Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för Lager i flera länder

Med Lager i flera länder (MCI) kan du skicka ditt FBA-lager till och lagra det i Amazons distributionscenter i flera länder som du väljer över hela Europa. MCI erbjuder följande fördelar:

 • Dina kunder får snabbare lokal leverans när produkterna finns i distributionscentra närmare deras hem.
 • Dina produktposter kvalificerar sig för snabbare leveransalternativ inklusive Amazon Primes 1-dags leverans, GRATIS leverans samt leverans nästa dag (i förekommande fall).
 • Du sparar transportkostnader när du skickar lager i bulk till lokala distributionscentra i stället för att skicka enskilda beställningar över gränser.

Översikt över tjänsten

Genom att välja till ytterligare ett land antingen i försändelsens arbetsflöde eller genom att aktivera Lager i flera länder i dina FBA-inställningar, kan du skicka ditt lager till och auktorisera Amazon att lagra och flytta valfria delar av ditt FBA-lager till distributionscentra i de utvalda länderna, oberoende av dina inkommande försändelser. Genom att aktivera lagring i ytterligare ett land bekräftar du att det inte finns några juridiska begränsningar för att lagra ditt FBA-lager i de valda länderna.

Observera: Lagring av enheter i ett annat land än landet som är din hemmamarknadsplats utlöser ytterligare momsregistrerings- och rapporteringsskyldigheter för ditt företag (liksom andra rapporteringskrav så som Intrastat). Du ansvarar för uppbörd och betalning av dina skatter tillsammans med inlämning av alla relevanta deklarationer och utfärdande av momsfakturor eller kreditfakturor där så krävs. För information om externa skatterådgivare, se följande sida: https://services.amazon.com/solution-providers/#/search/SE/tax.

Lagerpooler

Allt ditt lager som lagras i Amazons europeiska distributionscentra betraktas som en enda pool av europeiskt lager. Om du har produktposter på marknadsplatser där du inte har lokalt lager, kommer vi att leverera beställningar på distans från din återstående europeiska lagerpool.

Om du väljer MCI-alternativet för att lagra ditt lager i Tyskland, Polen och Tjeckien godkänner du att Amazon allokerar och lagrar ditt tyska lager i något av Amazons distributionscentra i Tyskland, Polen och Tjeckien. Med ”Tyskt lager” avses produkter som du anger som inkommande för lagring i Tyskland eller som placeras av Amazon i ett av Amazon distributionscenter i Tyskland, Polen eller Tjeckien enligt FBA-policyn. Produkter som lagras i våra distributionscenter i Tyskland, Polen och Tjeckien betraktas som en enda lagerpool inom det tyska nätverket (”Tyska lagerpoolen”) tills de är levererade eller borttagna, även om du senare avmarkerar det här alternativet i dina FBA inställningar.

Avgifter

Det tillkommer inga extra avgifter för att använda vår tjänst för Lager i flera länder.

Lageravgifter och din Leveransavgift debiteras enligt vad som gäller per land, med undantag för att FBA-prislistan för Amazon.de kommer att gälla för hela din tyska lagerpool.

Hur man aktiverar Lager i flera länder

Du kan aktivera MCI på något av de två sätt som beskrivs nedan.

 1. Välj till ytterligare ett land i fraktarbetsflödet:
  • Klicka på ”Lager > Hantera FBA-lager” längst upp till vänster på ditt säljarkonto.
  • Markera kryssrutan bredvid lagerartiklar som du vill skicka/fylla på och klicka på ”Kör”.
  • Klicka på rullgardinsmenyn under ”Marknadsplatsdestination” mitt på skärmen och välj det land du vill aktivera under avsnittet ”Skicka till och aktivera lagring i:”.
  • Granska policyn för Lager i flera länder och acceptera genom att klicka på knappen ”Fortsätt till fraktplan”.
 2. Välj till ytterligare länder i avsnittet Lager i flera länder i dina FBA-inställningar:
  • Klicka på ”Inställningar > Levereras av Amazon” högst upp till höger på ditt säljarkonto.
  • Klicka på knappen ”Redigera” längst till höger i avsnittet ”Inställningar för lager flera länder”.
  • Markera kryssrutan bredvid alla länder som du vill tillåta lagring i.
  • Klicka på knappen ”Uppdatera” och granska och acceptera policyn för Lager i flera länder.
Observera att Lager i flera länder endast är tillgängligt efter att du har konverterat produktposter till Levereras av Amazon.

Avmarkera lagring för ett land

Du kan när som helst avmarkera lagring för andra länder än ditt hemland i avsnittet Inställningar för lager i flera länder i dina FBA-inställningar i Seller Central. Du kan inte längre skicka ditt lager till något land som du avmarkerar och med hänsyn för en fördröjning av upp till fem arbetsdagar kommer vi att förhindra framtida inflöde av ditt lager för lagring till det landet.

Alla återstående enheter som är lagrade i ett land som du avmarkerar kommer ändå att fortsätta att vara en del av ditt europeiska lager och, om tillämpligt, den tyska lagerpoolen, tills du har sålt eller tagit bort alla enheter i det landet. Lokala standardavgifter för FBA kommer att fortsätta att gälla. Vi kommer inte att erbjuda omlastning till ett annat europeiskt lands distributionscenter. Vi kommer att sluta lagra lager i ett avmarkerat land när du har sålt eller tagit bort allt återstående lager från det landet. Observera att lager tillfälligt kan komma att lagras i obehöriga länder som förberedelse för omlastning till en auktoriserad plats.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates