Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Standarder för distributionskedjan

Förutom att följa övriga programpolicyer förväntar sig Amazon att alla produkter som säljs i Amazon-butiken eller tillhandahålls till Amazon ska tillverkas eller framställas i enlighet med Amazons standarder för distributionskedjan . Våra standarder omfattar Amazons uppförandekod för leverantörer som kräver att produkter tillverkas i säkra, hälsosamma och inkluderande arbetsmiljöer.

Vi kommer inte att tillåta produkter i Amazon-butiken som tillverkas:

  • Med hjälp av tvångsarbete, barnarbete eller under slavliknande förhållanden inklusive produkter:
  • Under farliga eller osäkra arbetsförhållanden, även i fabriker som bedöms vara oberättigade enligt Bangladesh Accord
  • I en anläggning där arbetstagarna utsatts för diskriminering eller misshandel (fysisk, verbal eller psykologisk)

Amazon utvärderar trovärdiga anklagelser eller rapporter avseende ovanstående.

Om Amazon har anledning att misstänka att vissa produkter inte uppfyller våra standarder för distributionskedjan, kan vi begära följande från dig:

  • Uppvisande av policyer som överensstämmer med Amazons standarder för distributionskedjan
  • Granskningsprotokoll, rutiner för bedömning av anläggningens arbetsförhållanden eller deltagande i en godkänd branschorganisation som kräver fabriksövervakning
  • Fabriksinformation som visar var produkterna tillverkas eller framställs
  • Oanmälda granskningar av den berörda fabriken, eventuellt med oövervakade intervjuer med arbetstagare

Om du levererar en produkt som strider mot lagen eller någon av Amazons policyer, inklusive Amazons standarder för distributionskedjan, kommer vi att vidta korrigerande åtgärder baserat på vad som är lämpligt. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, returnering av lager på din bekostnad, omedelbart upphävande eller avslutande av försäljningsprivilegier, förstöring av lager i våra distributionscentra utan återbetalning eller att affärsrelationen upphör.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates