Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Ytterligare information och resurser för säljare om vår Policy för begränsade produkter

Viktigt: Om du levererar produkter till försäljning på Amazon måste du följa alla relevanta lagar och förordningar och Amazons policyer som gäller för dessa produkter och produktposter.

Försäljning av olagliga produkter eller andra produkter som beskrivs på policysidan för begränsade produkter är strängt förbjudet och det är varje säljares ansvar att noggrant granska våra policyer innan listning av en produkt. Säljare måste också förstå att de är ansvariga för att säkerställa att deras produkter följer alla tillämpliga lagar, även om produkten inte beskrivs specifikt i våra policyer. Lagar ändras ofta så säljare ska övervaka regeländringar och vidta lämpliga åtgärder.

Vi använder ständigt nya metoder för våra kunders räkning för att bättre kunna upptäcka olagliga produkter och produkter som strider mot våra policyer i andra avseenden. Vi justerar fortlöpande de system vi använder för att upptäcka sådana produkter. Ibland kan våra system ta bort produkter som är tillåtna att säljas på vår webbplats. Det kan inträffa om vi fått ofullständig eller felaktig produktinformation eller om våra system felaktigt identifierar en produkt som begränsad. Om det till exempel finns en produkt i versioner för både allmän och receptbelagd försäljning kan vi begränsa produkten om vi inte kan fastställa vilken version som erbjuds. Observera också att vissa produkter som är lagliga ändå förbjuds enligt våra policyer. Säljare som tror att en produkt har tagits bort av misstag bör kontakta säljarsupporten. Vi kommer att granska produkten och göra eventuella lämpliga justeringar av våra system samt av säljarkontostatus, beroende på vad som är tillämpligt. Att flytta en begränsad produktpost till Slutsåld (OOS) medför inte att produktposten kommer att uppfylla kraven. Underlåtenhet att stänga eller radera alla begränsade produktposter på rätt sätt från ditt lager kan leda till att dina försäljningsprivilegier tas bort. Om du tror att din produkt felaktigt har identifierats som en begränsad produkt på Amazon, stäng omedelbart produktposten för att säkerställa överensstämmelse medan du överklagar begränsningen via säljarsupport.

Säljare som bryter mot våra policyer eller tillämplig lag kan bli föremål för verkställighetsåtgärder, vilket kan variera beroende på typ av brott och säljarkontohistorik. Vi tar hänsyn till en mängd olika faktorer i säljarens övergripande konto när vi bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas, inklusive allvarlighetsgrad, antal överträdelser och annan relevant information. Säljare som har fått sina försäljningsprivilegier borttagna kan överklaga beslutet i de flesta fall. I vissa situationer kan vi återinföra en säljare om säljaren har infört en robust handlingsplan som effektivt tar itu med de grundläggande orsakerna som ledde till överträdelserna och som kommer att förhindra att dessa och andra överträdelser återkommer.

Nedan följer några bästa praxis som säljare kan följa för att hjälpa till i enlighet med våra policyer:

  • Anta inte att en produkt är tillåten bara för att den inte uttryckligen är listad i våra ”Exempel på förbjudna produktposter” eller har en befintlig ASIN.
  • Utse en eller flera anställda som ansvarar för att granska varje produkt som du planerar att sälja. Den anställde ska ha djupa och uppdaterade kunskaper om produkterna och branschen, inklusive de lagar som gäller för produkterna.
  • Läs noga igenom vår policysida för begränsade produkter inklusive ”Exempel på förbjudna produktposter” och din produktkatalog regelbundet. Detta inkluderar alla produkter som ingår i lagerflöden eller som laddats upp med hjälp av ett automatiserat system.
  • Om du köper lager från en annan källa än tillverkaren, måst du vara extra noggrann med att sätta dig in i produkternas ursprung och det rättsliga ramverket för hur de får säljas.
  • Om du är osäker på om en produkt får säljas ska du inte lista den.
  • Om du säljer läkemedel eller kosttillskott, måste du vara insatt i vilka ingredienser som ingår i dessa produkter och undersöka om de är tillåtna. Utöver vår policysida för begränsade produkter finns det vissa resurser tillgängliga online som kan hjälpa säljare med denna undersökning.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates