Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för Amazon Vine

Senast uppdaterad: 1 januari 2021

Vine är ett marknadsföringsprogram som drivs av Amazon EU S.à r.l. och Amazon Services Europe S.à r.l. (tillsammans med dess dotterbolag, ”Amazon”, ”vi”, ”vår”, eller ”oss”) genom vilket utvalda produkter tillhandahålls till vissa Amazon-kunder (”Vine Voices”) för granskning (”Programmet”). Vine är för närvarande öppen för Amazon-leverantörer och alla säljare. För att skydda deltagarnas identitet i Vine Voices, ska säljarens enheter som begärs av Vine Voices levereras av Amazon. Ert deltagande (”ni” och ”ert” innebär leverantören eller säljaren som är parter i detta avtal) i programmet är underställt de villkor som anges nedan (”Vine-avtalet”) och de villkor som styr antingen försäljningen av dina produkter till oss eller våra dotterbolag (villkor för leverantörer) eller på våra webbplatser (Amazon Services Europe Business Solutions Agreement) (som vart och ett beskrivs som ”tillämpliga villkor för Amazon”). I den utsträckning det finns en konflikt mellan de tillämpliga villkoren för Amazon och detta Vine-avtal angående ditt deltagande i programmet, är det de tillämpliga villkoren för Amazon som gäller.

För att kunna delta i programmet behöver du:

 • Ha ett konto hos Vendor Central eller Seller Central, beroende på vad som är tillämpligt, och uppge korrekt nödvändig information och hålla den uppdaterad i Vendor Central eller Seller Central, inklusive men inte enbart din e-postadress och kontaktuppgifter för fakturering
 • Godkänna villkoren i detta Vine-avtal genom att ansluta dig till programmet genom att klicka på ”skicka”-knappen i detta Vine-avtal.

 1. Ändring: meddelande om ändringar.

  Dessa villkor kan ändras i enlighet med de bestämmelser om ändring som anges i dina tillämpliga villkor för Amazon.

 2. Hur programmet fungerar.
  1. Begäran om registrering. Du kan registrera vissa produkter i programmet enligt instruktionerna på hjälpsidorna för Vine för leverantörer och säljare (”Produkter”). För att registrera en produkt måste du använda vårt onlineverktyg för registrering och uppge all nödvändig information. Du får inte registrera några produkter som inte är berättigade. Vi har rätt att när som helst avvisa en produkt som du registrerar om vi bedömer att den inte är berättigad. Produkter som vi inte avvisar är ”godkända produkter”. Amazon kan också avvisa godkända produkter när som helst om vi bedömer att de inte är berättigade.
  2. Registreringsavgifter. Om inget annat avtalats mellan dig och Amazon, visas den gällande avgiften för registrering av produkten eller produkterna i programmet (”Avgifter”) när du registrerar en produkt i registreringsverktyget. Avgifterna kommer att faktureras enligt beskrivningen på hjälpsidorna för Vine för leverantörer och säljare. Vi kan när som helst ändra gällande avgift för olika produkter med effekt framåt. Vi kan komma att avräkna avgiften från eventuella belopp vi är skyldiga dig. Avgifterna är exklusive eventuell moms.
  3. Moms. I den utsträckning vi är skyldiga att ta ut eller sända moms i samband med avgifterna enligt detta Vine-avtal, kommer vi att utfärda momsfakturor till dig som du ska återbetala inom 30 dagar efter fakturadatum. Du ska inte dra av eller hålla inne något belopp (inklusive, men inte begränsat till, gällande eventuell nuvarande eller framtida moms) från avgifterna.
  4. Produktleverans. Du skickar produkten till oss på egen bekostnad och i enlighet med våra fraktkrav. Risken för förlust för alla produkter överförs till oss efter vårt godkännande från speditören. Vi ansvarar dock inte för produkter som du skickar till oss som inte är korrekt märkta eller som på annat sätt inte uppfyller våra fraktkrav. Om du skickar produkter till oss från länder utanför Europeiska unionen eller Storbritannien (i förekommande fall) registreras du som importör.

   Bestämmelserna i denna underavdelning (d), inklusive risken för förlust, kommer inte att gälla för produkter som levereras av Amazon (FBA) eftersom vi kommer att använda ditt befintliga lager för leveranser till Vine Voices.

  5. Godkända produkterbjudanden. Om vi ger Vine Voices tillgång till information om godkända produkter, inklusive, men inte begränsat till, artikelns namn och beskrivning, kommer du inte att ha möjlighet att granska eller godkänna denna information.
  6. Recensioner. Godkända produkter levereras till Vine Voices som har begärt den godkända produkten. Vi uppmuntrar Vine Voices att publicera sina recensioner av den godkända produkten (”Recensioner”) på produktens produktinformationssida på amazon.se (”Amazons webbplats”). Alla recensioner som publiceras av Vine Voices måste vara oberoende och objektiva och återspegla Vine Voice-medlemmens verkliga åsikt (oavsett om den är positiv eller negativ). Vi ger inga garantier gällande Vine Voices eller recensionerna, inklusive, men inte begränsat till (i) antal godkända produkter som Vine Voices kommer att välja att recensera, (ii) vilken typ av omdömen som Vine Voices lämnar, eller (iii) vår förmåga att upprätthålla sekretessen kring en godkänd produkt eller annat material som vi förser Vine Voices med. Vi har ingen skyldighet att ändra eller ta bort recensioner från Amazons webbplats, även om du finner dem stötande. Vi kan ändra eller ta bort recensioner som inte överensstämmer med riktlinjerna för communityn. Du får inte kontakta Vine Voices eller försöka påverka Vine Voices eller deras recensioner. Om en Vine Voice försöker kontakta dig på annat sätt än för vanlig kundsupport, måste du avböja ytterligare kommunikation och meddela oss.
  7. Borttagning av produkt. Du kan begära att vi tar bort en godkänd produkt från programmet genom att kontakta oss via Vendor Central respektive Seller Central och meddela oss att du vill ta bort den godkända produkten. Vi kommer att vidta rimliga kommersiella åtgärder för att ta bort godkända produkter efter att vi mottagit ditt meddelande eller efter uppsägning av detta Vine-avtal, men vi kommer under inga omständigheter att kunna ta bort någon godkänd produkt senare än 5 arbetsdagar innan vi erbjuder den godkända produkten till Vine Voices. För att undvika oklarheter är Amazon inte förpliktigad att raderar eller ändrar recensioner som tidigare publicerats, ifall en godkänd produkt tas bort från programmet eller om detta Vine-avtal inte förnyas eller sägs upp .
  8. Inga produktreturer. Vi returnerar inte några godkända produkter till dig. Vi göra rimliga kommersiella ansträngningar för att distribuera alla godkända produkter till Vine Voices. Nittio dagar efter mottagandet av den godkända produkten kan vi dock makulera godkända produkter. Godkända produkter som är registrerade i FBA kommer inte att makuleras, utan kommer att finnas kvar i ditt lager.
 3. Äganderätt till godkända produkter och recensioner.

  Du behåller hela din ägande- och förfoganderätt över, och ditt intresse i, en viss enhet av de godkända produkterna fram tills en Vine Voice beställer enheten och den lämnas till speditören för leverans till Vine Voice-medlemmen. I detta ögonblick övergår all ägande- och förfoganderätt över, och allt intresse i, enhet till Vine Voice. Vine Voice-medlemmen äger upphovsrätten till recensionen. Du kan be granskaren om tillåtelse att använda en recension, inklusive, men inte begränsat till, din produktbeskrivning, genom att svara på recensionen, med förbehåll för de begränsningar som gäller för kampanjinnehåll. Med förbehåll för tillstånd från Vine Voice-medlemmen, kan du använda recensioner eller delar av recensioner av dina godkända produkter som finns på Amazons webbplats för din interna verksamhet och för marknadsföring av godkända produkter, förutsatt att (i) en sådan användning av recensionerna korrekt hänvisar till en ”Amazon Vine-kundrecension av gratisprodukt”; (ii) Amazon kan genom skriftligt meddelande och efter eget gottfinnande, kräva att du upphör med all användning som anses olämplig, varvid du upphör med sådan användning omedelbart; och (iii) du får endast använda delar av recensioner på ett sätt som inte väsentligt ändrar innebörden av texten eller som leder till att texten blir felaktig eller vilseledande. Du får inte använda några recensioner som inte längre publiceras på Amazons webbplats. Amazon har rätt men inte skyldighet att kontrollera, redigera eller ta bort aktiviteter eller innehåll. Amazon tar inget ansvar och har ingen ansvarsskyldighet för innehåll som publiceras av Vine Voices.

 4. Giltighetstid och uppsägning.

  Giltighetstiden för detta Vine-avtal startar det datum du registrerar dig för programmet genom att klicka på knappen ”Skicka” längst ner i detta Vine-avtal, och det löper tills vi eller du säger upp detta Vine-avtal i enlighet med bestämmelserna i dina tillämpliga villkor för Amazon. Du ska inte registrera några produkter i Vine efter att du har skickat oss ett meddelande om uppsägning och, om du är leverantör, ska du inte skicka några produkter till oss. Säljarens FBA-lager förblir tillgängligt för köp som vanligt FBA-lager såvida inte säljaren avslutar registreringen av produkter i FBA enligt tjänstevillkoren för Levereras av Amazon. Vid uppsägning kommer parternas alla rättigheter och skyldigheter enligt detta Vine-avtal att upphöra, förutom avsnitten 2 (b), 2 (c), 2 (e), 2 (f), 2 (g), 3, 4, 5, 6 och 7 som kommer fortsätta att gälla.

 5. Skadestånd.

  De tillämpliga villkoren för Amazon gäller dina skadeståndsskyldigheter respektive våra skadeståndsskyldigheter.

 6. Ansvarsfriskrivning för garantier.

  Programmet tillhandahålls i befintligt skick, vilket innebär att du accepterar programmet på det sätt som det för närvarande erbjuds av Amazon och vi är inte skyldiga att göra några ändringar i programmet eller att fortsätta programmet.

 7. Begränsning av ansvar.

  Båda parter ansvarar för skador som åsamkats i enlighet med bestämmelserna i dina tillämpliga villkor för Amazon.

 8. Produkter inskickade enligt Vine-programmet.

  De produkter som du skickar till oss enligt programmet är ”produkter” eller ”dina produkter” enligt de tillämpliga villkoren för Amazon, inklusive enligt bestämmelser relaterade till dina utfästelser och garantier samt dina ersättnings- och försvarsskyldigheter, beroende på vad som är tillämpligt.

 9. Gällande lag; plats.

  Detta avtal styrs av den lag som reglerar dina tillämpliga villkor för Amazon. Eventuella tvister som uppstår till följd av detta Vine-avtal kommer att lösas enligt vad som anges i dina tillämpliga villkor för Amazon.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates