Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Medlingspolicy

Du kan vara berättigad till medlingstjänster för att lösa tvister mellan dig och Amazon (”Medling”).

 1. Behörighet. För att vara berättigad till medling:
  1. Din tvist måste vara en berättigad tvist. En ”berättigad tvist” är en tvist mellan dig och Amazon Services Europe SARL (”Amazon”) som är relaterad till försäljningen på Amazon, men inte till de Amazon-tjänster som du använder för att ingå avtal med företagskunder. Tvister som enbart gäller Levereras av Amazon, eller Amazon Payments Europa S.C.A. eller Amazon Payments UK Limited-betalningskonto vid försäljning på Amazon, är inte berättigade tvister. Vidare är en tvist inte en berättigad tvist om den har förekommit i ett tidigare medlingsförfarande gällande samma fråga eller om du har gjort upprepade, misslyckade medlingsförsök eller om tvisten inte är lämplig att lösas genom medling. Slutligen, vid den tidpunkt då du begär medling får Amazons senaste kommunikation om beslut i tvisten inte vara äldre än 6 månader.
  2. Du måste ha ditt säte i Europeiska unionen eller Storbritannien när du inleder medlingen.
  3. Du måste ha gjort ett försök att lösa din tvist med Amazon genom vår interna klagomålshanteringsprocess innan du skickar in din tvist för medling.
  4. Du måste ha haft aktiva produktposter i en eller flera Amazon-butiker via säljkontot som din tvist gäller.
 2. Medlingens inverkan. Yttranden från den utsedda medlaren är icke-bindande. Om medlaren beslutar till din fördel kommer du att få ersättning för eventuella medlingsavgifter som du betalat till medlaren i det aktuella ärendet. Du kan inleda rättsliga förfaranden när som helst före, under eller efter medlingen. Ett slutligt domstolsbeslut som meddelats under medlingen stoppar automatiskt medlingen.
 3. Val av medlare. Medling tillhandahålls av Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), som efter eget gottfinnande utser en medlare ur medlingspanelen för Amazon-säljare vid varje berättigad tvist. Genom att inleda medling samtycker du till detta val av medlare.
 4. Avgifter. Du kommer att behöva betala eventuella avgifter för medlingen direkt till CEDR enligt närmare beskrivning på hjälpsidan om medling.
 5. Relation. Amazon och CEDR är oberoende parter. Du bär det fulla ansvaret att avgöra om medling är rätt för dig.
 6. Dina uppgifter. Genom att begära medling godkänner du att Amazon delar alla uppgifter vi har om ditt säljarkonto för försäljning på Amazon, inklusive eventuell tidigare korrespondens med CEDR och den utsedda medlaren.

Mer information finns på hjälpsidan om medling.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates