Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Giltig spårningsfrekvens (VTR)

Amazons kunder utgår från att de kan ta reda på var deras beställningar befinner sig och när de kan förvänta sig att de ankommer. Giltig spårningsfrekvens är ett resultatmätvärde som återspeglar dessa förväntningar.

Om Amazons mål på 95 % för detta mätvärde inte uppnås kommer ditt säljkonto för närvarande inte att stängas av. Det kan dock leda till negativ feedback eller reklamationer, vilket kan påverka statusen på ditt säljkonto.

Se din giltiga spårningsfrekvens

Du hittar din giltiga spårningsfrekvens genom att klicka på Kontohälsa på menyn Resultat och fortsätta till Leveransresultat.

Så här lägger du till spårningsnummer

Om du vill lägga till ett spårningsnummer för en beställning väljer du menyn Beställningar och klickar sedan på Ladda upp orderrelaterade filer. För mer information, gå till Seller University

Så här beräknar vi din giltiga spårningsfrekvens

För att beräkna detta mätvärde tar vi antalet paket du skickar med ett giltigt spårningsnummer och dividerar med det totala antalet paket du har skickat och bekräftat.

Om du till exempel har bekräftat leverans för 200 paket och 190 av dessa hade ett giltigt spårningsnummer, är din giltiga spårningsfrekvens 95 % (190 ÷ 200 = 0,95 eller 95 %).

Observera: Spårningsnummer anses endast giltiga om de har registrerats med minst en skanning av speditör.

Begär en rapport över giltig spårningsfrekvens

Om du vill visa en rapport över alla paket som du har skickat och bekräftat, och de paket som innehåller ett giltigt spårningsnummer per kategori, ska du följa nedanstående steg:


  1. Från menyn Resultat väljer du Kontostatus.

Det kan ta 72 timmar innan rapporten och mätvärdet återspeglar eventuella uppdateringar.


Giltig spårningsfrekvens (VTR)


Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates