Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Policyer för program

De produkter du säljer på Amazon måste uppfylla kraven i ditt försäljningsavtal, däribland Amazons programpolicyer, samt alla gällande lagar och förordningar. Se till att du är införstådd med ditt ansvar som säljare innan du börjar annonsera dina produkter.

Allmänna policyer

Immateriella rättigheter

Krav på produkter och produktposter

Frakt

Skatter

Valfria program

Om du deltar i något valfritt program gäller villkoren för det valfria programmet. Alla program och tjänster som nämns nedan är inte nödvändigtvis tillgängliga på alla Amazons webbplatser. Kontrollera Seller Central på den Amazon-webbplats du är intresserad av för att ta reda på om ett program eller en tjänst är tillgängliga där.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates