Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Krav på frakt och routning

Viktigt: Underlåtenhet att följa FBA:s produktberedningskrav, säkerhetskrav och produktbegränsningar kan leda till att lager avvisas på Amazons distributionscenter, till bortskaffande eller returnering av lager, blockering av framtida försändelser till distributionscentret eller debitering för förberedelse eller för bristande efterlevnad vid distributionscentret. Informera din speditör eller leverantör om de här kraven och säkerställ att de förstår dem till fullo.

Information om innehållet i lådor

Om du tillhandahåller information om innehållet i lådor kan Amazon hantera ditt lager på ett bättre sätt och dina produkter kan börja säljas snabbare. Mer information finns i Ange information om innehållet i lådor.

Viktigt: Underlåtenhet att tillhandahålla korrekt information om innehållet i lådan kan leda till att framtida försändelser blockeras. Dessutom tillkommer en avgift för manuell bearbetning.

När du skapar försändelsen (även om du väljer Hoppa över att ange lådans innehåll) ska du se till att

 • varje låda innehåller lagerprodukter från endast ett leverans-ID. Kombinera inte artiklar från flera försändelser i samma låda. Du hittar försändelsens leverans-ID på sidan Sammanfattning.
 • uppgifterna om försändelse som anges i fraktplanen stämmer överens med försändelsen som skickas till distributionscentret, däribland:
 • enheter förbereds enligt kraven som finns på sidan Krav på förpackning och förberedelse.

Förpacka försändelser

Följande krav gäller för alla lådor som skickas till Amazons distributionscenter, oavsett om de skickas som leveranser av små paket, som försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet (LTL) eller via full lastbilstransport (FTL).

 • Varje låda som du inkluderar i försändelsen måste ha en egen unik FBA-fraktetikett som har skrivits ut från din leveranskö.
 • Använd en robust låda med sex sidor och intakta flikar. Lådor måste skydda innehållet tillräckligt väl under transport och bearbetning på Amazons distributionscenter. Exempel på lämpliga förpackningar är RSC (vanlig wellpapp), B-flute, ECT-32 (kantkrossningstest), 200BH (sprängstyrka).
 • Använd inte pallboxar (kallas även ”gaylords”).
 • Paketen måste förpackas så att innehållet inte skadas vid transport och bearbetning på Amazons distributionscenter. Om du behöver använda emballage när du transporterar dina försändelser till distributionscentret ska du se till att använda emballage som har godkänts av Amazon (läs mer i avsnittet Förpackningsmaterial nedan).
 • Om du vill veta mer om vad som gäller för produkter som säljs som set kan du läsa Krav på förpackning och förberedelse.
 • Lådor får inte
  • vara förpackade eller täckta med sträckfilm
  • täckas med förpackningstejp eftersom de då inte kan återvinnas
  • innehålla häftklamrar av metall eller hörnskydd av plast
  • vara tillverkade av trä eller metall
  • fästas eller sammanfogas med hjälp av plastband eller tejp.

Titta på den här korta videon om du vill se exempel på hur du förbereder dina lådor för leverans till Amazons distributionscenter.

Lådans vikt och mått

 • Lådor som innehåller flera artiklar av standardstorlek får inte vara längre än 63,5 cm på någon sida. En låda får vara längre än 63,5 cm om den innehåller överdimensionerade enheter som är längre än 63,5 cm. Lådor som är alltför stora i förhållande till överdimensionerade enheter kan omfattas av begränsade fraktvillkor, beläggas med extra avgifter eller avvisas av ett distributionscenter.
 • Om du använder en av Amazons partnerspeditörer måste du väga och mäta lådor och pallar på ett korrekt sätt för att säkerställa att rätt värden anges för varje försändelse.
 • Lådor får inte överskrida standardviktgränsen på 23 kg, såvida de inte innehåller en enskild överdimensionerad artikel som överstiger 23 kg.
  • Lådor som väger mellan 15 kg och 23 kg måste vara märkta med etiketter som anger ”Heavy Package”. Etiketterna måste vara synliga på varje lådas ovansida och sidor (totalt fem etiketter).
  • Om du har en enskild överdimensionerad artikel som överstiger 15 kg fäster du en etikett som anger ”Heavy Package” på ovansidan och sidorna (totalt fem etiketter).
Viktigt: Policyer för lådors vikt och mått tillämpas strikt. Om du skickar lådor som väger för mycket till ett distributionscenter kan framtida försändelser blockeras.
Observera: Korrekta vikt- och måttangivelser för lådor krävs för alla försändelser, även om du väljer att inte tillhandahålla information om innehållet i lådan i Seller Central.

Förpackningsmaterial

Om du använder lämpligt förpackningsmaterial säkerställer du att din försändelse snabbt går igenom mottagningsprocessen på distributionscentret. Du skyddar också våra medarbetare från potentiella säkerhetsproblem. – Skumskivor i polyetylen

Använd följande:

 • Bubbelplast
 • Hela pappersark (grovt kraftpapper är bäst)
 • Uppblåsbara luftkuddar
 • Skumskivor i polyetylen

Använd inte följande:

 • Alla typer av packchips, däribland sådana som är tillverkade av biologiskt nedbrytbart material eller majsstärkelse
 • Skumremsor
 • Crinklepapper
 • Strimlat papper
 • Termocol-chips
 • Styrofoam

Titta på videorna om FBA-paketering om du vill få mer information om hur du kan förpacka försändelser till Amazons distributionscenter.

Om du vill få mer ingående information om märkning kan du besöka sidan Leverans av små paket till Amazon.

Krav vid fysisk leverans

 • Vi accepterar endast följande typer av pallar:
  • I alla europeiska länder – 800 x 1 200 mm Euro/CHEP-certifierad DIN 15146
  • Endast i Storbritannien – 1 000 x 1 200 mm träpallar som kan hanteras från fyra håll, GMA-klass B eller högre.
 • Lastpallar som fraktas internationellt måste värmebehandlas enligt ISPM-15-standard.
 • Pallar kan byggas upp till högst 1,8 meter, inberäknat pallens höjd. Dubbelstaplade pallar: 2,7 meter för DE/CEE och 3,0 meter för UK, FR, IT och ES. Läs Europeiska FC-adresser och leveransdetaljer om du vill få mer information innan du skickar försändelser.
 • Överdimensionerade artiklar får inte placeras vertikalt på pallen.
 • Överdimensionerade artiklar, till exempel madrasser, kan placeras horisontellt på två sammanslagna pallar. Om en enskild artikel inte får plats på en pall som är 1 000 x 1 200 mm (Storbritannien) eller 800 x 1 200 mm (resten av EU) utan att överskrida kanterna bör du fästa ihop två pallar. Se till att pallarna är ordentligt fästa vid varandra på kortsidan (1000 mm eller 800 mm), att artiklarna är fästa på de sammanslagna pallarna och att pallens kortsida är vänd mot fordonets baksida. Den längsta sidan av artikeln ska placeras horisontellt på pallarna.
 • Oavsett pallalternativ får pallen inte överstiga 500 kg i bruttovikt, inklusive pallens vikt.
 • Pallar måste levereras av fordon som kan backa upp till vår lastkaj och öppnas baktill så att det går att komma åt pallarna med gaffeltruckar. Det bör vara ett fordon som väger minst 7,5 ton och har förstärkt golv.
 • Alla pallar måste täckas med genomskinlig plastfolie (ogenomskinlig folie är inte tillåten) och lastas med kortsidan vänd mot den bakre delen av fordonet.

Du hittar mer om ingående information om krav på pallar, märkning och fordon i Förbered lastbilsleverans till Amazon (FTL/LTL).

Observera:
 • Vi tar inte emot paket i receptionen.
 • Det är inte tillåtet att leverera till Amazons distributionscenter med privata fordon. Vi rekommenderar att du anlitar en erfaren speditör för att leverera dina försändelser för att undvika besvikelser.

Ytterligare krav

Alla produkter måste förses med en streckkod som är lätt att läsa av. Mer information finns under Krav på streckkoder för FBA.

Varje låda i en försändelse ska vara försedd med en FBA-etikett för lådor. Etiketten ska placeras bredvid eventuella speditörsetiketter. Mer information finns i Krav på fraktetikett.

Ytterligare krav kan gälla beroende på vilken leveransmetod du väljer:

Bekräftelse för Huawei-artiklar

Du bekräftar att det amerikanska handelsdepartementet Bureau of Industry and Security har begränsat och kan i framtiden begränsa kontakterna med Huawei Technologies Co. Ltd., och vissa av dess icke-amerikanska dotterbolag som finns med på byråns enhetslista (”Huawei-listade enheter”). Du är ansvarig för att följa dessa begränsningar, som uppdateras från tid till annan, i förhållande till produkter, programvara eller teknik (”artiklar”) som du får från Amazon eller dess dotterbolag. Detta inkluderar att se till att du inte tar bort, överför eller accepterar några artiklar, inklusive lager, som omfattas av dessa begränsningar från Amazon eller dess distributionscenter om du är en Huawei-listad enhet eller i syfte att överföra eller leverera sådana artiklar till en Huawei-listad enhet.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates