Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Amazon Partnered Carrier-programmet (PCP): Ange information

Packningsmeddelanden

En tilläggsavgift för stort paket kan tillkomma för lådan

UPS-paket: Om paketets längd + 2 x bredd + 2 x höjd är mer än 300 cm (118 tum) tar UPS ut en tilläggsavgift för stort paket.

Exempel: För en låda som mäter 91 cm x 71 cm x 71 cm är längden (91 cm) plus den dubbla bredden (2 x 71 cm) och den dubbla höjden (2 x 71 cm) lika med 375 cm. UPS tar emot lådan, men de kan ta ut en tilläggsavgift eftersom den är större än 300 cm.

Amazon (hantering av DHL): Den högsta tillåtna längden är 120 cm x 60 cm x 60 cm. Högsta tillåtna sammanlagda längd och omkrets (= längsta sidan av paketet + 2 x bredd + 2 x höjd) är 360 cm. Högsta tillåtna vikt i kg: 31,5 kg.

Lådan överskrider den maximala storleken som speditören tillåter och måste packas om

Ett UPS-paket får inte vara längre än 270 cm (108 tum). Paketets längd + 2 x bredd + 2 x höjd får inte överstiga 419 cm (165 tum). Packa om innehållet i flera lådor om det är möjligt. Annars kan du behöva använda en annan speditör.

Exempel: En låda som mäter 90 cm x 85 cm x 85 cm överskrider de högsta tillåtna måtten. Paketets längd (90 cm) + 2 x bredd (2 x 85 cm) + 2 x höjd (2 x 85 cm) = 430 cm.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates