Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för anpassningsprogram för säljare

Dessa villkor kompletterar ditt försäljningsavtal och gäller din användning av funktioner som Amazon gör tillgängliga för att möjliggöra listning, försäljning och leverans av anpassningsbara produkter (”anpassningsprogrammet”).

Registrering

Registrering krävs för att delta i anpassningsprogrammet. Klicka här för mer information.

Anpassningsdata

Du, Amazon-kunder eller andra tredje parter kan tillgängliggöra bilder, illustrationer, grafik, mönster, typsnitt, text eller annat innehåll i samband med anpassningsprogrammet (”anpassningsdata”). Om du får en beställning på en anpassningsbar produkt som innehåller tredje parts anpassningsdata kan du enbart använda dessa anpassningsdata för att leverera den aktuella beställningen och får inte behålla dem efter att beställningen har levererats. Du samtycker till att verifiera att anpassningsdata uppfyller villkoren i anpassningsprogrammet, inklusive att de inte bryter mot tredje parts immateriella rättigheter eller Amazons policyer (inklusive policyer för begränsade produkter och förbjudet innehåll).

Du intygar att du har alla nödvändiga rättigheter till alla anpassningsdata som du gör tillgängliga för oss och att dina anpassningsdata inte inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter eller Amazons policyer (inklusive policyer för begränsade produkter och förbjudet innehåll). Utöver de rättigheter och licenser till ditt material som du beviljar Amazon, godkänner du även att Amazon gör det möjligt för kunder att dela produktbilder med hjälp av anpassningsdata via webbplatser, mobilappar och annan onlinenärvaro.

Missbruk av produktanpassning

Du får inte lista följande produkter under anpassningsprogrammet: persondatorer, bärbara datorer, datortorn, spelkonsoler eller surfplattor. Detta inkluderar renovering av ovannämnda basprodukter.

När kunder handlar anpassningsbara produkter på Amazon förväntar de sig att dessa produkter ska tillverkas på begäran med hjälp av de personliga val som angavs under inköpsprocessen. Varje anpassat fält (till exempel textinmatning, bilduppladdning eller konfigurationsalternativ) som kunden stöter på när de skapar en anpassad produkt måste tjäna syftet med att främja anpassningen av den produkt som kunden önskar. Alla försök att manipulera anpassade funktioner på ett sätt som kringgår befintliga Amazon-policyer eller ger en felaktig bild av anpassade produkter, är förbjudna. Förbjudna beteenden inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Erbjudande om garantier: Du får inte erbjuda någon garanti (din egen, tredje parts eller en tillverkares) som ett anpassningsalternativ.
  • Produktpaket: Du får inte erbjuda tilläggsprodukter som inte anpassar artikeln ytterligare. Om du till exempel erbjuder ett anpassat mobilfodral kan du inte erbjuda extra laddningssladdar eller andra färdiga produkter som tillbehör.
  • Produktpost med en tillverkares UPC: På grund av att anpassning i grunden ändrar tillverkarens artikel, får du inte använda en tillverkares UPC när du skapar en ASIN. Du kan antingen ange din egen unika GS1-certifierade UPC eller ansöka om ett GTIN-undantag.
  • Erbjudande om kostnadsfria kampanjer: Du får inte erbjuda gratis artiklar som en form av anpassning. Om du till exempel erbjuder en vanlig bilstereo kan du inte fråga om köparen vill ha en kostnadsfri luftfräschare som din anpassning. Basprodukten måste ha ett anpassningselement.
  • Erbjuder ”ja/nej” som en anpassning: Om du väljer att använda text- eller produktkonfigurationer som din anpassning, får du inte erbjuda en anpassning som är värdet av ”ja/nej”. Denna typ av värde bidrar inte till anpassningen av en artikel.

Överträdelser och missbruk av den inställda anpassningsfunktionen kan leda till förlust av anpassningsfunktionen som inte kan återaktiveras.

Mer kontext och riktlinjer finns i Amazons guide för anpassning av produktposter.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates