in Multi-Channel Fulfillment-beställningar. Du kan också ställa in filter och välja inställningar för att skapa en anpassad överblick av ditt FBA-lager.

På sidan Hantera lager kan du:

 • Visa och sortera ditt lager
 • Skapa, kopiera och redigera produktposter
 • Hantera prissättning
 • Lägga till och ta bort bilder
 • Stänga och ta bort produktposter

Mer information finns under Hantera lager.

Ange FBA-filter och inställningar

Du kan snabbt filtrera listan så att endast ditt FBA-lager visas.

 • Klicka på Amazon bredvid Levereras av, i fältet Filter.

Om du vill sortera ditt FBA-lager klickar du på en kolumnrubrik.

Du kan lägga till och ta bort kolumner, inklusive kolumner som visar information som är specifik för ditt FBA-lager, genom att välja dina inställningar.


 1. Klicka på Inställningaruppe till höger på sidan Hantera lager .
 2. På sidan Hantera lagerinställningar väljer du (för att visa) eller avmarkerar du (för att dölja) kolumnerna enligt önskemål. Kolumner som är specifika för FBA-lager är:
  • Tillgängligt visar det antal av produkten som är tillgängligt för leverans till kunder.
  • Inkommande visar det antal av produkten som finns i fraktplaner, är på väg till distributionscentra eller bearbetas på distributionscentret.
  • Olevererbar visar det antal av produkten som för närvarande finns på distributionscentra men som är i ett sådant skick att det inte kan säljas.
  • Reserverad visar det antal av produkten som:
   • bearbetas på distributionscentret
   • hör ihop med en väntande kundbeställning
   • håller på att levereras till ett annat distributionscenter.
  • Förhandsgranska avgift visar de beräknade avgifterna för produkten när den har sålts. Mer information finns i Förhandsgranska dina avgifter.
  • Levereras av anger om produkten för närvarande levereras av Amazon eller om du levererar den själv.

Mer information om inställningar finns i "Välj dina inställningar" på sidan Hantera lager.

Påbörja FBA-uppgifter

Sidan Hantera lager är det första steget för många vanliga FBA-lageruppgifter. Du börjar med att välja det lager som du vill använda och väljer sedan något av följande från menyn Åtgärd för vald:

 • Ändra till Levereras av Amazon

  När du skickar lager till Amazon för leverans måste du ändra leveransmetoden till Levereras av Amazon. För mer information, se Lista produkter som Levereras av Amazon.

 • Ändra till levereras av säljare

  Du kan ändra inställningen Levereras av för att ange att du själv levererar produkten.

 • Skicka/fylla på lager

  När du vill skicka lager till Amazon för leverans börjar du med att skapa en fraktplan. Mer information finns på Skicka FBA-lager till Amazon.

 • Ställ in påfyllningsvarningar

  Du kan ställa in en varning som meddelar dig när ditt lager håller på att ta slut.

 • Matcha lägsta pris

  Matcha snabbt de för närvarande lägsta priserna på Amazon för de produkter som du erbjuder. Mer information finns under Matcha lägsta pris.

 • Skapa order för lagerrensning

  Ditt osäljbara lager på Amazons distributionscentra returneras antingen till dig eller kasseras. Mer information finns under Ta bort lager.

 • Skapa leveransorder

  Lämna in en beställning som du har fått via en annan försäljningskanal för att levereras av Amazon. Mer information finns i Lämna in eller annullera en Multi-Channel Fulfillment Order.

 • Skriva ut produktetiketter

  Skriva ut Amazons produktetiketter för utvalt lager. Mer information finns under Märk FBA-lager.

 • Stäng produktposter

  Du kan stänga en produktpost när som helst, fram till den tidpunkt som den köps. Den här åtgärden tar inte bort posten ur lagret. Mer information finns under Hantera lager.

 • Radera produkter och produktposter

  När du raderar en produktpost tas SKU, all försäljningshistorik och produktinformation permanent bort från ditt säljarkonto. Mer information finns under Hantera lager.

 • Annonsera produktpost

  Du kan annonsera din produktpost genom att använda Sponsored Products, en reklamtjänst som hjälper dig att marknadsföra de produkter som du listar på Amazon. Mer information finns under Amazons sponsrade produkter.

Längst upp på sidan Hantera lager finns länkar till ytterligare vyer och uppgifter, varav vissa specifikt gäller för FBA-lager.

 • Hela lagret

  Återgå till en vy över hela ditt lager.

 • Undertryckt

  Undertryckta produktposter är de produktposter som inte uppfyller minimikraven för Amazon. Mer information finns under Undertryckta produktposter.

 • Förbättringar för produktpost

  Identifiera möjligheter att förbättra dina produktposter genom att granska meddelandena i kolumnen Enhancement och använd sedan informationen för att uppdatera din produktpost. Mer information finns under Förbättra dina produktposter.

 • Ta bort olevererbart lager

  Skapa lagerrensningsorder för olevererbart lager. Mer information finns under Ta bort lager från distributionscentra.

 • Korrigera strandsatt lager

  Strandsatt lager är lager på ett distributionscenter som inte har ett aktivt erbjudande på Amazon. Mer information finns under Korrigera strandsatt lager.

 • Hantera prissättning

  Uppdatera priserna på alla aktiva produktposter, antingen en efter en eller i satser. Mer information finns under Hantera lager.

 • Amazons lagerleveranser

  Visar endast FBA-lagret. Mer information finns under Lager levererat av Amazon.

 • Leveranskö

  Granska informationen om status för var och en av dina försändelser, inklusive fraktplaner som du för närvarande arbetar med, försändelser som är på väg till och försändelser som är på distributionscentret samt alla raderade, annullerade eller stängda försändelser. Mer information finns under Spåra din försändelse (leveranskö).

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates