Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Amazons värdekupongsvillkor

Villkor för värdekupongsprogram

Villkor för värdekupongsprogram kompletterar ditt försäljningsavtal, AMAZON PAYMENTS – ANVÄNDARAVTAL FÖR FÖRSÄLJNING PÅ AMAZON och Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet.

Godkännande

Godkännande krävs för att delta i värdekupongsprogrammet. Genom att skicka in en värdekupong, godkänner du villkoren för värdekupongsprogrammet.

Värdekupongsprogrammet

Värdekupongsprogrammet hjälper berättigade säljare att skapa och hantera digitala värdekupongserbjudanden för Amazon-kunder.

Programkrav

För att delta i värdekupongsprogrammet måste du: (i) ha ett professionellt säljarkonto och (ii) behålla ditt kontos goda anseende och (iii) följa tillämpliga lagar och förordningar i relevant jurisdiktion.

Budget

Du ansvarar för att fullt ut finansiera alla värdekupongsrabatter du erbjuder, inklusive eventuella kostnader du ådrar dig baserat på din användning av kuponger. Värdekupongsrabatter kommer att skapas och administreras enligt de villkor du tillhandahåller oss, på det sätt vi anger.

Utöver de avgifter som beskrivs i Avgiftsplan för försäljning på Amazon för ditt konto eller på annan plats, samtycker du till att betala en inlösenavgift för varje värdekupongsrabatt som inlöses av en kund (”inlösenavgift”). En värdekupong anses vara ”inlöst” när en kund köper en produkt som är kopplad till en aktiv värdekupong och kunden har kopplat den gällande värdekupongen till sitt konto. Inlösenavgiften förfaller och betalas vid leverans av enheten och visas i budgetsektionen. Eventuell värdekupongsbudget som du tillhandahåller oss är endast för planeringsändamål, och vi kommer att beräkna dina avgifter och skyldigheter till kunder baserat på din faktiska kampanjaktivitet. Du ansvarar för de totala avgifter som beräknas. Om dina faktiska kampanjaktiviteter överskrider din värdekupongsbudget, kommer inga återbetalningar att utfärdas.

Om 80 % av din värdekupongsbudget nås före värdekupongens utgångsdatum, tar vi bort värdekupongen från webbplatsen så att nya kunder inte kan se den. Kunder som tog del av värdekupongen före borttagningen kan fortfarande lösa in den fram till utgångsdatumet.

Ytterligare villkor

Vi kan när som helst annullera en värdekupong som du skapar och stänga av eller avsluta någon funktion i värdekupongsprogrammet efter eget gottfinnande.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates