Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Åtkomst till data

Precis som alla andra butiker använder Amazon butiksdata, inklusive information (i) som tillhandahålls av säljare, (ii) som tillhandahålls av konsumenter, (iii) som har aggregerats och (iv) om sina egna erbjudanden för att göra det möjligt för säljare att erbjuda sina produkter till konsumenter och förbättra Amazon för både säljare och konsumenter. Säljare har tillgång till information om sina aktiviteter i Amazons butiker och till viss aggregerad information via verktyg som tillhandahålls av Amazon.

Som exempel publicerar Amazon en mängd information i sina butiker som är synlig för både kunder och säljare. Detta inkluderar priser på erbjudanden, produktbeskrivningar och betyg, kundrecensioner och den relativa populariteten för varje produkt som säljs i våra butiker. Vi publicerar även produktrankningar, bästsäljarlistor och användarrecensioner i våra butiker. Recensioner och betyg om säljaren offentliggörs i säljarens skyltfönster.

Många av våra verktyg finns även tillgängliga för att du ska kunna få tillgång till data som är specifik för din försäljning i våra butiker samt aggregerad data som i allmänhet avser möjligheter till ökad försäljning i våra butiker. Seller Central ger tillgång till en mängd material, anpassningsbara rapporter och verktyg som gör att du kan följa resultatet för dina produkter på Amazon, bland annat genom detaljerad information om dina produktposter, beställningar, betyg och din försäljning. Du får tillgång till affärsinsikter och aggregerade data via verktyg som t.ex. företagsrapporter, rekommendationerna som visas på Seller Centrals hemsida och Amazon Brand Analytics. Rekommendationerna som visas på Seller Centrals hemsida uppmärksammar dig på möjligheter att optimera försäljningen genom prisförändringar, undvika lagerbrist och vidta andra åtgärder för att utöka företaget och nå bättre resultat. Förutom att använda aggregerade data för de rekommendationer och analyser som erbjuds säljare, använder vi uppgifterna som indata i våra modeller för bedrägerispårning som hjälper till att skydda kunder och säljare. Vi använder också aggregerad data för att identifiera kategorier och produkter med hög kundefterfrågan under en viss tidsperiod, för att få en överblick över vår verksamhets hälsa, för att utveckla nya verktyg och tjänster för kunder och säljare och för att på annat sätt fatta strategiska beslut om var vi ska investera resurser. Säljare kan också välja att få kompletterande rapportering från ytterligare tjänster. Amazon Brand Analytics tillhandahåller till exempel uppgifter om kundernas mest köpta produkter när de köper en säljares produkter.

Säljare kan också använda tjänsten Amazon Marketplace Web Services (”MWS”). MWS är en uppsättning API:er som gör det möjligt för dig att anlita tredje part för att utveckla en mängd programvarulösningar och program som du och dina tredjepartsleverantörer använder för att förbättra försäljningen i Amazons butiker, t.ex. program för att hantera lager, beställningar, nedladdningsbara rapporter, inkommande och utgående frakt och prissättning.

Som beskrivs i vår sekretesspolicy, delar vi information med Amazon.com, Inc. och de dotterbolag som Amazon.com, Inc. kontrollerar och som antingen omfattas av vår sekretesspolicy eller som följer rutiner som är minst lika skyddande som de som beskrivs i vår sekretesspolicy. Vi delar också information med tredje parts tjänsteleverantörer. Vi använder till exempel tredjepartsleverantörer för att utföra beställningar av produkter eller tjänster och för att leverera paket. En säljare får tillgång till konsumentens personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att säljaren själv ska kunna fullgöra en kundbeställning. Vi värdesätter att säljarna anförtror Amazon med information om sina företag. Vi säljer inte personuppgifter till andra, och vi använder endast uppgifter om enskilda säljare för att stödja dem eller förbättra eller skydda våra kunders upplevelse. Amazon lagrar informationen även efter att en säljare avslutat sin försäljning i våra butiker. I vår sekretesspolicy hittar du mer information om hur länge vi lagrar personuppgifter.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates