Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Amazons policy mot varumärkesförfalskning

Produkter som erbjuds till försäljning på Amazon måste vara äkta. Försäljning av förfalskade produkter är strängt förbjudet. Underlåtenhet att följa denna policy kan leda till förlust av försäljningsprivilegier, att medel hålls inne och bortskaffande av lager i vår ägo.

Det är varje säljares och leverantörs ansvar att anskaffa, sälja och leverera endast autentiska produkter. Förbjudna produkter omfattar smuggelvaror, förfalskningar eller piratkopior av produkter eller innehåll, produkter som har replikerats, reproducerats eller tillverkats olagligt och produkter som kränker en annan parts immateriella rättigheter. Om du säljer eller levererar oäkta produkter kan vi komma att omedelbart stänga av eller avsluta ditt Amazon-säljkonto (och eventuella relaterade konton) och kassera eventuella oäkta produkter i våra distributionscentra på din bekostnad. Dessutom betalar vi inte säljare förrän vi är säkra på att våra kunder har fått de autentiska produkter de beställt. Vi kan hålla inne betalningar om vi fastställer att ett Amazon-konto har använts för att sälja oäkta varor, begå bedrägeri eller delta i annan olaglig verksamhet.

Vi samarbetar med tillverkare, rättighetsinnehavare, innehållsägare, leverantörer och säljare för att förbättra hur vi upptäcker och förhindrar att oäkta produkter når våra kunder. Som ett resultat av detta tar vi bort tvivelaktiga produktposter baserat på vår egen produktgranskning. Vi arbetar också med rättighetsinnehavare och brottsbekämpande myndigheter över hela världen för att vidta och stödja rättsliga åtgärder mot säljare och leverantörer som medvetet bryter mot denna policy och skadar våra kunder. Förutom böter och fängelse kan säljare och leverantörer av oäkta produkter utsättas för civilrättsliga påföljder, inklusive förlust av belopp som erhållits vid försäljning av oäkta produkter, skada som rättighetsinnehavarna lidit, lagstadgade och andra skadestånd samt advokatarvoden.

Vi står för de produkter som säljs på vår webbplats med vår A-to-z Guarantee, och vi uppmuntrar rättighetsinnehavare som har frågor gällande produktäkthet att meddela oss. Vi kommer omedelbart att undersöka och vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda kunder, säljare och rättighetsinnehavare.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates