Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Försäljningspolicyer och uppförandekod för säljare

Alla säljare förväntas följa följande policyer när de listar produkter på Amazon. Säljaröverträdelser och förbjudet innehåll kan resultera i att ditt Amazon-konto stängs av.

Missbruk av Amazons webbplats för försäljning

Alla säljare har som en community lika tillgång till och kan använda Amazons webbplats för försäljning. Om en säljare laddar upp alltför stora mängder data upprepade gånger, eller på annat sätt använder webbplatsen på ett överdrivet eller orimligt sätt, kan det skapa en oproportionerlig belastning för webbplatsen och försämra andra säljares möjligheter att enkelt komma åt och använda webbplatsen.

Uppförandekod för säljare

Amazon ger dig möjlighet att nå hundratals miljoner kunder. Vi strävar efter att säkerställa en ärlig och tillförlitlig upplevelse för köpare och säljare. På Amazon förväntar vi oss att du följer den uppförandekod som beskrivs nedan.

Principer för uppförandekod för säljare:

 • Följ alla tillämpliga lagar och respektera Amazons policyer.
 • Se till att din kontoinformation är uppdaterad.
 • Utge dig aldrig för att vara någon som du inte är.
 • Agera alltid på ett sätt som garanterar en trovärdig upplevelse för Amazons kunder.
 • Lista aldrig produkter som kan skada Amazons kunder.
 • Bete dig aldrig på ett sätt som kan uppfattas som vilseledande, olämpligt eller stötande. Detta gäller alla dina aktiviteter, inklusive men inte begränsat till:
  • Information som tillhandahålls på ditt konto
  • Information i produktposter, innehåll eller bilder
  • Kommunikation mellan dig och Amazon eller dig och våra kunder
 • Agera alltid ärligt. Oärligt beteende inkluderar, men är inte begränsat till, följande:
  • Beteende som kan anses utgöra manipulation eller ”spelande” av någon del av köp- eller säljupplevelsen
  • Åtgärder som kan uppfattas som att manipulera kundrecensioner, inklusive genom att direkt eller indirekt bidra med falskt, vilseledande eller oäkta innehåll
  • Aktiviteter som kan uppfattas som försök att manipulera Amazons sökresultat eller försäljningsrangordning
  • Åtgärder som avsiktligt skadar andra säljare, deras produktposter eller deras betyg

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates