Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Krav på lagerhållning

På den här sidan kan du läsa om kraven för att lista, förbereda och skicka ditt FBA-lager till Amazons distributionscenter.

Krav för FBA-produkter som säljs som nya Läs om kraven på produkter som säljs och levereras av Amazon som nya produkter, och i vilka skick dessa produkter inte tas emot vid distributionscentret.
Krav på produktmärkning Läs om kraven för märkning av dina enheter som märkta lagervaror och vilka produkter som är berättigade att vara utan märkning, sammanfogat lager och FBA Label Service.
Krav på förpackning och förberedelse Läs om de allmänna kraven på förberedelser inför att skicka FBA-lager till Amazons distributionscenter, och specifika produktkategorier som kräver speciella förberedelser.
Krav på fraktetikett Läs om kraven för att skriva ut och fästa fraktetiketter på dina fraktlådor.
Krav på frakt och routning Läs om de grundläggande fraktkraven för leveranser av Litet paket och Mindre än lastbilslast samt Full lastbil (FTL) till Amazons distributionscenter.
Begränsning av lagerhållning Läs om hur mycket lager du kan skicka till ett Amazon-distributionscenter och om Begränsning av lagerhållning gäller för dig eller inte.
ASIN-antalsbegränsningar Läs om lagergränser som tillämpas på specifika ASIN.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates