Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skicka till Amazon: Bekräfta speditör- och pallinformation

Om du skickar ditt lager i pallförsändelser blir du ombedd att bekräfta speditör- och pallinformation i steg 4 i arbetsflödet Skicka till Amazon, efter att du har skrivit ut och satt på lådetiketter.

I det här steget väljer du speditören som kommer att skicka dina pallar till Amazon.

Mer information om pallförsändelser och hur man bygger pallar finns i Förbereda en försändelse som är mindre än lastbilens transportkapacitet eller en full lastbilsleverans till Amazon.

Pallförsändelser med icke-partner-speditörer

En icke-partner-speditör är för närvarande det enda alternativet tillgängligt. Följ dessa steg:

  1. Bekräfta Antal pallar i varje försändelse.
  2. Klicka på Skriv ut palletiketter för att få fyra kopior av varje pall-ID för Fraktas från Amazon (FBA) för varje pall i din försändelse. Vi använder informationen från etiketterna för att verifiera ankomsten och innehållet i försändelsen vid distributionscentret. Statusen för din försändelse ändras från Jobbar till Redo att skicka.
  3. Placera en etikett på vardera sidan av pallen, i mitten och nära ovansidan.
  4. Schemalägg upphämtning och lämna över ditt lager till din speditör.
  5. Ange PRO/fraktfakturanumret för din försändelse i det slutliga steget Spårningsinformation för att informera oss om att ditt lager är på väg.
  6. Klicka på Spåra försändelse för varje försändelse i arbetsflödet och ange fraktsedelnummer (BOL) i fliken Spårningshändelser på sidan Leveranssammanfattning.

För mer information om speditörskrav och leverans av pallförsändelser, se Arrangera en försändelse som är mindre än lastbilens transportkapacitet eller en full lastbilsleverans till Amazon.

Viktigt: Om du vill veta mer kan du läsa hjälpartikeln Skicka produkter till Amazon. Mer information om hur du ändrar eller avbryter din försändelse, se Skicka till Amazon: Ändra eller avbryt din försändelse.

Vanliga frågor

Vad händer om jag behöver avbryta mina försändelser?

Du kan annullera din försändelse genom att klicka på knappen Ta bort försändelser och avgifter längst ned på sidan. Vid annullering avbryts alla försändelser du har skapat och får statusen Annullerat i din leveranskö. För mer information, gå till Skicka till Amazon: Ändra eller avbryt din försändelse

Vad händer när jag markerar en försändelse som skickad?

När du anger att du har lämnat över din försändelse till speditören får försändelsen statusen Skickad. När den har fått statusen Skickad kan våra distributionscenter förbereda sig för att ta emot ditt lager så att onödiga förseningar undviks.

Hur meddelar jag Amazon att min försändelse är på väg?

Knappen Markera som levererad har tagits bort eftersom vi nu använder spårningsinformation för att uppdatera din försändelsestatus på ett korrekt sätt.

När du har angett giltig spårningsinformation för din försändelse uppdateras statusen för din försändelse automatiskt till Skickad. Du kan ange spårningsinformation antingen i steget Skicka till Amazon Spårningsinformation eller på fliken Spåra försändelse på sidan Leveranssammanfattning.

Statusen för din försändelse visas som Skickad på sidan Leveranskö och sidan Leveranssammanfattning.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates