Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skicka till Amazon: Förpacka enskilda enheter

I det här steget tillhandahåller du information om innehållet i lådan för de enskilda enheter som du bekräftade i föregående steg och som ska förpackas i lådor med blandade SKU:er.

När du har bekräftat de enskilda enheterna i varje SKU i steg 1 i arbetsflödet Välj lager som ska skickas avgör vi vilka SKU:er som kan packas tillsammans och grupperar dem i förpackningsgrupper.

Faktorer som avgör vilka SKU:er som kan förpackas tillsammans inkluderar SKU:ernas vikt och mått, krav på expediering och märkning samt ägarskap, och om SKU:erna är farliga material som kräver särskild hantering på distributionscentret.

När du packar dina lådor enligt förpackningsgrupperna och tillhandahåller information om lådans innehåll för varje paketgrupp bestämmer vi de optimala leveransdestinationerna för ditt lager. Att placera ditt lager närmare kunderna kan leda till kortare leveranstider av beställningar av dina produkter.

Packa allt i en låda

Om alla SKU:er i förpackningsgruppen får plats i en låda ska du följa dessa steg:

 1. Välj Allt passar in i en låda.
 2. Ange lådans vikt, dvs. den totala vikten för den förpackade fraktlåda, inklusive emballage.
 3. Ange lådans dimensioner, dvs. fraktlådans yttermått.
 4. Klicka Bekräfta förpackningsinformation.
Observera: När du anger lådans vikt och mått jämför vi dessa siffror med de enheter som du placerar i lådan. Vi förväntar oss att lådans vikt och volym inte är mer än 10 % mindre än den sammanlagda vikten och volymen för alla enheter inuti lådan. Om siffrorna inte är som förväntat visas en varning.

Du kan använda den här informationen för att förhindra oavsiktliga fel samt problem när du fyller på ditt lager. Om du tror att din inmatning är korrekt och inte orsakar några problem kan du ignorera varningen.

Packa i flera lådor och ladda upp information om innehållet i lådan

Om SKU:erna i förpackningsgruppen kräver mer än en låda följer du dessa steg för att tillhandahålla information om innehållet i lådan med hjälp av webbformuläret eller en Excel-fil:

Ange information om innehållet i lådan med hjälp av webbformuläret

Viktigt: Alternativet att använda webbformuläret för att tillhandahålla information om innehållet i lådan är endast tillgängligt om du packar enheterna i en förpackningsgrupp i tio eller färre lådor.
 1. Välj Flera lådor kommer att behövas.
 2. Välj Ange via webbformulär i rullgardinsmenyn.
 3. Ange det uppskattade antalet lådor som behövs för att packa SKU:erna i förpackningsgruppen. Det här numret kommer att användas för att generera ett webbformulär. Du kan uppdatera antalet lådor i webbformuläret genom att klicka på plus/minus (+/–)-ikonen längst upp till höger.
 4. Klicka på Öppna webbformulär så öppnas ett popup-fönster. Högst upp i popup-fönstret anger du antalet enheter av varje SKU per låda. Det totala antalet enheter du anger får inte överskrida det antal som anges i kolumnen ”Förpackade enheter” för den förpackningsgruppen.
 5. Under SKU:erna lägger du till information om lådans vikt och mått.
  1. Ange först vikterna för varje låda i förpackningsgruppen.
  2. Ange sedan lådans mått och markera de lådor som avses. Om du packar i lådor med olika mått kan du klicka på Lägg till ett annat lådmått. Ange de nya dimensionerna och markera de lådor som de nya måtten gäller för.
 6. Klicka Bekräfta förpackningsinformation.

Ange information om innehållet i lådan med en Excel-fil

 1. Välj Flera lådor kommer att behövas.
 2. Välj Ladda upp Excel-fil (.xlsx) i rullgardinsmenyn.
 3. Ange det uppskattade antalet lådor som krävs för att alla SKU:er i förpackningsgruppen ska få plats. Det här numret används för att generera ett kalkylblad med en paketlista. Du kan uppdatera antalet lådor i det genererade kalkylbladet med upp till tio lådor.
 4. Ladda ner mallen för paketlistan.
 5. Öppna Excel-kalkylbladet och klicka på Aktivera redigering.
  1. Ange antalet enheter per SKU i varje låda. De förpackade enheterna, dvs. det totala antalet enheter i varje låda, får inte överskrida de förväntade enheterna för en viss SKU i förpackningsgruppen.
  2. Ange vikt och mått för varje låda i förpackningsgruppen.
  Observera: Kolumnrubrikerna och SKU-informationen i Excel-filen är lösenordsskyddade, vilket innebär att du inte kan ändra dem. Om du vill ange information om innehållet i lådan bläddrar du till den högra halvan av sidan till fliken Förpackningsinformation.
 6. Klicka på Ladda upp och validera filen.
Viktigt: Håll koll på vilka SKU:er du packar i varje låda för varje förpackningsgrupp. Markera dina lådor (till exempel förpackningsgrupp 1 – låda 1, förpackningsgrupp 1 – låda 2) så att du kan matcha rätt ID-etikett för FBA-låda med varje låda i steg 3 – Skriv ut lådetiketter. Blanda inte SKU:er från olika förpackningsgrupper i samma låda.
Observera: När du anger lådans vikt och mått jämför vi dessa siffror med de enheter som du placerar i lådan. Vi förväntar oss att lådans vikt och volym inte är mer än 10 % mindre än den sammanlagda vikten och volymen för alla enheter inuti lådan. Om siffrorna inte är som förväntat ser du en varning.

Du kan använda den här informationen för att förhindra oavsiktliga fel samt problem när du fyller på ditt lager. Om du tror att din inmatning är korrekt och inte orsakar några problem kan du ignorera varningen.

Förpacka i flera lådor utan att ange information om innehållet i lådan

Om SKU:erna i förpackningsgruppen kräver mer än en låda och du vill att Amazon ska bearbeta innehållet i lådan manuellt följer du dessa steg:

 1. Välj Flera lådor kommer att behövas.
 2. Välj Amazon bearbetar innehållet i lådorna manuellt i rullgardinsmenyn.
 3. Ange mått och vikt för varje låda i förpackningsgruppen.
 4. Granska avgiften för manuell handläggning. För mer information, se FBA-avgift för manuell handläggning.
 5. Klicka på Bekräfta manuell bearbetning.
Viktigt: Om du väljer att inte tillhandahålla information om innehållet i lådorna kommer Amazon att bearbeta dina lådor manuellt på distributionscentret . Försändelser som bearbetas manuellt kan ta längre tid att ta emot än försändelser med information om innehåll i lådorna.

Vanliga frågor

Vad är förpackningsgrupper?

Förpackningsgrupper är grupper av SKU:er som kan förpackas tillsammans. SKU:er som klassificeras som farliga material kan till exempel inte förpackas med SKU:er som inte är farliga material. Det beror på att farliga material skickas till speciella distributionscenter som kan ta emot dem på ett säkert sätt. Andra faktorer som avgör vilka SKU:er som kan förpackas tillsammans är SKU-vikter och -mått, krav på förberedelse och märkning samt streckkodskrav.

Är förpackningsgrupper detsamma som försändelser?

Nej, förpackningsgrupper är inte samma sak som försändelser. Paketgruppen avgör vilka SKU:er som kan förpackas tillsammans i en låda, baserat på de faktorer som beskrivs ovan. När du har angett information om innehållet i lådan för alla dina förpackningsgrupper bestämmer vi den optimala leveransdestinationen för dina lådor.

Vad är fördelen med förpackning innan leveransdestinationerna är kända?

Förutom att Amazon kan bestämma de optimala destinationerna för ditt lager kan du ändra antalet när du packar, innan du bekräftar leveransdestinationerna.

Vad händer om jag vill göra ändringar i de SKU:er som jag vill skicka när jag packar?

Vi förstår att när du packar dina lådor kanske du vill göra ändringar av antalet i vissa SKU:er, antingen för att ta hänsyn till skadat lager eller för att optimera utrymmet i lådorna. Förpackning innan du bekräftar försändelser gör att du kan göra justeringar av antalet när du packar utan begränsningar. Du kan göra det genom att gå tillbaka till föregående steg där du angav kvantiteterna, Välj lager att skickaoch uppdatera antalet SKU:er som du vill ändra. När du är klar, fortsätt till steg 1b genom att välja Förpacka enskilda enheter.

Observera: Paketgrupper kan ändras om du lägger till eller tar bort SKU:er, eller om det finns ändringar i en befintlig SKU:s krav på vikt, mått, förpackning eller märkning eller klassificering av farliga material. Se till att du tillhandahåller uppdaterad information om innehållet i lådan för de uppdaterade paketgrupperna.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates