Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för Amazon Renewed-programmet

Detta dokument täcker de allmänna kvalitetskraven för att en produkt ska vara berättigad till försäljning på Amazon Renewed. Kraven som beskrivs nedan är avsedda att fungera som ett minimum för vad som krävs för kvalitetsnivån för alla kategorier med förnyade produkter. Alla kategorispecifika krav anges i tillägg A och ersätter de allmänna produktkvalitetskraven. Alla märkesspecifika krav anges i tillägg B och ersätter både kategorispecifika krav och allmänna produktkvalitetskrav.

A. Allmänna krav på produktkvalitet. Alla förnyade produkter måste uppfylla följande krav:

Tillåtna produkter

 • Alla förnyade produkter måste kunna repareras och testas för att se ut och fungera som nya. Reparationskapacitet innebär att produkterna måste ha komponenter som kan bytas ut och/eller uppgraderas för att fungera och se ut som nya.


 1. Produktinspektion och testning
  • Varje produkt måste inspekteras, repareras (om tillämpligt), rengöras och testas för att fungera och se ut som ny.
  • Vid renovering används endast delar från tillverkare av originalutrustning (OEM). Sådana delar kan vara nya eller renoverade till ett skick som ser ut som nytt (med undantag för Apple för vilka inga återanvända delar kan användas – se tillägg B.1).
  • Inga tecken på kosmetisk skada (repor, bucklor osv.) får synas när produkten hålls 30 centimeter bort.
  • Inga döda eller fastnade pixlar bör finnas på produkter som har bildskärmar. Bildskärmar ska lysa som de nya motsvarigheterna utan tecken på nedtoning.
  • Eventuella märkningar på utsidan av produkten måste vara intakta (t.ex. produktlogotypen). Inga ytterligare märkningar (t.ex. leverantörslogotyp, graveringar, osv.) är tillåtna.
  • I förekommande fall måste batterier ha en kapacitet som överstiger 80 % av den nya motsvarigheten.
  • I tillämpliga fall måste produkterna återställas till sina ursprungliga fabriksinställningar och vara helt upplåsta för användning.
  • I tillämpliga fall måste produkterna kunna uppgraderas till den senaste inbyggda programvaran som stöds av OEM-tillverkaren.
 2. Tillbehör
  • Produkterna måste innehålla alla tillbehör som medföljer en ny motsvarighet (se tillägg A och B för eventuella undantag).
  • Tillbehör kan inte säljas som fristående ASIN:er.
  • Endast OEM-tillbehör kommer att användas. Tillbehören kan vara nya eller renoverade till ett skick som ser ut som nytt. (se tillägg A och B för eventuella undantag). Förbrukningsartiklar (till exempel luft- och vattenfilter, borstar, strängar osv.) måste vara i nyskick.
  • I tillämpliga fall måste vägguttag vara kompatibla med den region där produkten säljs. Adaptrar är inte tillåtna som ett alternativ.
  • Produkter som levereras med en fjärrkontroll ska ha en fjärrkontroll som redan är parkopplad med mottagaren. Alternativt måste paketet innehålla en bruksanvisning om hur kunden kan parkoppla fjärrkontrollen med mottagaren och felsöka kommunikationsproblem.
 3. Bruksanvisningar
  • Även om det inte är ett krav, rekommenderas det att bruksanvisningar medföljer för en bättre kundupplevelse och hjälper även till att minska negativa recensioner och produktreturer. Om möjligt bör, i avsaknad av fysiska bruksanvisningar, en länk eller hänvisning till tillverkarens bruksanvisning ingå.
  • Bruksanvisningar i original måste ingå där lagen kräver det.
  • Säkerhetsanvisningar måste inkluderas där det krävs enligt lag.
 4. Slutanvändardata
  • Säljaren måste utföra en fullständig forensisk förstöring av all personligt identifierbar information (PII) och alla andra data som har sitt ursprung i eller är relaterade till en slutanvändare som finns på eller i någon maskinvara, programvara eller mediekomponent i varje produkt före försäljning. Exempel på sådana slutanvändardata är, men är inte begränsade till, namn, födelsedatum, fingeravtryck eller andra biometriska uppgifter, personnummer, gatuadress, e-postadress, molnlagringskonto och kreditkortsinformation
  • Eventuella med slutanvändardata måste tas bort i enlighet med National Institute of Standards and Technology (NIST) Standard on Media Sanitization eller andra tillämpliga lokala föreskrifter och standarder. Se NIST-SP.800-88.rev.1 för ytterligare information.
 5. Förpackning
  • Produkterna måste förpackas antingen i originalförpackningen eller i en ny pappkartong. Produkter får inte skickas i ett kuvert eller vadderat kuvert.
  • Förpackningen måste vara ren och fri från skador, märkningar och icke-produktrelaterade etiketter och klistermärken.
  • Om originalförpackningen används måste serienumren på förpackningen och produkten matcha. Dessutom måste märkning appliceras på minst två sidor av förpackningen och uttryckligen identifiera produkten som ”förnyad”, ”renoverad”, ”restaurerad” eller annan tillämplig framställning.
  • Produkter och tillbehör måste vara avdelade och får inte vara i direkt kontakt med varandra. De kommer att säkras och kan inte röra sig inuti lådan under hantering och frakt.
  • Produktförpackningar måste klara fallprovningar baserade på allmänt antagna standarder som från t.ex. International Safe Transit Association (ISTA).
  • All leverans av produkter som innehåller litiumbatterier (både litiumjon och litiummetall) klassificeras som klass 9 – övrigt farligt gods. Se IATA- och ICAO- kraven eftersom produkten kan kräva korrekt identifiering, klassificering, förpackning, märkning och etikettering.

B. Anskaffning och distribution av produkter. Enligt Amazons policy för parallellimport (se Skatte- och regleringsöverväganden i Europa) måste alla förnyade produkter godkännas för försäljning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och/eller Storbritannien (i förekommande fall). Säljare som listar produkter som anskaffats utanför EES och/eller Storbritannien (i förekommande fall) måste söka juridisk expertis och säkerställa att rättighetshavaren inte motsätter sig sådan parallellimport.

C. Kvalitetskontroller och efterlevnad

 1. Säljarens kvalitetsstyrningssystem (QMS)
  • Säljaren kommer att upprätthålla en intern QMS som möjliggör snabb identifiering och färre fel på produktkvalitet och funktioner. Även om certifiering för närvarande inte krävs är det starkt rekommenderat att följa ISO 9001-policyer och riktlinjer.
 2. Övervakning av resultat
  • Säljare måste uppfylla följande resultatmätningar:
   • Frekvens av felaktiga ordrar < 0,8 %
   • Förnyad säljare % av negativa recensioner (recensioner med 1 eller 2 stjärnor) < 10 % (som procentandel av alla recensioner)
   • Kvalitetsbetyg för förnyad produkt (RQS) > 98 % (säljarnivå).
   • Säljarens övergripande genomsnittliga produktbetyg (APR) bör vara > 4,0
  • Amazon Renewed förbehåller sig rätten att genomföra testköp för att säkerställa överensstämmelse med programmets krav. Produkter som köpts för detta ändamål returneras till säljaren enligt den vanliga returprocessen och påverkar inte några resultatmätningar.

Information om riktlinjer, förväntningar och verkställighetsmekanismer finns på Seller Central. När du har godkänts för att sälja på Amazon Renewed kan du komma åt din sida med kvalitetsrapporter i Seller Central här.

Tillägg A: Krav per produktkategori


 1. Trådlöst
  • Alla enheter måste genomgå diagnostiska tester med användning av externa applikationer för att säkerställa funktionalitet och datasanering. Nämnda enheter måste återställas till sina ursprungliga fabriksinställningar.
  • Alla enheter måste genomgå IMEI-kontroller för att säkerställa att de inte är svartlistade eller stulna. Säljare måste upprätthålla IMEI-kontrolluppgifter i minst 120 dagar för att kunna stödja regelbundna lager- och orderkontroller.
  • Smartphones med ett inbyggt, obligatoriskt kameraslutarljud får inte säljas på Amazon Renewed (t.ex. utvalda smartphones från Japan eller Sydkorea).
  • Telefoner som är märkta och/eller låsta till ett visst nätverk är inte tillåtna.
  • Hörlurar och SIM-kort är inte obligatoriska.
  • Alla enheter som kräver ett SIM-kort måste ha ett medföljande SIM-borttagningsverktyg (original eller generiskt).
  • Även om det rekommenderas är det inte ett krav att använda OEM-tillbehör som kablar och väggladdare.
  • Skärmskydd rekommenderas men krävs inte. Skärmskyddet ska bestå av förseglade omslag runt enheten som kan avlägsnas vid uppackning. Härdat glas eller flytande skärmskydd som sitter fast på enheten får inte användas.
 2. Persondatorer
  • Alla bärbara datorer, surfplattor och datorer från Microsoft måste vara förinstallerade med ett Windows-operativsystem som stöds av Microsoft.
  • Alla bärbara datorer, surfplattor och datorer från Microsoft måste vara utrustade med autentiska programvarulicenser vilket framgår av tillgången till ett äkthetsbevis (COA) som tillhandahållits av en auktoriserad Microsoft-renoverare.
  • Användning av OEM-tillbehör (t.ex. tangentbord och möss) rekommenderas (men krävs inte). Alla generiska tillbehör måste vara kompatibla med regionala krav där produkten säljs.
  • Om möjligt, kommer bildskärmar att separeras från sin bas och andra tillbehör under förpackning.
 3. Skrivare och patroner
  • Utskriftspatroner måste tas ut från skrivaren och placeras i en förseglad plastpåse för att förhindra att bläck eller pulver läcker in i lådan.
  • Rörliga delar som dörrar och skrivhuvuden måste vara tejpade och säkrade under transporten. Externa pappersfack måste kopplas bort och förpackas separat.
  • Förnyade bläck- och färgpatroner (återtillverkade, renoverade, återfyllda eller andra framställningar) kommer inte att tillåtas under fristående ASIN-nummer.
 4. Små hushållsapparater
  • Produkter för livsmedelsbearbetning innehåller endast material som överensstämmer med tillämpliga lagar. Alla ytor som kan komma i direkt kontakt med livsmedel eller vätskor måste rengöras och saneras i enlighet med lokala föreskrifter och standarder.
  • Vid rengöring och före förpackning måste alla produkter noggrant torkas. Produkter som innehåller flytande tankar (t.ex. espressomaskiner, tekokare osv.) måste tömmas helt.
  • Inga yttre fläckar eller tecken på förkalkat vatten får synas på någon av de yttre ytorna när produkten hålls 30 centimeter bort.
  • Rörliga delar som dörrar, fack och behållare måste tejpas och säkras under transporten.
 5. El- och batteridrivna verktyg, utrustning för gräsmatta och trädgård
  • Produkter under dessa kategorier kan säljas utan tillbehör så länge detta tydligt kommuniceras via Amazons sida för produktposten.
  • Bensindrivna produkter ska vara helt tömda och förpackade i plasthölje för att undvika läckage och kontaminering inuti förpackningen.
 6. Spelkonsoler
  • Spelkonsoler måste testas för överhettning och säkerställa full funktionalitet hos den optiska skivenheten eller kassettfacket och alla ingångs- och utgångsportar (till exempel: A/C-ström, video, spelkontroll, minneskort).
  • Fjärrkontrollsknappar, styrspakar och anslutningsmöjligheter (både trådbundna och trådlösa) måste ha full funktionalitet. Fjärrkontroller som säljs i produktpaket måste ha parkopplats i förväg med sin spelkonsol.

Tillägg B: Krav per varumärke


 1. Apple
  • Renewed-butiken stöder för närvarande endast vissa Apple iPhone-modeller. En lista över modeller som stöds finns här.
  • Apple-märkta (OEM) laddningskablar och väggladdare tillåts inte med iPhone-produkter. Endast generiska tillbehör som köps direkt från en godkänd lista över auktoriserade varumärken kommer att tillåtas. Alla laddningskablar måste vara Mfi-certifierade (”Made for iPhone”) och alla laddare måste vara säkerhetscertifierade enligt CE (Europa), UKCA och/eller UK (NI) (i förekommande fall). Den godkända listan över godkända iPhone-tillbehörsmärken hittar duhär.
  • För produkter från Apple som inte är iPhone, rekommenderas användning av OEM-tillbehör men är inte obligatorisk. Om generiska tillbehör används måste kablarna vara Mfi-certifierade (Made for iPhone-certifierade) och laddare måste vara säkerhetscertifierade enligt CE, UKCA och/eller UK (NI) (i förekommande fall).
  • Som en del av återställningen till de ursprungliga fabriksinställningarna, under punkt A.1.g., måste ”Hitta min iPhone” (eller motsvarande funktion) vara inaktiverad i alla enheter.
  • Apple-tillbehör och delar, inklusive laddare, laddningskablar och hörlurar, får inte säljas som fristående produkter.
  • Det är inte tillåtet att använda återanvända eller renoverade Apple-batterier för någon av Apple-produktkategorierna. Vid eventuella batteribyten får endast nya Apple-batterier användas.
  • Försäljning av Beats by Dre-hörlurar är inte tillåten.

Tillägg C: Amazon Renewed-garantin

Alla förnyade produkter, med undantag för Amazon-enheter (till exempel: Echo, Fire), täcks av Amazon Renewed-garantin som kommer att erbjudas av dig. Dessutom får du erbjuda din egen garanti på frivillig basis till kunden (”Frivillig garanti”). Amazon ansvarar inte för eventuella anspråk relaterade till frivilliga garantier som du kan erbjuda.

 1. Villkor:
  1. Alla förnyade produkter, med undantag för Amazon-enheter (till exempel: Echo, Fire) som säljs i Amazon Renewed-butiken ingår i Amazon Renewed-garantin.
  2. Säljare inom Levereras av säljaren (MFN) måste välja förbetalda returetiketter i Seller Central för att göra sina förnyade produktposter berättigade för Amazon Renewed-garantin. Bristande överensstämmelse kan leda till att försäljningsprivilegier för Amazon Renewed tas bort.
  3. Levereras av Amazon (FBA)-säljare är automatiskt berättigade till Amazon Renewed-garantin.
  4. Bestämmelserna om anspråk enligt A-to-z Guarantee som anges i ditt avtal om Amazon Services Europe Business Solutions gäller för anspråk enligt Amazon Renewed-garantin.
 2. Typ av täckning:
  1. Om produkten inte fungerar som förväntat, kommer Renewed-kunder att få tillgång till Amazons supportteam ”Talk to the Expert”.
  2. Om supportteamet ”Talk to the Expert” inte löser problemet eller om en kund fortfarande inte är nöjd med produkten, har Renewed-kunder rätt att returnera den defekta produkten och få antingen:
   1. en ersättningsenhet av samma modell, färg och version som den ursprungligen inköpta enheten, om en sådan finns tillgänglig, eller
   2. en återbetalning.
  3. Stöld, oavsiktlig skada och problem i samband med förlust av programvara eller data omfattas inte av garantin.
 3. Täckningsperiod: Amazons Renewed-garanti gäller i ett år efter att kunden har mottagit en förnyad produkt som säljs i en europeisk Amazon Renewed-butik.
 4. Amazon Renewed Program Insert: Varje förnyad produkt måste levereras med Amazon Renewed Program Insert, som innehåller allmän information om Amazon Renewed-programmet och kontaktuppgifter till Amazons kundtjänst. Du hittar länken för att ladda ner mallen till Amazon Renewed Program Insert under hjälpsidan för Amazon Renewed.
Observera: Varken Amazon Renewed-garantin eller den frivilliga garantin påverkar konsumentens rättigheter enligt A-to-z Guarantee.

Tillägg D: Katalogkrav

Renewed-säljare måste uppfylla följande krav för Renewed-kataloger utöver produktinformationssidans regler:

 1. Förnyad produktpost
  • Förnyade produkter måste listas under det ursprungliga varumärket för den erbjudna produkten. Du kan inte använda ditt säljarnamn under produktens märkesattribut.
  • Du får inte inkludera referenser till ett säljarnamn eller ett säljarvarumärke på produktpostens (informations-)sida. Detta gäller huvudinnehållet samt produktnamn, beskrivning, listpunkter, bilder eller någon annan plats på informationssidan. Innehållet kommer endast att omfatta referenser till produktens ursprungliga varumärke.
  • Du får inte inkludera innehåll som hänvisar till garantivillkor eller processer som skiljer sig från kraven i Renewed-garantin.
  • Produktpost i produktpaket (till exempel en mobil enhet med skyddsfodral) är inte tillåtet.
 2. Skapande av förnyad ASIN
  • Du får inte skapa flera ASIN-nummer för samma förnyade produkt.
  • För att skapa en förnyad ASIN använder du verktyget för skapande av förnyad ASIN. När en motsvarande ny ASIN inte är tillgänglig och du måste skapa en ny förnyad ASIN manuellt, ska du ange termen ”(Förnyad)” inom parentes i namnets suffix.
  • Du får inte skapa nya förnyade Apple ASIN-nummer. Om du behöver en förnyad Apple ASIN som inte redan finns i Renewed-katalogen, måste du begära att en sådan skapas genom Selling Partner Support.
 3. Begränsningar för produktpost
  • Alla förnyade produkter måste kunna repareras/renoveras och testas för att se ut och fungera som nya i enlighet med villkoren för Amazon Renewed-programmet. Möjlighet till reparation/renovering innebär att produkterna måste ha elektriska eller mekaniska komponenter som kan bytas ut eller uppgraderas till nya eller ett skick som ser ut som nytt.
  • För att säkerställa en positiv kundupplevelse kommer Amazon att ta bort alla produkter från Amazon Renewed som inte kan repareras/renoveras, som utgör en hygien- eller säkerhetsrisk eller som bryter mot andra Amazon-policyer.
 4. Nedan följer en lista över tillåtna produkter:
  Tillåtna produkter
  Luftkonditioneringsapparater
  Ljudmottagare och -förstärkare
  Blu-ray- och DVD-spelare
  Kameror
  Bilstereor, säkerhets-, video- och radardetektorer
  Kedjesågar, stångsågar och vedklyvar
  Flisare, dokumentförstörare och komposterare
  Avfuktare
  Digitala antenner
  Digitala musikinstrument
  Elektriska takfläktar
  Elektriska golvrengöringsapparater
  Broderimaskiner
  Träningsmaskiner
  Träningsklockor
  Generatorer
  GPS-enheter
  Grafräknare och vetenskapliga kalkylatorer
  Hörlurar
  Headset
  Rumsuppvärmare
  Hemstereoutrustning
  Hemmabiosystem
  Strykjärn
  Elektriska hushållsapparater
  Motordrivna gräsklippare, häcktrimmer
  Mediaspelare
  Mikrofoner
  Bildskärmar
  Utomhusblåsar och -sugar
  Persondatorer (PC)
  PC-drivrutiner och grafikkort
  PC-tangentbord, möss, gamepads och webbkameror
  PC-moderkort
  Strömnätverksadaptrar för PC
  Repeterare för PC-nätverk
  Digitalt internt nätaggregat för PC
  PC-processorer
  PC-servrar
  PC-skärmar
  Nätverksomkopplare för PC
  Routrar
  Modem
  Mobiltelefonenheter
  Pneumatiska verktyg
  Bärbara mediaspelare
  Elverktyg, borrmaskiner och motorsågar
  Högtryckstvättar
  Skrivare
  Projektorer
  Kylskåp
  Skannrar
  Säkerhetskameror och -system
  Symaskiner
  Dokumentförstörare
  Smartklockor
  Snöslungare
  Ljud- och inspelningsutrustning
  Ljudlimpor
  Högtalare
  Surfplattor
  Tv-apparater
  Termostater
  Universella fjärrkontroller
  Dammsugare
  Videokameror
  Spelkonsoler och styrenheter
 5. Prissättning
  • Kunderna förväntar sig att förnyade produkter kostar mindre än sina nya motsvarigheter. Förnyade produkter måste prissättas med minst 5 % rabatt på det aktuella utvalda erbjudandet på Ny motsvarande ASIN på Amazon. Eventuella Renewed-erbjudanden som inte uppfyller ett sådant krav 1) kommer inte att vara berättigade för det utvalda erbjudandet på produktinformationssidan, 2) kan tas bort från Amazon Renewed-katalogen och/eller 3) kan leda till permanent förlust av försäljningsprivilegier för de relevanta ASIN-numren.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates