Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för Amazon Imaging Services

Dessa villkor för Amazon Imaging Services (”villkor”) gäller för din användning av Amazons bildhantering av foton och videoklipp (”Imaging Services”) som beskrivs mer utförligt på sidan Amazon Imaging Services. Dessa villkor kompletterar och ska läsas i samband med Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet (”avtalet”). Termer med versaler som används och inte definieras i dessa villkor har de betydelser som tillskrivs dem i avtalet.

Bildhantering av produkter som du tillhandahåller. Amazon tar fotografier eller videoklipp av berättigade produkter (till exempel fotografier eller videoklipp, ”produktbilder”). Amazon äger alla produktbilder som skapats genom Imaging Services.

Licens. Alla produktbilder som skapas genom Imaging Services är uteslutande Amazons exklusiva egendom. Amazon ger dig en icke-exklusiv licens att reproducera och offentligt visa produktbilder som inte innehåller en mänsklig modell; dock förutsatt att du kommer att följa eventuella krav på borttagning från Amazon avseende specifik användning av produktbilder.

Behörighet. Amazon bestämmer efter eget gottfinnande vilka av dina produkter som är berättigade till Imaging Services.

Förlust och skada. Om det uppstår förlust eller skada på någon av dina produkter under Imaging Services kommer vi att ersätta dig i enlighet med villkoren i avtalet. Vi kommer däremot inte att ersätta dig för skador på kläder, smycken, skor, klockprodukter, färskvaror eller produkter som kräver montering.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates