Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Utbildning om utökat producentansvar (EPR)

Vad ändras för säljare i Frankrike och Tyskland?

Från och med 2022 har Amazon skyldighet att bekräfta att du uppfyller kraven för utökat producentansvar om du säljer i Frankrike och Tyskland. Amazon kommer därför att samla in och validera dina EPR-registreringsnummer.

Amazon delar länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer i slutet av 2021 för Tyskland och under januari 2022 för Frankrike.

Om du inte kan bevisa att du uppfyller EPR-kraven för Amazon kan följande åtgärder vidtas:

Tyskland:

Amazon är skyldig att inaktivera produktposter som inte uppfyller kraven enligt utökat producentansvar.

 • Förpackning – alla produktposter från 1 juli 2022
 • Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) – alla produktposter som omfattas av EEE från och med den 1 januari 2023

Frankrike:

Amazon behöver betala en miljöavgift för din räkning till den kvalificerade organisationen för producentansvar som Amazon har valt för de EPR-produktkategorier som saknar EPR-registreringsnummer. Om du inte anger dina EPR-registreringsnummer betalas miljöavgifterna för din räkning som du sedan debiteras om du säljer tillämpliga EPR-produkter i Frankrike på amazon.fr.

Vad är utökat producentansvar (EPR)?

Utökat producentansvar (EPR) är en miljöpolicy som håller den part som släpper ut en produkt som omfattas av EPR-krav i landet (även kallad ”producent” enligt EPR) ansvarig för produktens hela livscykeln, från det att produkten utformas till slutet av dess livscykel (inklusive insamling och bearbetning av avfall). Enligt EPR-bestämmelserna måste de ansvariga parterna minska produkternas miljöpåverkan under hela produktens livscykel.

Är jag en producent?

Observera att producent inte är detsamma som tillverkare. Producenten är den part som först släpper ut en produkt som omfattas av EPR-krav (produktkategorierna som omfattas av beskrivs nedan) i landet (Frankrike eller Tyskland). Du kan betraktas som ”producent” om något av nedanstående gäller för dig:

 • Du tillverkar en produkt som omfattas av EPR-krav i landet.
 • Du importerar en produkt som omfattas av EPR-krav.
 • Du säljer en produkt som omfattas av EPR-krav i landet och du inte är etablerad i det landet.

Läs om specifika krav på förpackning i avsnittet med landsspecifik information nedan.

Vad behöver jag göra?

Om du är producent av produkter som omfattas av EPR-kraven är du skyldig att ange ditt eller dina EPR-registreringsnummer till Amazon. Nedan kan du se de produktkategorier som omfattas av EPR-krav i Frankrike och Tyskland och för vilka du måste ange EPR-registreringsnummer till Amazon. Amazon delar länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer i slutet av 2021 för Tyskland och under januari 2022 för Frankrike. Läs om specifika krav på förpackning i avsnittet med landsspecifik information nedan.

Om du är producent och inte har ett EPR-registreringsnummer måste du registrera dig för att få ett. Du måste kontakta respektive producentansvarsorganisation för varje EPR-produktkategori för att få ett EPR-registreringsnummer. I avsnitten nedan för respektive land kan du läsa mer om hur du registrerar dig. Amazon delar länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer i slutet av 2021 för Tyskland och under januari 2022 för Frankrike.

Om du inte är producent men säljer produkter som omfattas av EPR-krav måste du skaffa tillämpliga EPR-registreringsnummer från din uppströmsleverantör. Du ska sedan tillhandahålla Amazon med EPR-registreringsnumren för produkterna som bevis på att du uppfyller kraven. Amazon delar länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer i slutet av 2021 för Tyskland och under januari 2022 för Frankrike.

Om du inte är producent och inte kan skaffa tillämpliga EPR-registreringsnummer från din uppströmsleverantör måste du registrera dig och tillhandahålla Amazon med egna EPR-registreringsnummer. Amazon delar länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer i slutet av 2021 för Tyskland och under januari 2022 för Frankrike.

Vilka produktkategorier omfattas av EPR?

Nedan följer de produktkategorier som omfattas av EPR [för Frankrike och Tyskland] och för vilka du måste ange EPR-registreringsnummer till Amazon.

EPR-kategori Frankrike Tyskland
1 Förpackning * *
2 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) * *
3 Batterier1 * *
4 Möbler *

5 Däck *

6 Papper *

7 Textilier *

8 Kemikalier *
9 Medicinsk utrustning för självbehandling *

1 Ansvar för batterier i Tyskland: Om du erbjuder en EEE-produkt som innehåller ett batteri måste du registrera dig för både EEE och batteri.

Vad innebär det att uppfylla EPR-kraven?

Om du är producent eller behöver registrera dig eftersom du inte kan skaffa tillämpliga EPR-registreringsnummer från din uppströmsleverantör kan du följa du de här övergripande anvisningarna om hur du uppfyller EPR-kraven.

Steg 1: Registrering

 • Registreringen är en engångsprocess som du går igenom för att erhålla det eller de EPR-registreringsnummer som krävs för att bevisa att du uppfyller EPR-kraven.

  När du har fått EPR-registreringsnumren måste du skicka dem till Amazon för att bevisa att du uppfyller kraven. Amazon delar länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer i slutet av 2021 för Tyskland och under januari 2022 för Frankrike.

Steg 2: Anmälan och rapportering

 • Du måste anmäla din försäljning [av produkter som omfattas av de olika EPR-kategorierna] till respektive producentansvarsorganisation för den aktuella rapporteringsperioden.

Steg 3: Betalning

 • Du måste betala miljöavgifter till de berörda producentansvarsorganisationerna. Miljöavgifterna definieras av respektive producentansvarsorganisation beroende på produktkategori och enhetstyp (exempelvis kylskåp, babykläder, stol), produktattribut (exempelvis förpackningsmaterial, möbelmaterial) samt antalet enheter och/eller deras vikt.

Landsspecifik information

Tyskland

Bevis på överensstämmelse i Tyskland

I Tyskland är EPR-registreringsnummer ett bevis på överensstämmelse. Du måste registrera dig hos tillämpligt EPR-register för att få ett sådant nummer. Mer information finns i tabellen nedan. När du har fått ett EPR-registreringsnummer måste du skicka dem till Amazon för att bevisa att du uppfyller kraven. Amazon delar länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer i slutet av 2021 för Tyskland.

Enligt den ändrade förpackningslagen i Tyskland betraktas du från och med den 1 juli 2022 som producent av de FBA-förpackningar som används för att leverera dina produkter, om tillämpligt.

Kategorierna för EPR och verkställande organ beskrivs i tabellen nedan.

# EPR-kategorier Beskrivning Verkställande organ
1 Förpackning1 Alla förpackningstyper https://lucid.verpackungsregister.org/
2 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) Utrustning för temperaturreglering https://www.ear-system.de/ear-portal/#no-back
3 Skärmar, bildskärmar och utrustning med skärmar vars yta är större än 100 cm²
4 Lampor
5 Utrustning med ett yttermått över 50 cm (stor utrustning)
6 Utrustning som inte har ett yttermått över 50 cm (liten utrustning)
7 Mindre IT- och telekommunikationsutrustning som inte har ett yttermått över 50 cm
8 Batterier2 Bilbatteri, industribatteri och bärbart batteri

1Förpackning: I Tyskland ansvarar du för både primärförpackning och sekundärförpackning. Om du får sekundärförpackning av en leverantör ansvarar den för sekundärförpackningar fram till 30 juni 2022. Från och med 1 juli 2022 ansvarar du både för primärförpackningar och sekundärförpackningar. Det här gäller för FBA och alla andra leveranstjänster.

2Batterier: I Tyskland måste du registrera dig för både EEE och batteri om du säljer en EEE-produkt som innehåller ett batteri. För närvarande behöver du bara tillhandahålla ett registreringsnummer för EEE till Amazon.

Följande registreringsnummer är bevis på överensstämmelse:

 • Förpackning: Registreringsnummer
 • EEE: WEEE-reg.nr DE
 • Batteri: Batt-reg.nr DE2

Frankrike

Bevis på överensstämmelse i Frankrike

I Frankrike kräver Amazon att du har unika identifieringsnummer (UIN) som bevis på överensstämmelse. Du måste registrera dig hos tillämplig producentansvarsorganisation (se tabellen nedan) beroende på vilken katalog du har. UIN genereras automatiskt från och med januari 2022 för alla registrerade säljare. De här numren är tillgängliga via producentansvarsorganisationernas portaler. Du måste ange UIN-numren för Amazon via Sellers Central. Under januari 2022 delar Amazon länken som du använder för att ladda upp EPR-registreringsnummer för Frankrike.

EPR-kategorierna och producentansvarsorganisationerna beskrivs i tabellen nedan.

# EPR-kategorier Produktbeskrivning (Frankrike) Exempel Producentansvarsorganisationer
1 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) Avfall som genereras av elektrisk och elektronisk utrustning Hushållsprodukter, lampor, brandsläckare och professionella elektroniska produkter

https://www.ecosystem.eco

https://www.ecologic-france.com

https://www.soren.eco/ (endast solpaneler)

2 Batterier Begagnade batterier och laddningsbara batterier Bärbara batterier, fordonsbatterier och industribatterier

https://www.corepile.fr/

https://www.screlec.fr/

3 Förpackning1 Avfall från hushållsförpackningar Lådor och förpackningar för produkter (exempelvis leksaker), fraktlådor, fraktetiketter, tejp och annat

https://www.citeo.com

https://www.leko-organisme.fr

4 Utskriftspapper Avfall från grafikpapper Tryckta artiklar som användarmanualer, tapeter, presentkort, reklamfoldrar https://www.citeo.com
5 Möbler Avfall som genereras av möbler Hushålls- och kontorsmöbler

https://www.eco-mobilier.fr

https://www.valdelia.org

6 Textilier Textilier, hushållslinne, skor och annat Klädtextilier, hushållslinne och skor https://refashion.fr/pro/fr
7 Däck Avfall som genereras av däck Fordon, jordbruk och däck för tungt arbete

http://www.gie-frp.com

https://aliapur.fr

8 Kemikalier Kemiskt hushållsavfall Lim, färg, billack, aceton, vaselin, spackel https://www.ecodds.com/
9 Medicinsk utrustning för självbehandling Avfall som genereras av utrustning som används av patienter vid självbehandling Nålar, mikroperfusion, kateter, penna med infällbar nål https://www.dastri.fr/

1. Ansvar för förpackningar: I Frankrike är du ansvarig för primärförpackningen och sekundärförpackning som du använder.

Policy för EPR-krav för tredjepartssäljare i Frankrike

Om du säljer produkter som tillhör en eller flera av EPR-produktkategorierna på amazon.fr i Frankrike, men inte ger Amazon ett giltigt UIN för EPR-produktkategorierna kommer Amazon att rapportera det antal produkter du har sålt i Frankrike på amazon.fr och betala motsvarande miljöavgift för din räkning för att du ska kunna fortsätta försäljningen.

Vanliga frågor – Allmänt

Jag uppfyller redan EPR-kraven. Måste jag meddela Amazon om det?

Ja, om du redan har registrerat dig och uppfyller EPR-kraven som gäller för dig ska du skicka dina EPR-registreringsnummer till Amazon. Under fjärde kvartalet 2021 delar Amazon länken som du kan använda för att ladda upp EPR-registreringsnummer.

Jag är skickar mina produkter på egen hand. Gäller det här mig?

Ja, Amazon måste bekräfta att alla säljare uppfyller EPR-kraven oavsett om de använder FBA eller skickar sina produkter själv.

När påverkas jag?

Innan en produkt listas i Frankrike eller Tyskland måste producenten ha registrerat sig för EPR och fått EPR-registreringsnumren för alla tillämpliga EPR-produktkategorier.

Måste jag registrera mig för olika länder och olika EPR-produktkategorier?

Ja, det finns olika registreringskrav, processer och auktoriserade organ för varje land och för de EPR-produktkategorier som säljs på amazon.de och amazon.fr.

Hur ofta behöver jag rapportera min försäljning och betala EPR-avgifterna?

Anmälningar och betalningar av EPR-avgifter utförs månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på EPR-kategorierna och producentansvarsorganisationerna i varje land.

Kommer Amazon att erbjuda hjälp med EPR-rapportering?

Amazon utvecklar ett rapporteringsverktyg som du kan använda för att ladda ner rapporter över EPR-produktkategorier i Frankrike och Tyskland. Du kan använda informationen i de här rapporterna för att deklarera din försäljning av produkter som omfattas av de olika EPR-kategorierna.

Måste jag betala för både primär (produktförpackning) och sekundär (frakt) förpackning?

Primärförpackning (produktens egen förpackning): Ja, både säljare som använder FBA och som sköter leveranser på egen hand måste betala för primärförpackning.

Sekundär förpackning (fraktförpackning): Läs avsnitten för respektive land för att få mer information.

Primärförpackningar är förpackningar som används för att förpacka produkten, exempelvis den märkta lådan med ett par skor eller aluminiumburken som innehåller läskedryck. Sekundärförpackningar är fraktlådor eller påsar som används för att skydda produkten under transport till kund. Det här kan omfatta fyllningsmaterial som skyddar produkten och tejp som säkrar förpackningen. Fraktetiketter är också en del av sekundärförpackningen.

Hur mycket kostar det?

EPR-registrering: Du måste betala registreringsavgifterna till de olika producentansvarsorganisationerna. Avgifterna ligger mellan 0 EUR och 250 EUR.

Miljöavgifter: Miljöavgifter beräknas baserat på försäljning och EPR-produktkategorierna, som varierar från land till land. Varje producentansvarsorganisation har en egen prislista enligt avtal.

Hur många EPR-registreringsnummer behöver jag ange för varje kategori?

Varje säljare måste ange ett EPR-registreringsnummer för varje tillämplig EPR-produktkategori.

För WEEE endast i Tyskland: Alla säljare måste registrera sig och ange varje varumärke/enhetstyp som de säljer inom kategorin.

Vilken information behöver jag lämna till Amazon?

Alla säljare måste uppge sitt eget DE WEEE EPR-nummer som inkluderar flera registreringar av varumärkes-/enhetstyp.

Alla som säljer internationellt måste registrera alla produkter de säljer i den tyska butiken.

Alla som säljer på den inhemska marknaden kan uppge leverantörens registreringsnummer om leverantören är baserad i Tyskland och redan är registrerad för dessa varumärken/enhetstyper.

Vad händer när jag har skickat in ett registreringsnummer till Amazon?

Amazon validerar numret hos ansvarig myndighet. När numret har validerats meddelar Amazon dig.

Vilka är skillnaderna mellan att registrera sig i Frankrike och Tyskland?

I Frankrike behöver du endast registrera dig hos producentansvarsorganisationen för respektive EPR-produktkategori. I Tyskland måste du dessutom registrera dig hos det ansvariga verkställande organet (ZSVR, EAR).

Var hittar jag mer information om utökat producentansvar för Frankrike?

Du kan hitta mer information, till exempel om rapportering, perioder och betalning av EPR-avgifter, på producentansvarsorganisationens webbplatser. Du kan även läsa mer på webbplatserna nedan:

Var hittar jag mer information om utökat producentansvar för Tyskland?

Om du vill ha mer information rekommenderar vi att du bekantar dig med lagarna ElektroG och VerPackG och att du besöker producentorganisationens webbplatser samt de webbplatser som anges nedan:

Vanliga frågor – Frankrike

Vilka åtgärder vidtar Amazon för min räkning om jag säljer tillämpliga EPR-produkter på amazon.fr till kunder med en leveransadress i Frankrike, men inte har angett ett giltigt unikt identifieringsnummer till Amazon?

Om du säljer tillämpliga EPR-produkter på amazon.fr till kunder med en leveransadress i Frankrike, men inte har angett ett giltigt unikt identifieringsnummer för dessa EPR-produkter till Amazon, så vidtar Amazon följande åtgärder för din räkning:

 • Amazon förbereder och fyller i deklarationsrapporter för din räkning med den information som begärs av de producentansvarsorganisationer som Amazon har valt. Amazon anger till exempel antal enheter eller produktvikt för din försäljning och obligatoriska uppgifter som enhetstyp (t.ex. kylskåp, babykläder, stol) och produktattribut (t.ex. förpackningsmaterial, möbler). Amazon använder den information som uppges i dina produktposter, eller standardvärden om sådan information saknas, för att förbereda rapporterna.
 • Amazon skickar in rapporter för varje tillämplig EPR-produktkategori i slutet av rapporteringsperioden (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis eller årligen beroende på produkternas kategori).
 • Amazon betalar de tillämpliga miljöavgifterna i enlighet med producentansvarsorganisationens prislista och antal (antalet enheter eller produktvikt) för din räkning.
 • Amazon återkräver beloppen från dig.

När betalar Amazon mina miljöavgifter till den kvalificerade producentansvarsorganisationen som Amazon har valt?

Amazon följer rapporteringsperioden (kvartalsvis, halvårsvis eller årlig) för varje EPR-produktkategori i enlighet med de kvalificerade producentansvarsorganisationer som Amazon har valt. Det innebär att Amazon betalar miljöavgifterna för din räkning i slutet av varje kvartal för kvartalsvisa rapporter, var sjätte månad för halvårsrapporter och årsvis för årsrapporter till dessa producentansvarsorganisationer.

Kommer Amazon att återkräva de miljöavgifter som betalats för min räkning?

Ja, Amazon återkräver de miljöavgifter som betalats för din räkning i slutet av varje rapporteringsperiod som gäller för respektive EPR-produktkategori. Miljöavgiften baseras på den kvalificerade producentansvarsorganisationens prislista och EPR-försäljningens antal (antal enheter eller produktvikt). Vi informerar dig om återbetalningsprocessen senare.

Betalar Amazon miljöavgiften för min räkning efter att jag har uppgett mitt UIN?

Nej, Amazon betalar endast miljöavgiften för din räkning under de rapporteringsperioder då Amazon inte har fått in dina giltiga UIN-nummer för de EPR-produktkategorier som gäller för dig. Amazon upphör att betala miljöavgiften för din räkning från och med den rapporteringsperioden (kvartalsvis, halvårsvis eller årlig enligt EPR-produktkategori). Du betalar därefter själv dina miljöavgifter till valfri producentansvarsorganisation.

Jag har registrerat mig hos en producentansvarsorganisation för att få mitt UIN, men har inte fått det än. Vad ska jag göra?

Fortsätt att kontrollera producentansvarsorganisationens portal för att få ditt UIN. När du har fått UIN ska du omedelbart skicka det till Amazon. Amazon betalar in miljöavgifterna för din räkning under de rapporteringsperioder då Amazon inte har fått in dina giltiga UIN-nummer för de EPR-produktkategorier som gäller för dig.

Betalar Amazon miljöavgifterna för min räkning för försäljning utanför Amazon också?

Nej, Amazon betalar endast miljöavgifterna för din räkning för tillämplig EPR-försäljning på amazon.fr.

Behöver Amazon betala miljöavgifter för min räkning för tillämplig EPR-försäljning från amazon.fr som skickas utanför Frankrike?

Nej, Amazon behöver inte betala miljöavgifter för din räkning för tillämplig EPR-försäljning från amazon.fr som skickas utanför Frankrike. Amazon betalar endast miljöavgifter om du säljer tillämpliga EPR-produkter på amazon.fr till kunder med en leveransadress i Frankrike. Detta omfattar även franska territorier utanför Frankrike.

Är det obligatoriskt för mig att vara registrerad hos en producentansvarsorganisation?

Även om Amazon kan betala miljöavgifterna för din räkning och återkräva dem från dig uppmuntrar vi alla säljare att uppfylla EPR-kraven på egen hand. Det omfattar registrering, anmälan, rapportering och betalning av miljöavgifter.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates