Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Obligatorisk information för att sälja på Amazon

Tillhandahåll din information till Amazon Payments Europa

I enlighet med EU:s regler kräver Amazon Payments Europa att säljarna tillhandahåller information om sig själva och sin verksamhet för att kunna börja eller fortsätta sälja på Amazon och ta emot intäkterna från sina transaktioner på Amazons marknadsplatser inom EU.

Logga in på Seller Central med e-postadressen och lösenordet som är kopplade till ditt konto för att tillhandahålla den begärda informationen. För att tillhandahålla denna information väljer du fliken Inställningar och klickar sedan på Kontoinformation. Klicka på alla avsnitt som är markerade i rött på sidan med Information om säljarkonto. Denna information kommer att användas för att öppna ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon. Om vi behöver ytterligare information kommer vi att kontakta dig.

Amazon Payments Europa vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende för att vi kommer att göra det noggrant och förnuftigt. Detta framgår av Amazon Payments Europa_sekretesspolicy – Försäljning på Amazon.

Hjälp finns tillgänglig under hela processen. Se svaren på vanliga frågor nedan. Om du har registrerat dig som ny säljare ska du titta på videohandledningen nedan. Den innehåller instruktioner för varje steg i registreringsprocessen.

Överensstämmelse

Varför måste jag tillhandahålla denna information?

Verifiering av din identitet krävs enligt lag för användning av ett betalningskonto. Enligt europeiska förordningar och lagar krävs verifiering av din identitet för att du ska kunna använda vår betalningstjänst. Du kan behöva tillhandahålla viss information och/eller dokument till oss enligt begäran för att underlätta dessa kontroller.

Vad händer om jag inte tillhandahåller den begärda informationen?

Du kommer till slut inte att kunna använda ditt betalningskonto på Försäljning på Amazon. Om informationen inte tillhandahålls kommer du därför inte att kunna sälja på Amazon.

Vad händer om jag inte vill godkänna affärsavtalen?

Ett villkor för att registrera sig för tjänsten är att användaravtalet för Amazon Payments Europa – Försäljning på Amazon och Amazon Services Business Solutions-avtalet har godkänts. Om du inte samtycker till dessa villkor kommer du inte att kunna registrera dig för ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon. Det innebär att dina försäljningsprivilegier kommer att tas bort från Amazons marknadsplatser inom EU.

Vad är skillnaden mellan en privatperson och ett företag?

Om du registrerar dig som privatperson gör du det inom ramen för en privat verksamhet. När du registrerar dig som företagssäljare innebär det att du agerar inom ramen för en kommersiell eller professionell verksamhet. I allmänhet är företagssäljare registrerade juridiska personer. Du kan dock också agera som enskild näringsidkare utan att vara registrerad som företag beroende på de lokala krav som gäller för din verksamhet. I det här fallet ska du registrera dig som företag och välja det tillämpliga alternativet i rullgardinsmenyn.

Observera: Om du är enskild näringsidkare med säte i Storbritannien väljer du alternativet för enskilda näringsidkare i Storbritannien. Om du är enskild näringsidkare med säte utanför Storbritannien ska du registrera dig som företag.

Vad menas med ”en juridisk företrädare för företaget?”

En juridisk företrädare är en person med befogenheter att agera för ditt företags räkning (till exempel genom att godkänna villkor, öppna ett betalningskonto osv.). Företrädaren kan vara ägare till företaget eller någon som har beviljats särskilda befogenheter. När du anger informationen om den juridiska företrädaren måste den exakt stämma överens med den officiella dokumentationen du skickar till Amazon Payments Europa.

När måste jag godkänna policyn för godtagbar användning (AUP)?

Du måste meddela oss när du godkänner policyn för godtagbar användning (AUP) om du vill sälja i någon av följande kategorier, eller innan du listar en produkt i någon av följande kategorier, om detta inträffar efter att betalningskontot för Försäljning på Amazon har öppnats:

 • Alkohol
 • Vuxenorienterade, erotiska och sexuella hälsoprodukter
 • Kosttillskott och näringsprodukter
 • Knivar
 • Receptfria läkemedel
 • Receptbelagda och receptfria glasögon

Amazon Payments Europa måste utföra ytterligare verifieringar för att bekräfta denna information. En fördröjning kan uppstå när processen slutförs. För att välja relevant AUP-kategori ska du följa nedanstående steg:

 1. Klicka på Inställningar högst upp till höger i Seller Central och sedan på Kontoinformation.
 2. I den första grå rutan som visas högst upp på sidan klickar du på Visa eller redigera bredvid alternativet Amazon Payments Europa – Användningspolicy.
 3. Välj relevanta kategorier. Om du inte vill sälja i någon av dessa specifika AUP-kategorier krävs inga ytterligare åtgärder. Annars ska du följa steg 4.
 4. Om du vill sälja i någon av ovanstående kategorier måste du informera oss genom att välja den i Seller Central. Om du har valt fel kategori ska du kontakta Selling Partner Support.

Informationsinsamling

Vilken information är jag skyldig att tillhandahålla?


 1. Privata aktiebolag med begränsad ansvarighet som är registrerade i Storbritannien:
  • Current Appointments Report (CAR) daterad inom de senaste 90 dagarna
  • El-, vatten- eller gasräkning, bankkontoutdrag eller kreditkortsutdrag i företagets namn och daterat inom de senaste 90 dagarna
  • Bolagsordning
  • Stiftelseurkund eller kapitalredovisning – i detta dokument framgår aktieägarna och fördelningen av aktier

   Dokumenten från Companies House kan erhållas från http://wck2.companieshouse.gov.uk/

 2. Partnerskap i Storbritannien: Dokumentationen måste hämtas från Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Dessa dokument är inte tillgängliga från HMRC på begäran, och du bör föra ett register över din korrespondens med HMRC. Följande dokument är de som kan komma att efterfrågas:
  • Korrespondens med HMRC: Detta dokument måste innehålla UTR-nummer, namn och företagsadress för partnerskapet och kan bestå av något av nedanstående:
   • Skrivelse med påminnelse om att skattedeklaration ska fyllas i
   • Skrivelse som bekräftar partnerskapets registrering hos HMRC
  • Partnerskapets senaste skattedeklaration: Måste innehålla UTR-nummer, namn och företagsadress för partnerskapet
  • El-, vatten- eller gasräkning eller bankkontoutdrag, i företagets namn och daterat inom de senaste 90 dagarna
  • Partnerskapsavtal: I detta dokument anges vilka som deltar i partnerskapet och för vilken procentandel av partnerskapet de ansvarar. Dokumentet krävs inte för varje enskilt partnerskap
 3. Enskilda näringsidkare i Storbritannien: Du måste tillhandahålla följande dokument från HMRC som bevis för din enskilda firma. Vissa av dessa dokument utfärdas på engångsbasis eller en gång per år. I så fall måste du tillhandahålla de nyaste HMRC-dokumenten. De består av följande:
  • Välkomstbrev inför självdeklarationen: Utfärdas endast en gång
  • Klass 2-faktura för nationella försäkringsavgifter
  • Registreringsbevis för mervärdesskatt (moms)
  • Korrespondens från HMRC som bekräftar UTR-nummer
  • Meddelande om att slutföra egen självdeklaration
  • El-, vatten- eller gasräkning, bankkontoutdrag eller kreditkortsutdrag i den enskilda näringsidkarens namn eller i handelsnamnet
 4. Registrerad välgörenhet i Storbritannien: Du måste tillhandahålla samtliga nedanstående dokument vid tidpunkten för registreringen:
  • Styrdokument
  • Current Appointments Report
  • Rapport från välgörenhetskommission
  • Bekräftad lista över alla förvaltare – här måste deras fullständiga namn och födelsedatum framgå
  • El-, vatten- eller gasräkning eller bankkontoutdrag daterat inom de senaste 90 dagarna i välgörenhetens namn och där den registrerade adressen framgår
 5. Enskilda säljares kontaktpunkter och företagsägare: Du kan bli ombedd att tillhandahålla följande dokument:
  • Fullständigt giltigt pass
  • Nationellt identitetskort
  • Körkort (endast brittiska medborgare)
  • El-, vatten- eller gasräkning, bankkontoutdrag eller kreditkortsutdrag adresserat till individen och daterat inom de senaste 90 dagarna
 6. Amerikanska aktiebolag (”Inc.” eller ”Corp.”):
  • Bolagsordning: Denna utfärdas en gång för företaget
  • Intyg om gott anseende: Detta kan utfärdas på begäran av statssekreterarens kansli – dokumentet ska vara daterat inom de senaste 90 dagarna
  • Operativt avtal
  • El-, vatten- eller gasräkning, bankkontoutdrag eller kreditkortsutdrag adresserat till företaget och daterat inom de senaste 90 dagarna
 7. Amerikanska aktiebolag med begränsad ansvarighet: Det nyaste av följande dokument kan komma att efterfrågas:
  • Organisationens bolagsordning
  • Intyg om gott anseende: Detta intyg kan utfärdas på begäran av statssekreterarens kansli – dokumentet ska vara daterat inom de senaste 90 dagarna
  • Operativt avtal
  • El-, vatten- eller gasräkning, bankkontoutdrag eller kreditkortsutdrag adresserat till företaget och daterat inom de senaste 90 dagarna
 8. Amerikanska enskilda näringsidkare Följande dokument kan komma att efterfrågas:
  • Certifikat med fiktivt företagsnamn: Detta utfärdas endast en gång till säljaren
  • Dokument från Internal Revenue Service (IRS): För att bevisa att du är registrerad för att betala skatt på deras intäkter – vanligtvis en skattedeklaration
  • El-, vatten- eller gasräkning, bankkontoutdrag eller kreditkortsutdrag adresserat till den enskilda näringsidkaren och daterat inom de senaste 90 dagarna

Var kan jag få en kopia av mitt företagsregistreringsutdrag?

Du kan begära en kopia av ditt företags registreringsutdrag online genom att gå till webbplatsen för ditt nationella eller lokala företagsregister. Om du är registrerad i Sverige kan du gå till https://www.bolagsverket.se för att skicka din begäran. Här har du också möjlighet att få dokumentet lätt tillgängligt för omedelbar nedladdning. Du kan också välja att dokumentet skickas per post eller avhämta det personligen. När du har erhållit dokumentet kan du ladda upp det till Seller Central.

Jag angav en del information och nu ändras de rödlistade artiklarna. Varför?

Det betyder att Amazon Payments Europa behöver mer information för att verifiera din identitet. I vissa fall krävs ytterligare identitetsinformation för ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon för att gällande lagstiftning ska följas. Alternativt kan du ha tillhandahållit viss information som vi inte kunde verifiera. Därför måste vi be dig att ange den specifika informationen igen.

Hur tillhandahåller jag denna information?

För att tillhandahålla den begärda informationen går du till fliken Inställningar för ditt Seller Central-konto och klickar på Kontoinformation. På sidan Information om säljarkonto klickar du på alla avsnitt som är markerade i rött. Alla adresser måste anges med latinska tecken.

Hur kan jag ladda upp mer än ett dokument åt gången?

När du laddar upp dokument kan vi ibland be dig om dokument i ett antal som överstiger antalet fält i Seller Central. I så fall måste du sammanfoga dokumenten till ett enda dokument som laddas upp till Seller Central för granskning. I detta syfte kan du följa någon av de två metoderna som beskrivs nedan och som vi rekommenderar:

 1. Du kan sammanfoga de skannade bilderna till ett Microsoft Word-dokument och skapa ett PDF-dokument. Det enklaste sättet att göra detta är att infoga JPEG-bilder i Word-dokumentet för att därefter skapa PDF-dokumentet och spara filen enligt beskrivningen nedan:
  • Klicka på Infoga i verktygsfältet högst upp i Microsoft Word.
  • Klicka på Bilder och leta upp filen som du vill lägga till i dokumentet.
  • Upprepa ovanstående steg med alla bilder som du vill lägga till i dokumentet.
  • Se till att alla bilder hamnar på separata sidor.
  • Klicka på Fil, välj Spara som och markera ”PDF” som den dokumenttyp du vill spara.
 2. Du kan också använda Adobe Acrobat för att skapa en PDF-fil.

Alternativt kan du vid skanning av dokumenten välja att skapa ett PDF-dokument och skanna sidorna för att skapa ett enda dokument.

Hur gör jag om jag måste uppdatera min information?

Klicka på Kontoinformation på fliken Inställningar och klicka sedan på varje avsnitt som du vill uppdatera på sidan Information om säljarkonto. Du kommer att kunna uppdatera din information om den redan har verifierats eller om verifieringsprocessen ännu inte har påbörjats. Eventuella uppdateringar är föremål för verifiering. Beroende på våra verifieringsresultat kan du bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information.

Varför kan jag inte redigera min information?

Informationen kan inte uppdateras medan den verifieras.

Kan jag spara mina uppgifter och slutföra formuläret senare?

Ja. Med uppdateringsguiden kan du återuppta inmatningen av data när som helst i processen. Kom ihåg att klicka på ”Skicka”-knappen på varje skärm när du har angett dina uppgifter.

Du kommer fortfarande att kunna använda Seller Central. Om du inte tillhandahåller din information inom den angivna tidsperioden kommer dina försäljningsprivilegier dock att stängas av. Dina privilegier återaktiveras när du har angett de begärda uppgifterna och din information har verifierats.

Jag har tillhandahållit den begärda informationen. Varför begär Amazon Payments Europa ytterligare information från mig?

Under verifieringsprocessen kan vi komma att fastställa att du måste tillhandahålla ytterligare information. Denna information krävs för att slutföra din kontoregistrering.

Hur får jag kännedom om att Amazon Payments Europa behöver ytterligare information?

Om vi behöver ytterligare information kommer du att meddelas via den e-postadress som angavs vid registreringen samt via meddelandefältet i Seller Central. Du kan också se vilken ytterligare information som krävs genom att klicka på Kontoinformation på fliken Inställningar. Leta efter de rödmarkerade sektionerna.

Vad ska jag göra/vem ska jag kontakta om mitt etableringsland inte ingår som alternativ i rullgardinsmenyn?

Om ditt etableringsland inte ingår i rullgardinsmenyn kan Amazon Payments Europa för närvarande inte stödja landet i fråga. Återkom vid ett senare tillfälle eftersom Amazon Payments Europa kontinuerligt utökar listan över länder som stöds.

Vad ska jag göra om jag inte kan ladda upp mina dokument med det tillhandahållna verktyget?

Kontakta Selling Partner Support om du stöter på problem vid uppladdning av dokument.

Jag saknar ett av de begärda dokumenten, vad ska jag göra?

Om du saknar ett eller fler av de begärda dokumenten kontaktar du Selling Partner Support. Kom ihåg att tillhandahålla information om de saknade dokumenten när du kontaktar oss. Vi kommer då att kontakta dig angående alternativa dokument som vi eventuellt kan godkänna.

Varför måste mina dokument vara daterade inom de senaste 90 dagarna?

Giltighetstiden för vissa dokument definieras av administrationen som utfärdar sådana dokument: till exempel är registreringsutdrag vanligtvis giltiga i tre (3) månader. Därefter kan informationen inte garanteras vara aktuell.

Kopior av el-, vatten- eller gasräkningar måste vara daterade inom de senaste tre (3) månaderna för att vi ska kunna verifiera adresser.

Vilket språk ska jag ange informationen på?

Du kan tillhandahålla informationen på engelska eller på det lokala språket för den aktuella marknadsplatsen, till exempel: franska, italienska, spanska, tyska, nederländska, svenska, polska, portugisiska, turkiska, kinesiska eller japanska.

Försäljning under utbetalningsgräns

Vad menas med utbetalningsgräns?

När du har slutfört registreringen hos Amazon Payments Europa kan du eventuellt börja med tidig försäljning. I det här fallet finns en utbetalningsgräns på 15 000 EUR (eller motsvarande belopp i SEK) som gäller för ditt betalningskonto. När du når denna gräns kommer Amazon Payments Europa att verifiera din kontoinformation för att häva denna utbetalningsgräns. Under denna process kan vi komma att kontakta dig för att efterfråga ytterligare information i form av exempelvis identitetshandling, adressbevis, dokument för innehav av bankkonto m.m.

Vad händer om jag inte kan tillhandahålla den begärda informationen?

Om du inte tillhandahåller din information inom den angivna tidsperioden och innan du når EUR 15 000 (eller motsvarande i SEK) i utbetalningar, kommer dina försäljningsprivilegier att stängas av. Dina privilegier återaktiveras när du har angett de begärda uppgifterna och din information har verifierats.

Informationsvalidering

Hur lång tid tar det att verifiera min information?

När vi har fått all begärd information fortsätter vi med verifieringen av ditt konto. Verifieringen kan ta upp till 10 dagar, men i vissa situationer kan det beroende på kontots komplexitet ta längre tid.

Får jag sälja under tiden som min information verifieras?

Du kan få tillstånd att börja sälja på Amazon medan informationen du tillhandahöll vid registreringen verifieras, med förbehåll för vissa gränser. Beroende på vissa kriterier kan vi kräva att du tillhandahåller all begärd information och att denna information verifieras innan vi öppnar ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon. I så fall kommer du inte att kunna börja sälja på Amazon förrän informationen du tillhandahållit har verifierats.

Hur kan jag överklaga Amazons beslut att avslå min ansökan?

Beslut för kundkännedom (KYC) är slutgiltiga och baseras på den information och dokumentation som vi har fått från dig.

Påverkan på försäljningen på Amazon

Vad händer medan min information verifieras?

Du kan få tillstånd att börja sälja på Amazon medan informationen du tillhandahöll vid registreringen verifieras, med förbehåll för vissa gränser. Beroende på vissa kriterier kan vi kräva att du tillhandahåller oss med all begärd information och att denna information verifieras innan vi öppnar ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon. I så fall kommer du inte att kunna börja sälja på Amazon förrän den information du tillhandahållit till oss har verifierats.

Vad händer med mina beställningar om jag inte har tillhandahållit de begärda identitetsuppgifterna eller om min information inväntar verifiering?

Om du har fått tillstånd att börja sälja på Amazon omedelbart efter registreringen kan du leverera dina befintliga beställningar medan din information inväntar verifiering, upp till en viss gräns. Du bör dock tillhandahålla de begärda identitetsuppgifterna så snart som möjligt för att undvika eventuella begränsningar avseende ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon.

Varför har min ansökan om ett betalningskonto för Försäljning på Amazon avslagits?

Det finns flera orsaker till att vi kan ha nekat dig att öppna ett konto. En av dem är att vi inte kunde verifiera din identitet enligt kraven i gällande lagstiftning. Ofullständig eller felaktig information är en vanlig orsak till att en verifiering kanske inte lyckas. Om du anser att din information borde ha kunnat verifieras och vill överklaga ska du kontakta Selling Partner Support.

Vad händer med mitt FBA-lager?

Om du inte kan öppna ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon, kan du be om att få ditt lager returnerat till dig.

Jag kunde inte öppna ett betalningskonto för Försäljning på Amazon. Vad händer med medlen på mitt befintliga konto?

Om du inte kan öppna ett betalningskonto för Försäljning på Amazon kommer dina nuvarande medel att betalas ut som vanligt, men du kommer inte längre att kunna sälja genom ditt konto för Amazon-säljare.

Ytterligare vanliga frågor

Vilken information ska jag tillhandahålla i dokumentet för att bevisa innehav av bankkonto?

Amazon Payments måste verifiera namnet och numret på det bankkonto som du har registrerat hos oss. Vi behöver ingen transaktions- eller kreditkortsinformation. Kriterier för att godkänna dokument:


 1. Kontonummer: Dokumentet måste ange kontonumret och stämma överens med ett bankkonto som du har registrerat hos Amazon Payments för utbetalningar.
 2. Kontoinnehavarens namn: Kontoinnehavarens namn måste anges i dokumentet och stämma överens med namnet på den säljande parten (t.ex. företagsnamn, säljarens namn i händelse av privatperson).
  Observera: Den kvalificerade ägarens (t.ex. aktieägarnas) namn kommer inte att godkännas som företagssäljare.
 3. Bankens namn/logotyp: Bankens namn och/eller logotyp måste vara tydligt synligt i dokumentet.
 4. Datum: Om datum för dokumentets utfärdande är tillgängligt bör det ligga högst 180 dagar tillbaka i tiden.

För att skydda din integritet rekommenderar vi följande:


 1. Ta bort eventuella uppgifter om transaktioner eller kontosaldon från dokumentet om du inte vill dela denna information med oss.
 2. Ta bort din kreditkortsinformation (kortnummer och/eller transaktionsinformation) om den framgår i dokumentet.
 3. Ta gärna bort eventuell ytterligare konfidentiell information från dokumentet. Dokumentet kommer att godkännas om acceptanskriterierna (som nämns ovan) är uppfyllda.

Vilket bevis för innehav av bankkonto måste jag tillhandahålla om jag säljer från ett land som Amazon Payments inte stöder för utbetalningar?

Om etableringslandet för ett företag eller bosättningslandet för en privat säljare inte stöds för utbetalning av Amazon Payments, ska du ladda upp ett kontoutdrag från den bank där den säljande parten har ett bankkonto. I det här fallet kommer kriterierna för att godkänna dokument inte att inkludera matchning av bankkontonumret på det uppladdade dokumentet.

Vad ska jag göra om jag har ett dokument på ett språk som inte stöds av Amazon?

Eventuellt måste du skicka in officiella översättningar av dokument om de inte är på ett språk som stöds av Amazon (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, nederländska och svenska). Se hjälpsidan för godkända översatta dokument för mer information.

När verifieras min tillhandahållna information av Amazon Payments Europa?

I vissa fall kommer vi att verifiera all din tillhandahållna information när ditt konto skapas och uppdateras, vilket kan ta några dagar. Under denna tid kommer du att kunna nå ditt konto i Seller Central och ändra eller ladda upp nya produktposter. Du kommer dock inte att kunna börja sälja på Amazon förrän all verifiering har slutförts. Merparten av den information vi behöver från dig kommer att beskrivas på sidan Information om säljarkonto, även om ytterligare dokument eller information kan behövas vid ett senare tillfälle.

Om vi kan öppna ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon omedelbart när du registrerar eller uppdaterar ditt konto, kan du börja sälja direkt. En utbetalningsgräns på 15 000 € (eller motsvarande i SEK) kommer dock att tillämpas för ditt konto. Om du når denna gräns kommer dina kontofunktioner att begränsas och din möjlighet att sälja på Amazon att stängas av. Se till att informationen du har angett i Seller Central är fullständig och korrekt så att verifieringarna kan göras snabbt.

Varför stöder inte Amazon Payments Europa mitt etableringsland?

Just nu kanske ditt etableringsland inte stöds och inte återfinns i rullgardinsmenyn av olika anledningar, inklusive internationella begränsningar eller vår förmåga att behandla information och dokument på specifika språk. Återkom vid ett senare tillfälle eftersom Amazon Payments Europa kontinuerligt utökar listan över länder som stöds.

Varför måste jag godkänna villkoren för Amazon Payments Europa?

För att använda tjänsten Försäljning på Amazon måste du öppna ett betalningskonto hos Amazon Payments Europa. Ditt godkännande av villkoren för Amazon Payments Europa utgör en del av registreringsprocessen för ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon.

Debiteras jag en avgift för betalningskontot för Försäljning på Amazon?

Nej, inga avgifter debiteras i samband med öppnande eller underhåll av betalningskontot för Försäljning på Amazon. Däremot debiterar Amazon Services Europa en månadsavgift för ditt säljarkonto – det är den avgift du för närvarande ser på ditt konto och den kommer inte att ändras till följd av uppdateringen.

Hur hanterar Amazon Payments Europa mina uppgifter?

För att följa gällande lag måste Amazon Payments Europa samla in och verifiera viss information vid öppnande och underhåll av ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon. Amazon Payments Europa kommer endast att använda dina uppgifter i enlighet med sin sekretesspolicy. Amazon Payments Europa vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas. Vi uppskattar ditt förtroende för att vi kommer att göra det noggrant och förnuftigt. Detta framgår av Amazon Payments Europa_sekretesspolicy – Försäljning på Amazon.

Varför kan jag inte se knappen ”Betala nu” i Seller Central?

Så snart vi kan öppna ditt betalningskonto för Försäljning på Amazon har du tillgång till knappen ”Betala nu” i Seller Central. Knappen Knappen ”Betala nu” försvinner dock under någon av följande två förutsättningar: antingen understiger utbetalningsvärdet 1 GBP (eller motsvarande i SEK), eller du har redan klickat på knappen tidigare samma dag.

Hur definieras den primära kontaktpersonen?

Den primära kontaktpersonen är den person som har tillgång till Försäljning på Amazon-betalkontot, tillhandahåller registreringsinformationen för kontoinnehavarens (den registrerade säljarens) räkning och initierar transaktioner som utbetalningar och återbetalningar. Åtgärder som vidtas av den primära kontaktpersonen anses ha vidtagits av kontoinnehavaren.

Hur definieras den kvalificerade ägaren?

Kvalificerade ägare är fysiska personer som äger eller kontrollerar företaget genom direkt eller indirekt ägande av 25 % eller mer av aktierna eller rösträtten i företaget, eller en annan fysisk person som på annat sätt har kontroll över företagets ledning.

Vad förväntar sig Amazon Payments Europa att erhålla som ett ”Intyg om godkännande” för den primära kontaktpersonen?

Observera att denna information är obligatorisk om ditt konto ska bli berättigat för Försäljning på Amazon. Vi förväntar oss att erhålla ett intygande av nedanstående eller motsvarande slag:

------------------------------------------------------------------------
+++++++++
[Företagets brevhuvud]

BEFOGENHET ATT AGERA PÅ UPPDRAG AV FÖRETAGET

Undertecknande [företagets namn här] (nedan kallat ”företaget”), vederbörligen företrätt av (namn och befattning) [lägg till undertecknarens fullständiga namn och befattning här], bekräftar att [lägg till kontaktpersonens fullständiga namn här] är behörig att öppna ett betalningskonto för Försäljning på Amazon hos Amazon Payments, godkänna användaravtalet och andra policyer, ha åtkomst till betalningskontot för Försäljning på Amazon samt initiera transaktioner i företagets namn och på uppdrag av företaget.

Daterat den

Av:

------------------------------------------------------------------------

Vad ska jag göra om jag har 2 godkända säljarkonton/säljarkonto + Webstore? Kan jag kombinera dessa verifieringar till en enda?

Varje konto är oberoende och måste därför genomgå en separat verifiering. Du kan ladda upp samma dokument igen.

Jag godkände Business Solutions-avtalet när jag registrerade mig som säljare. Varför måste jag göra om det här?

Vi har gjort vissa strukturella förändringar av vår europeiska marknadsplats och begär att du godkänner de listade avtalen till följd av dessa ändringar. I likhet med tidigare driver Amazon Services Europe S.à r.l. marknadsplatsprogrammet och tillhandahåller tjänsten Försäljning på Amazon. Från och med nu kommer betalningstjänsterna dock att tillhandahållas av Amazon Payments Europe s.c.a. För att återspegla denna förändring har vi tagit bort betalningsvillkoren från Business Solutions-avtalet och har nu ett separat användaravtal för Amazon Payments Europa. Eftersom det rör sig om nya avtal och format ber vi dig att godkänna de nya och ändrade avtalen inklusive Amazon Payments Europa – Användningspolicy.

Har Amazon rätt att plötsligt ändra avtalet?

Vår målsättning är att upprätthålla en dynamisk och säker marknadsplats som uppfyller kraven från både kunder och säljare. Ändringarna i våra avtal är ett nödvändigt steg mot detta mål. Därför begär vi att samtliga säljare ska godkänna avtalen så att vi kan fortsätta att erbjuda enastående produkter och tjänster till såväl kunder som säljare.

Jag har redan godkänt avtalet om företagstjänster. Vad är annorlunda i det här nya avtalet?

Den största förändringen är att vi helt enkelt har flyttat villkoren avseende betalningar och bearbetningen av betalningar till användaravtalet för Amazon Payments Europa. Vi anser att de andra ändringarna i dokumenten är mycket små, men uppmuntrar dig att läsa avtalen omsorgsfullt så att du förstår alla villkor.

Användaravtalet för Amazon Payments Europa innehåller nu alla relevanta bestämmelser för betalningstjänsterna för Försäljning på Amazon som erbjuds av Amazon Payments Europe s.c.a.

Tidigare hade jag ett enda avtal. Varför ska jag nu acceptera villkor i tre olika uppsättningar?

Vi inser att det kan upplevas som irriterande. Men även om det finns tre dokument förblir innehållet i avtalen, dvs. villkoren för Försäljning på Amazon och för betalningar, detsamma. Amazon Services Europe S.à r.l. fortsätter att tillhandahålla tjänsten Försäljning på Amazon, men från och med nu kommer de relaterade betalningstjänsterna att tillhandahållas av Amazon Payments Europe s.c.a. Som en del av denna ändring har vi tagit bort betalningsvillkoren från Business Solutions-avtalet, och användaravtalet för Amazon Payments Europa innehåller nu alla betalningsvillkor. Därför ber vi dig att godkänna de nya och ändrade avtalen, inklusive Amazon Payments Europa – Användningspolicy.

Vad omfattar Business Solutions-avtalet?

Business Solutions-avtalet innehåller villkoren för Försäljning på Amazon, Levereras av Amazon, Tjänster samt Produktannonser.

Jag vill inte godkänna de nya avtalen. Vem kan jag kontakta för att diskutera ändringar?

Dessvärre måste avtalen godkännas som de är skrivna. Vårt mål är en transparent tjänst som fungerar för både säljare och Amazon.

Vid eventuella frågor om den övergripande processen är du välkommen att kontakta Selling Partner Support. Notera dock att de inte kan medge undantag för några villkor i avtalen.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates