Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skicka till Amazon: Välj lager att skicka

På den här sidan finns information om det första steget Välj lager att skicka för att skapa försändelser med Skicka till Amazon. Du kan även läsa om hur du konfigurerar ditt arbetsflöde, lägger till lager som du vill skicka till flera distributionscenter och skapar förpackningsmallar.

Du kan lägga till varor i ett arbetsflöde genom att antingen välja produkter från en lista med FBA-SKU:er eller genom att ladda upp flera SKU:er med mallar.

Konfigurera ditt arbetsflöde

 1. Välj Skicka från-adress. Det här är adressen som du skickar dina varor från. Som standard visas den adressen som du skickade varor från sist. Klicka på Skicka från en annan adress om du vill ändra adress.
  Observera: Du måste ange en korrekt Skicka från-adress för att Amazon ska kunna skicka dina varor till rätt plats och säkerställa att fraktkostnaderna stämmer. Du kan inte ändra den här adressen när du har bekräftat dina försändelser i steg 2 i arbetsflödet.
 2. Välj Målbutik. Det här är den butik dit dina varor kommer att skickas.
  Observera: Butiken kan väljas i förväg baserat på den Seller Central-webbplats du använder. Annars väljer du en butik i rullgardinsmenyn. Om butiken som du vill skicka varor till inte visas i menyn kontrollerar du att du har loggat in på rätt Seller Central-webbplats för den butiken.

Lägg till lager genom att välja från en lista

Om du vill lägga till lager i arbetsflödet från en lista över tillgängliga FBA-SKU:er väljer du Välj från lista som SKU-urvalsmetod. Du kan lägga till lager som lådor med en enda SKU (även kallade förpackningar) eller som enskilda enheter.

Lägg till lådor med en enda SKU i ett arbetsflöde

Lådor med en enda SKU, dvs. förpackningar, innehåller en eller flera enheter av samma SKU. Om innehållet, vikterna och måtten för dina lådor med en enda SKU inte ändras ofta rekommenderar vi att du skapar förpackningsmallar för de SKU:er som du vill skicka till Amazon.

Med förpackningsmallar kan du spara information om hur dina SKU:er förpackas, förbereds och märks. När du har skapat en mall kan du återanvända den för framtida försändelser, vilket kan spara tid när du fyller på lagret. Du kan ha upp till tre förpackningsmallar per SKU i Skicka till Amazon. Du kan redigera en mall genom att klicka på ikonen Redigera i kolumnen för förpackningsinformation.

Tips: Hoppa över det här steget om du antingen packar blandade SKU:er i en låda eller om din förpackningsinformation ändras ofta.
Skapa en förpackningsmall
 1. Ur rullgardinsmenyn Förpackningsinformation väljer du Skapa ny förpackningsmall för den SKU som du vill arbeta med.
 2. Ange följande information i mallen:
  • Förpackningsmallens namn: Namnge mallen så att du kan skilja den från andra som du eventuellt skapar för samma SKU.
  • Enheter per låda: Antalet säljbara enheter i varje fraktlåda. En säljbar enhet är den artikel som en kund kan köpa. Ett paket med tio pennor som säljs tillsammans är till exempel en säljbar enhet.
  • Lådmått: Fraktlådans yttermått.
  • Lådvikt: En färdigpackad fraktlådas totala vikt, inklusive emballage.
  • Förberedelsekategori: Förpackningskraven för din SKU.
  • Vem förbereder enheter?: För närvarande är Säljare det enda alternativet, vilket innebär att dina enheter måste förberedas innan de anländer till distributionscentret. FBA Prep Service kommer att finnas tillgängligt i ett senare skede.
  • Vem märker enheter?: För närvarande är Säljare det enda genomförbara alternativet, vilket innebär att dina enheter måste märkas innan de anländer till distributionscentret. FBA Label Service kommer att finnas tillgängligt i ett senare skede.
  Observera: När du anger lådans vikt och mått jämför vi dessa siffror med de enheter som du placerar i lådan. Vi förväntar oss att lådans vikt och volym inte är mer än 10 % mindre än den sammanlagda vikten och volymen för alla enheter inuti lådan. Om siffrorna inte är som förväntat ser du en varning. Du kan använda den här informationen för att förhindra oavsiktliga fel och problem när du fyller på ditt lager. Om du tror att din inmatning är korrekt och inte orsakar problem kan du ignorera varningen.
 3. Klicka på Spara. När du har skapat en förpackningsmall för en SKU anger du antalet lådor som du vill skicka.
  Viktigt: Underlåtenhet att tillhandahålla korrekt information om innehållet i lådan kan leda till att framtida försändelser blockeras. Exakt lådvikt och mått krävs för alla försändelser. Mer information finns i Krav på frakt och routning.
 4. Med rätt förpackningsmall vald under Förpackningsinformation anger du Antal lådor som ska skickas för den SKU som du vill skicka.
 5. Om din produkt behöver ett utgångsdatum uppmanas du att ange detta. För mer information går du till Utgångsdatum för FBA-produkter .
 6. Klicka på Redo att skicka.

Lägg till enskilda enheter i ett arbetsflöde

Om du skickar lådor med blandade SKU:er (lådor som innehåller fler än en SKU) eller lådor med en enda SKU som ändras från försändelse till försändelse följer du stegen nedan:

 1. Ur rullgardinsmenyn Förpackningsinformation väljer du Enskilda enheter för den SKU som du vill arbeta med.
 2. Ange följande information i mallen:
  • Förberedelsekategori: Förpackningskraven för din SKU.
  • Vem förbereder enheter? För närvarande är Säljare det enda genomförbara alternativet, vilket innebär att dina enheter måste förberedas innan de anländer till distributionscentret. FBA Prep Service kommer att finnas tillgängligt i ett senare skede.
  • Vem märker enheter? För närvarande är Säljare det enda alternativet, vilket innebär att dina enheter måste märkas innan de anländer till distributionscentret. FBA Label Service kommer att finnas tillgängligt i ett senare skede.
 3. Klicka på Spara. När du är klar anger du antalet enheter för varje SKU som du vill skicka till Amazon.
 4. Med Enskilda enheter valda under Förpackningsinformationanger du antalet enheter för den SKU som du vill skicka.
 5. Klicka på Redo att packa.
 6. Om din produkt behöver ett utgångsdatum uppmanas du att ange detta. För mer information går du till Utgångsdatum för FBA-produkter.
Observera: Om du skickar flera SKU:er i en låda kommer du att märka ett nytt steg i arbetsflödet, Steg 1b – Förpacka enskilda enheter. I det steget uppmanas du att ange information om innehållet i lådan för dessa SKU:er.

Lägg till lager i bulk med hjälp av en mallfil

Om du vill lägga till lager i ett arbetsflöde i bulk med en mall väljer du Filuppladdning som din SKU-urvalsmetod.

Följ stegen nedan för att skapa och ladda upp filen.

Generera och ladda ner mallen

 1. Välj valfria kolumner att lägga till i mallen:
  • Välj Förpackningsinformation om en eller flera av dina SKU:er kommer att förpackas i fraktlådor med en enda SKU. Du kan ange information om innehållet i lådan, vikter och dimensioner i mallen så att du inte behöver ange den här informationen igen under arbetsflödet.
  • Välj Utgångsdatum om en eller flera av dina SKU:er kräver ett utgångsdatum. Du kan ange information om utgångsdatum för ditt lager i Excel-mallen.
 2. Klicka på Generera och ladda ner fil.

Lista dina SKU:er i kalkylbladet

Den nedladdade mallen innehåller flikar med anvisningar, datadefinitioner, exempel och ett tomt kalkylblad där du kan skapa ditt arbetsflöde.
 1. Läs igenom anvisningarna och datadefinitionerna.
 2. Fyll i kalkylbladet och ange dina SKU:er på fliken Skapa arbetsflöde – mall. Du kan lista både enskilda enheter och SKU:er i förpackningar på fliken Skapa arbetsflöde – mall. I kalkylbladet finns även kolumner som du valde till när du skapade mallen.

Ladda upp den ifyllda filen

 1. När du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter sparar du filen på något av följande sätt:
  • Spara hela kalkylbladet i .xlsx-format.

   Ändra inte namnet på flikarna eller cellernas format i kalkylbladet.

  • Spara fliken Skapa arbetsflöde – mall i .txt-format.

   Ändra inte cellernas format i fliken.

 2. Klicka på Ladda upp ifylld fil och välj filen.

Om filen är stor kan den ta några minuter att ladda upp. Stanna kvar på sidan utan att uppdatera den medan filen laddas upp.

Observera: Om uppgifterna stämmer öppnas fliken SKU:er som är klara att skickas så att du kan granska alla SKU:er. Om filen innehåller fel visas de på fliken SKU:er som behöver åtgärdas. Du måste antingen lösa felet eller ta bort SKU:n från arbetsflödet innan du kan gå vidare till nästa steg.

Redigera förberedelsekategori och äganderätt i bulk

Följ dessa steg för att uppdatera förberedelsekategori eller ägare av förberedelse eller märkning för flera SKU:er:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid varje SKU som du vill redigera.
  Observera: Rutan Markera alla i rubriken gäller endast de SKU:er som är listade på den aktuella sidan.
 2. Så här ändrar du förberedelsekategorin för varje SKU som du har valt:
  1. Klicka på Ange förberedelsekategori.
  2. Välj en kategori i rullgardinsmenyn Förberedelse för varje enhet.
  3. Klicka på Spara.
  4. När du har granskat sammanfattningen av ändringarna klickar du på Stäng.
  Ändringen tillämpas på SKU-nivå. Klicka på Förberedelsevägledning om du vill ha mer information.
 3. Så här ändrar du ägare av förberedelse eller märkning eller båda:
  1. Klicka på Ange ägare av förberedelse och märkning.
  2. Välj antingen Tillämpa på valda förpackningsmallar eller Tillämpa på alla förpackningsmallar.
  3. Välj en ägare från rullgardinsmenyn Vem förbereder enheter?, Vem märker enheter? eller från båda.
  4. Klicka på Spara.
  5. När du har granskat sammanfattningen av ändringarna klickar du på Stäng.
  Ändringarna kommer att tillämpas på mallnivå.

Etikettera enheter

Alla artiklar som du skickar till ett distributionscenter måste ha en streckkod, så att vi kan identifiera och spåra varorna under hela leveransprocessen. Om du vill veta mer kan du läsa krav på streckkoder för FBA-produkter.

Om din SKU kräver Amazon-streckkoder (FNSKU-etiketter) och du valde Säljare som etikettansvarig klickar du på Skriv ut SKU-etiketter i kolumnen Information/åtgärd och använder därefter etiketterna. Du kan också skriva ut alla enhetsetiketter för en försändelse genom att klicka på Skriv ut alla SKU-etiketter i slutet av steg 1.

Du kan också skriva ut enhetsetiketterna via Visa innehåll på varje fraktkort i steg 2 till 5 i arbetsflödet.

Observera: Du kan skicka både lådor med en enda SKU som skapats med förpackningsmallar och lådor med blandade SKU:er i samma Skicka till Amazon-arbetsflöde.

Bekräfta och fortsätt till nästa steg

När du har lagt till alla varor som du vill skicka kan du granska alla SKU:er genom att klicka på fliken SKU:er klara att skickas . När du har kontrollerat att alla uppgifter om förpackning, förberedelse och märkning fortsätter du till nästa steg genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.

Vanliga frågor och svar

Vilka är flikarna ”Alla FBA-SKU:er” och ”SKU:er klara att skickas”?

Alla FBA-SKU:er visar alla dina SKU:er som har konverterats till Fraktas från Amazon för den butiksdestination som du har valt . Med SKU:er klara att skicka kan du granska enbart de SKU:er som du valt att skicka till ett distributionscenter.

Hur redigerar jag eller tar bort en förpackningsmall?

Om du vill redigera en förpackningsmall markerar du mallen i kolumnen Förpackningsinformation och klickar på redigeringsikonen bredvid den. Detta öppnar mallen i redigeringsläget. Var noga med att spara eventuella ändringar som du gör i mallen genom att klicka på Spara. Om du vill ta bort mallen klickar du på Ta bort förpackningsmall.

Hur många förpackningsmallar kan jag skapa per SKU?

Du kan skapa högst tre förpackningsmallar per SKU. Om du vill skapa fler mallar per SKU lämnar du feedback genom att klicka Din feedback är viktig på sidan Skicka till Amazon.

Vad händer om jag har en delvis full låda utöver några fulla lådor att skicka?

För varje försändelse som du skapar i Skicka till Amazon kan du för närvarande bara använda en förpackningsmall per SKU. Vi jobbar på att möjliggöra försändelser med fler än en förpackningskonfiguration per SKU. Fram till dess använder du enskilda enheter som förpackningsinformation om du skickar fler än en förpackningskonfiguration per SKU.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates