Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skicka produkter till Amazon

Den här sidan innehåller information om de alternativ som du kan använda för att skapa en fraktplan för att skicka lager till Amazons distributionscentra.

Observera: För att skicka lager till Amazon för leverans måste du ändra leveransmetoden till Fraktas från Amazon. Mer information finns på Lista produkter som Fraktas från Amazon.

Du kan skicka ditt lager till Amazon genom att skapa en fraktplan, packa dina produkter och skicka dem till de distributionscentra som Amazon anger. Välj den speditör du föredrar. Lager som skickas till ett distributionscenter skannas vanligtvis och görs tillgängligt för försäljning inom tre arbetsdagar efter leverans.

Alternativen för att skapa en försändelse är följande:

Skicka till Amazon Ett strömlinjeformat arbetsflöde för skapande av leverans med förenklade steg som sparar tid när du fyller på lager. Du kan skapa dina försändelser antingen genom att lägga till produkter från sidan Skicka till Amazon eller genom att ladda upp listan över produkter med hjälp av ett Excel-kalkylblad. Kom igång med Skicka till Amazon.

Skicka dina produkter till de platser som Amazon anger för din fraktplan. Detta säkerställer att ditt lager placeras närmare kunderna och minskar leveranstiden för dina produkter.

Det är inte tillåtet att skicka dina produkter på annat sätt än enligt din godkända fraktplan (till exempel genom att annullera en del av en godkänd fraktplan, feldirigera en försändelse eller skicka en ofullständig försändelse). Det leder till ytterligare bearbetning och hantering som kan försena mottagandet av ditt lager och dess tillgänglighet för försäljning. Detta kan också leda till blockering av dina möjligheter att skapa försändelser.

Observera: En avgift för oplanerade förberedelsetjänster kommer att debiteras för mottagna enheter som kräver artikeletikett men där sådan saknas. Mer information finns under Oplanerad service. Planerad förberedelse eller märkning som del av FBA Prep Service eller FBA Label Service kan försena det fullständiga mottagandet av din försändelse. Oplanerad förberedelse eller förberedelse som inte är en del av FBA:s förberedelse- eller etiketteringstjänster kan ytterligare försena fullt mottagandet av dina leveranser med upp till 48 timmar.

Mer information om hur du säkerställer säker leverans i tid till våra distributionscenter hittar du här Krav på frakt och routning.

Placering av lager

Denna tjänst, om den är tillgänglig i det land som anges av FBA, tilldelar varje leverans du skapar till ett specifikt distributionscenter, baserat på flera faktorer, inklusive produktens storlek och kategori, din adress och andra leveransnätverksfaktorer. Vi kan dela upp dina lager i flera försändelser som går till olika distributionscenter baserat på ett antal kriterier.

Problem med leveranser till Amazon

Problem med leveranser till Amazons distributionscenter kan resultera i en kvalitetsgranskning och efterföljande avstängning från skapande av inkommande försändelser och modifieringsprivilegier. I de flesta fall kan privilegier återaktiveras efter att du granskat något exempel som vi tillhandahåller och bekräftar våra krav. I de fall då bristande efterlevnad medför en säkerhetsrisk, eller väsentligt påverkar driften av våra distributionscenter kan ytterligare åtgärder krävas för att göra det möjligt att återaktivera privilegier. Dessutom kan upprepad underlåtenhet att uppfylla våra krav leda till avlägsnande av privilegier.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates