Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Policy för skapande av ASIN

För att skapa en ASIN, gå igenom processen som beskrivs i verktyget Lägga till en produkt. För att sälja en produkt som finns i Amazon-katalogen behöver du matcha den med det befintliga ASIN-numret genom att skapa ett erbjudande. Om din produkt inte finns i Amazon-katalogen måste du skapa en enda ny ASIN för produkten.

Skapande av ASIN:er av icke-varumärkesägare

För att skydda kunders shoppingupplevelse begränsar vi skapandet av nya ASIN:er för ett varumärke som är registrerat i Brand Registry, av säljare som inte är associerade med varumärkesägaren.

Om du får följande felmeddelande beror det på att du inte är associerad med varumärkesägaren och därför begränsad från att skapa nya ASIN:er för varumärket. Du kan fortfarande söka godkännande för att skapa det nya ASIN:et om du kan visa att det är en äkta produkt av varumärket, för vilken inget ASIN finns ännu. Om du lämnar all nödvändig information vid första kontakttillfället minskar tiden det tar för din förfrågan att granskas.

Felkod Felmeddelande Begärd information
5461

Du kan inte skapa nya ASIN:er för det här varumärket. Du är dock fri att lägga till erbjudanden till eventuella befintliga ASIN för detta varumärke (begränsningar för produktpost kan gälla). Läs vår policy för skapande av ASIN för mer information.

Om du tror att produkten du vill sälja inte redan finns med i Amazon-katalogen och bör listas som en ny ASIN, kontakta Selling Partner Support och ange felkod 5461. Innan du kontaktar Selling Partner Support bör du granska policyn för skapande av ASIN och bekräfta att din produkt inte redan är listad i katalogen.

När du kontaktar Selling Partner Support ska du ange följande information:

 • Produktnamn (inklusive eventuella variationer i färg, storlek, mått, modell/artikelnummer osv.)
 • Varumärke
 • Tillverkare
 • Kategori
 • Beskrivning
 • SKU
 • UPC/EAN/JAN om tillgängligt
 • Om du använder mallar för lagerfil ska du tillhandahålla Batch-ID för lagerfilens processrapport
 • Verkliga bilder av produkten (fram- och bakbilder av produkten inklusive streckkod tillsammans med UPC och varumärkesnamn; förpackad och oförpackad och utvikt om varan är kläder)

 • Produktnamn
 • Varumärke
 • Tillverkare
 • Kategori
 • Beskrivning
 • SKU
 • UPC/EAN/JAN
 • Produktnamn inklusive eventuella variationer i färg, storlek, mått, modell/artikelnummer etc.
 • Batch-ID för lagerfilens processrapport
 • Skärmdump av felkoden du fick
 • Bilder av produkten (fram- och bakbilder av produkten inklusive streckkod tillsammans med UPC och varumärkesnamn; förpackad och oförpackad; utvikt om varan är kläder)

Var hittar jag produktinformation?

Varumärke, UPC (eller EAN/JAN) och artikelnummer (eller modell-/stilnummer) återfinns på en inköpsorder eller faktura från tillverkaren eller distributören produkten köptes från. Viss information kan vara tillgänglig direkt från produktförpackningen eller via tillverkarens katalog eller webbplats.

Gräns för skapande av ASIN

För att skydda shoppingupplevelsen på webbplatsen för våra kunder begränsar vi antalet produktposter (erbjudanden och ASIN-nummer) du kan skapa under en viss vecka tills du etablerar en försäljningshistorik med Amazon. När du ökar din försäljning kommer din kapacitet att öka. Vi uppmuntrar dig att prioritera de produkter du listar för att snabbt öka din försäljning.

Om du är en etablerad säljare och har skapat ett stort antal nya produktposter förbehåller vi oss dessutom rätten att tillfälligt ta bort din möjlighet att skapa nya annonser. Vi kommer att omvärdera din status varje vecka.

Om du tror att dina privilegier för att skapa produktposter har tagits bort felaktigt kontaktar du Selling Partner Support .

Variationspolicy

Variationer är uppsättningar av produkter som är relaterade till varandra. Produktposter med bra variationsrelationer gör det möjligt för köpare att jämföra och välja produkter baserat på olika attribut såsom storlek, färg eller andra egenskaper från tillgängliga alternativ på en enda produktinformationssida. Mer information finns i Översikt av variationsrelationer.

Följande förbjudna metoder är missbruk av variationer, antingen av överordnad ASIN eller i överordnad-underordnad-relationer. Dessa metoder skapar en negativ kundupplevelse och kan leda till att din behörighet för att skapa ASIN eller försäljningsprivilegier tillfälligt eller permanent tas bort:

 • Ändra produktens informationssida (överordnad eller underordnad) så att den blir fundamentalt annorlunda än den ursprungliga listade produkten.
 • Ändra den överordnade produktens informationssida så att den inte matchar de underordnade.
 • Lägga till felaktiga underordnade variationer som inte är sanna variationer av den överordnade produkten. Detta inkluderar bland annat:
  • Lägga till produkter som är fundamentalt annorlunda än överordnad ASIN.
  • Lägga till produktbilder och/eller namn som fundamentalt skiljer sig från det överordnade ASIN:et.
  • Lägga till produkter som är nyare versioner eller modeller av överordnad ASIN.
 • Lägga till flerpacksvariationer som inte är skapade av tillverkaren till en redan befintlig överordnad.
  • Om du har skapat en produktpost för flerpack som inte säljs direkt av tillverkaren måste du matcha din produktpost med en identisk produktinformationssida för flerpack. Om det inte finns en identisk informationssida för flerpack måste du skapa en ny produktinformationssida med sin egen unika UPC.
  • Lägga till underordnade flerpack genom att bunta två eller flera av samma tillverkarprodukter, det vill säga bunta två trepack för att skapa ett paketantal på sex. Underordnade flerpack måste förpackas av tillverkaren. Om en kund vill köpa två eller flera av samma produkt kan de välja det antalet för köp.

Policy för att skapa duplicerat ASIN-nummer

Det är förbjudet att skapa ett nytt ASIN när produkten redan finns i Amazon-katalogen och det kan leda till att dina privilegier för att skapa ASIN eller dina försäljningsprivilegier tillfälligt stängs av eller tas bort permanent.

Att matcha dina produkter med befintliga produkter i Amazon-katalogen hjälper till att driva en högkvalitativ kundupplevelse. Genom att matcha med en befintlig produkt i stället för att skapa en duplicerad produktpost får du större nytta av köpares intresse och trafiken för den produkten.

Hur skapas dubbletter?

Dubbletter skapas oftast när en eller flera av följande saker inträffar:

 • Du använder felaktigt UPC, EAN, ISBN, ASIN eller JAN som inte tillhör produkten (till exempel från en annan produkt) för att identifiera den produkt du säljer.
 • Du introducerar distinkta UPC-, EAN-, ISBN- eller JAN-koder för identiska produkter. Till exempel:
  • Du tilldelar en produkt en ny UPC eller EAN på varje Amazon Marketplace där du säljer produkten.
  • Du tilldelar en ny UPC eller EAN för kompatibla produkter som en laptop-laddare som är kompatibel med flera laptop-datorer.
 • Du är en Amazon Brand Registry-säljare som använder ett alternativt nyckelattribut för att lista dina produkter. Om du använder flera nyckelattributvärden för att lista samma produkt skapas ett nytt ASIN för varje nyckelattributvärde.
 • Du har fått ett undantag för produktidentifierare för en produkt som faktiskt har en produktidentifierare. Om du skapar produktposten utan identifierare skapas en dubblett.

Tips för att undvika att skapa duplicerade ASIN-nummer

Se till att du alltid använder lämplig UPC-, EAN-, ISBN-, ASIN- eller JAN-kod när du skapar en produktpost. Koderna är tillförlitliga data som kan användas för att matcha dina produkter med befintliga produkter i katalogen. Det är förbjudet att använda felaktiga UPC-, EAN-, ISBN-, ASIN- eller JAN-koder för att lista en produkt och det kan leda till att dina privilegier för att skapa ASIN stängs av eller tas bort permanent.

Mer information finns i varumärkespolicyn eller i Så här listar du produkter som inte har en GTIN (UPC, EAN, JAN eller ISBN).

Registrera ditt varumärke med Amazon

Om du är varumärkesägare eller tillverkare av dina egna produkter och om du unikt kan identifiera varje produkt med andra attribut som modellnummer eller stilnummer, kan du vara berättigad att registrera ditt varumärke hos Amazon Brand Registry, vilket gör att du kan använda en alternativ produktidentifierare.

För mer information, gå till Amazon Brand Registry.

Begär ett UPC-undantag för ett varumärke eller på SKU-nivå

Om det har bekräftats att produkten du listar inte har någon känd UPC-, EAN-, ISBN-, ASIN- eller JAN-kod och om du listar ett unikt urval, kan du begära ett UPC-undantag för ett varumärke eller på SKU-nivå. Information om behörighet finns i Så här listar du produkter som inte har ett GTIN (UPC, EAN, JAN eller ISBN).

Tillhandahålla monteringsdata till Amazon

Du kan ansöka om UPC-undantag för ett varumärke eller på SKU-nivå för att lista monteringsrelaterade produkter som Fordon och Powersport.

Anmäl dig till Amazon Custom

Om du listar produkter som skrivs ut på begäran eller anpassningsbara produkter kan du vara berättigad att gå med i Amazon Custom-programmet, som gör att du kan erbjuda anpassade produkter. Genom att använda Amazon Custom för att lista dina produkter kan du förbättra din synlighet för köpare, förbättra din sökrelevans och produktposteffektivitet. Det kan även hjälpa dig att hantera ditt lager bättre. Dessutom kräver en produkt med flera utformningar endast ett UPC-undantag.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates