Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för Amazon Launchpad-programmet

Dessa villkor för programmet Amazon Launchpad kompletterar ditt avtal för Amazon Services Europe Business Solutions.

Behörighet

Om du är intresserad av att gå med i Amazon Launchpad-programmet kan du ansöka här. Ansökan krävs för att delta i Amazon Launchpad-programmet.

Fördelar med programmet

Amazon Launchpad är ett program som stöder varumärken och nystartade företag som säljer och levererar innovativa produkter till Amazons kunder. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster såsom introduktionssupport, marknadsföringskonsultationer, förbättrad support för varumärke, marknadsföring och konto, samt globala expansionsmöjligheter för att hjälpa varumärken maximera sin framgång på Amazon.

Programförmånerna kan variera och omfattas av villkoren i avtalet för Amazon Services Europe Business Solutions och dessa villkor för Amazon Launchpad-programmet. Eventuella ändringar i programförmånerna kommer att meddelas i förväg i enlighet med avsnitt 15 i avtalet för Amazon Services Europe Business Solutions.

Ditt deltagande på Amazon Launchpad kommer att länkas till ditt konto för Försäljning på Amazon och produktposter kopplade till ett sådant konto.

Hänvisningsavgifter

De hänvisningsavgifter som gäller för all försäljning som sker på marknadsplatser där Amazon Launchpad har ett skyltfönster och som är kopplade till ditt konto för Försäljning på Amazon är föremål för en premie på 5 % utöver hänvisningsavgifterna som beskrivs i avtalet för Amazon Services Europe Business Solutions (dvs. den aktuella kategorins hänvisningsavgift plus 5 %).

Krav

Du måste vara varumärkesägare till en produkt för att produkten ska vara berättigad till programförmåner. Dessutom måste du registrera dina berättigade produkter i Amazon Brand Registry.

För att glädja våra kunder med Prime-upplevelsen måste dina beställningar levereras via Levereras av Amazon eller Seller Fulfilled Prime hela tiden under ditt deltagande i Amazon Launchpad.

Uppsägning, minimiåtagande och uppsägningsrätt

För att öka varumärkens chanser att lyckas och öka sin tillväxt gör Amazon Launchpad investeringar på förhand för att stödja varumärken direkt vid lanseringen. Programmets fördelar har utformats för att ge varumärkena mervärde och får endast effekt när varumärken engagerar sig fullt ut i programmet. När vi tilldelar resurser åt att förbättra och stödja ditt varumärke krävs ett ömsesidigt 12-månaders åtagande från det datum då du skapar dina produktposter på ett Amazon Launchpad-skyltfönster. Du och Amazon kan tillsammans komma överens om att avsluta ditt deltagande på Amazon Launchpad när som helst under det ömsesidiga 12-månaders åtagandet. Givet programmets karaktär avslutas ditt deltagande på Amazon Launchpad automatiskt på femårsdagen av det datum då du skapade dina produktposter på ett Amazon Launchpad-skyltfönster.

Du kan avsluta ditt deltagande på Amazon Launchpad:

  1. När som helst efter ditt 12-månaders åtagande, 30 dagar efter din begäran om att avbryta ditt deltagande i Amazon Launchpad-programmet via Seller Central, e-post, formuläret Kontakta oss eller liknande.
  2. När som helst under ditt 12-månaders åtagande med 30 dagars varsel till oss om Amazon väsentligt bryter mot sina skyldigheter förutsatt att:
    1. Du först skickar ett meddelande till oss via Seller Central, e-post, formuläret Kontakta oss eller liknande medel som rimligen beskriver överträdelsen och förklarar din avsikt att avsluta ditt deltagande i programmet på grund av sådant väsentligt brott, och
    2. Amazon inte gottgör överträdelsen inom 30 dagar efter mottagandet av ett sådant meddelande.

Vi kan avsluta ditt deltagande på Amazon Launchpad när som helst efter Amazons 12-månaders åtagande med 30 dagars varsel. Vi kan också stänga av eller avsluta ditt deltagande på Amazon Launchpad omedelbart i enlighet med avsnitt 3 i avtalet för Amazon Services Europe Business Solution.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates