Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Policyer för Betala med faktura

Under Amazons program ”Betala med faktura” kan berättigade kunder betala sina köp i slutet av den betalningsperiod som anges på fakturan. Följande policyer gäller för din försäljning till dessa kunder på Amazon.

Behörighet

Amazon kan göra Betala med faktura tillgänglig för kunder efter eget gottfinnande men kommer att verifiera och utföra en kreditbedömning av kunder innan de tillåts att delta. Hela ditt urval blir automatiskt tillgängligt för köp under Betala med faktura och du behöver inte registrera dig separat för tjänsten.

Betalningsvillkor och fakturering

Amazon bestämmer, efter eget gottfinnande, vilken betalningsperiod som gäller för varje kund och du samtycker till att förlänga betalningsperioden för alla beställningar som görs av kunden (en ”fakturerad försäljning”). Amazon kommer å dina vägnar att utfärda en begäran om betalning av den fakturerade försäljningen där betalningsvillkoren framgår. Du får inte vid något tillfälle begära betalning direkt från kunden eller fakturera kunden till andra villkor eller utanför Amazons webbplats. Om du använder Amazons momsberäkningstjänst kommer Amazon, utöver betalningsbegäran, att utfärda en momsfaktura å dina vägnar. Om du inte använder Amazons momsberäkningstjänst och ombeds av kunden att tillhandahålla en momsfaktura måste du göra det omedelbart. Du får inte tillhandahålla några betalningsinstruktioner eller på annat sätt försöka omdirigera kundens betalning till ditt eget konto i denna momsfaktura.

Misslyckad betalning

Nettoförsäljningsintäkterna från fakturerad försäljning krediteras ditt betalningskonto för försäljning på Amazon efter det att Amazon Payments har mottagit respektive medel för den fakturerade försäljningen, minus eventuell tillämplig avgift. Amazon kommer att bära risken för utebliven betalning av fakturan och kreditera ditt konto senast 15 dagar efter fakturans förfallodag. Vi kommer att hantera eventuella inkasso från kunden. Du får inte utföra någon inkassoaktivitet själv eller på annat sätt kontakta kunden direkt för att erhålla betalning.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates