Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Spåra din försändelse (leveranskö)

På sidan Leveranskö finns information om alla försändelser du arbetar med och dem som du har skickat till Amazon. På sidan Leveranssammanfattning hittar du information om en specifik försändelse som skickats till Amazon.

Leveranskö hittar du genom att välja Hantera FBA-försändelser från rullgardinsmenyn Lager i Seller Central. Sidan har två flikar:

 • Fliken Försändelser: Visar status för alla försändelser du har skapat och skapar för att skicka till Amazons distributionscenter. Om du vill se detaljerna för varje försändelse, inklusive leveransadress och enskilda SKU:er, klickar du på Hämta SKU-lista till höger på sidan, under knappen Spåra försändelse eller Arbeta på försändelser. Om du vill avbryta eller radera en försändelse klickar du på försändelsenamnet eller knappen Arbeta på försändelser eller Spåra försändelse och därefter på Avbryt försändelsen eller Radera försändelse.
 • Flik för fraktplaner: Visar alla dina fraktplaner, plan-ID och status för var och en. Du kan filtrera efter Status med hjälp av alternativknapparna Jobbar, Försändelser skapade och Raderat/annullerat. Du kan också sortera efter leverans-ID och datum för senast uppdaterad samt se både levererade och mottagna enheter. För att ändra en fraktplan klickar du på fraktplanens namn eller på knappen Arbeta med fraktplan eller Visa fraktplan och gör dina önskade ändringar. Du kan inte ändra steg i arbetsflödet som är markerade med en hänglåsikon.

Sida med leveranssammanfattning

Sidan Leveranssammanfattning kan ha upp till sex flikar:

 • Leveranshändelser: Spåra dina försändelser från skapande till stängning. Du kan se sekvensen av försändelsens statusar på en sida, tillsammans med information om försändelsens plats. (Se fliken Leveranshändelser nedan för mer information.)
 • Spårning av speditör: På den här fliken kan du ange spårningsinformation för din speditör och se information om spårning för försändelser i små paket. Var noga med att tillhandahålla informationen för att undvika onödiga förseningar vid incheckningen.
 • Försändelsens innehåll: Den här fliken innehåller information om antalet enheter som Amazon har bekräftat mottagandet för och hur du förlikar enheter i din försändelse. Om du vill veta mer om förlikning av din försändelse går du till Förlika din försändelse.
 • Problem: Vid eventuella problem med din försändelse kommer fliken Problem att visas och ge information om vilka åtgärder som du kan vidta.
 • Pallar: Visa information om pallarna som du har skickat till Amazons distributionscenter.

Flik för leveranshändelser

Med fliken Leveranshändelser på sidan Leveranssammanfattning får du stegvisa uppdateringar om försändelser från skapande till stängning och bättre insyn i statusen för ditt lager. Här följer beskrivningar av varje status och dess krav:

 1. Försändelse skapad: Din försändelse har skapats. Denna status omfattar två steg:
  • Redo att skicka: All försändelseinformation har slutförts, enheter och lådor har märkts och ditt lager är redo att överlämnas till speditören.
   Observera: Din försändelsestatus uppdateras automatiskt till Redo att skicka när du har skrivit ut lådetiketter för dina små paketförsändelser eller palletiketter för dina pallförsändelser.
  • Skickad: Antingen har du lämnat eller speditören hämtat upp din försändelse.
   Observera: ”Markera som levererad” har tagits bort eftersom vi nu använder spårningsinformation för att uppdatera din försändelsestatus på ett korrekt sätt. Din försändelsestatus uppdateras till Skickad efter att du har angett giltig spårningsinformation på fliken Spåra försändelse på sidan Leveranssammanfattning eller steget Spårningsinformation i arbetsflödet Skicka till Amazon.

Observera: Om du använder en Partner-speditör från Amazon kommer din försändelse att visa status Skickad när speditören hämtar upp den. Om du inte använder en Partner-speditör från Amazon kommer din försändelse att visa status Skickad när du markerar den som Skickad på sidan Sammanfattning.
 • Generera fraktsedel (BOL): Den här statusen gäller endast försändelser som är mindre än lastbilens transportskapacitet (LTL) eller med full lastbilstransport (FTL) som skickas med en Partner-speditör. Speditören utfärdar en BOL för att bekräfta överenskommelsen om att lämna in din försändelse. BOL behövs för att möjliggöra snabb fraktverifiering vid leverans till distributionscentret. För försändelser som skickas med en partner-speditör och är mindre än lastbilens transportkapacitet (LTL) eller skickas med full lastbil (FTL), kommer en BOL att genereras senast kl. 8.00 lokal tid på hämtningsdagen och skickas med e-post till den adress du angav som kontaktperson för försändelsen.
 • Upphämtning: Den här statusen gäller för försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet alternativt fulla lastbilstransporter som skickas med en Partner-speditör och visar att speditören har hämtat upp försändelsen. Kom ihåg att lämna BOL till speditören under upphämtningen. Om speditören är försenad ska du kontakta speditören direkt via informationen på BOL. Vid andra frågor kontaktar du säljarsupporten.
 • Lämna av: Den här statusen gäller endast för försändelser som skickas från Kina och är mindre än lastbilens transportkapacitet alternativt fulla lastbilstransporter. Antingen lämnar du eller din speditör av din försändelse på Amazons lastningsställe i Kina.
 • På väg: Amazon har fått information från speditören om att din försändelse är på väg. Om du fraktar med en Partner-speditör från Amazon kommer spårningsinformationen att uppdateras automatiskt. Du ser en karta på fliken Leveranshändelser som visar den senast uppdaterade platsen för din försändelse. Kartan spårar platsen för den första lådan som hämtas upp i din försändelse med små paket eller den första pallen som hämtas upp i din försändelse som är mindre än lastbilens transportkapacitet eller är en full lastbilstransport.

  För försändelser som skickas med en partner-speditör och är mindre än lastbilens transportkapacitet eller utgör en full lastbilstransport ser du distributionscentrets kajtid. Om du inte använder en Partner-speditör ska du kontrollera att din speditör schemalägger en bokad leveranstid hos distributionscentret.

 • Levererad: Amazon har fått information från speditören om att din försändelse har levererats till gården på distributionscentrets anläggning men att distributionscentret ännu inte har checkat in den.
  Viktigt: För försändelser i små paket kan det ta upp till fyra dagar innan försändelsen flyttas till statusIncheckad från ditt planerade leveransdatum. För försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet och försändelser med full lastbil kan det ta upp till 10 dagar. Under högtrafik kan det ta längre tid.
 • Det kan hända att en försändelse som har levererats till distributionscentret inte visas som Levererad. Orsaken kan vara att informationen mellan speditören och distributionscentret inte synkroniseras.
 • Incheckad: Släpvagnen med din försändelse har flyttats från anläggningens gård till lastbryggan och är redo att lossas. Incheckat lager har ännu inte passerat mottagandeprocessen.
  Viktigt: För försändelser med små paket kan det ta upp till två dagar innan små paketförsändelser flyttas från status Incheckad till Mottagande. För försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet och försändelser med full lastbil kan det ta upp till nio dagar. Under högtrafik kan det ta längre tid.
 • Mottagande: Amazon har börjat skanna dina etiketter med leverans-ID. Enheter är tillgängliga för försäljning så snart de har tagits emot. Eftersom enheter kan skickas till andra distributionscenter närmare kunderna kan det dock ta upp till 14 dagar innan mottagna enheter är tillgängliga för omedelbar leverans.
 • Datumet då din försändelse blir berättigad till utredning visas när alla dina lådor har checkats in. Vid problem med din försändelse kommer den att vara berättigad till utredning på eller efter detta datum. Mer information finns i Hur Amazon tar emot och förvarar ditt lager och Rapport över mottagna artiklar.
  Observera: Om du inte följer Amazons krav på förpackning, förberedelse eller frakt kan mottagandet försenas. Om du vill ha mer information kan du läsaKrav på förpackning och förberedelse, Krav på frakt och routning , Leverans av små paket till Amazon .
 • Stängd: Amazon har bekräftat det faktiska antalet enheter som mottagits i din försändelse jämfört med ditt skickade antal. Vid eventuella problem med din försändelse är den nu berättigad till utredning.

  Din försändelse övergår automatiskt i status Stängd om den har kvarstått i statusMottagande i 90 dagar eller längre utan uppdateringar, eller i andra statusar i 180 dagar eller längre.

Fler resurser:

Sammanfattning av försändelseprocessen

Sammanfattning av inlevererade varor

Förlika din försändelse

Oplanerad service

Så här får du e-postaviseringar när försändelser har status Incheckad, Mottagande eller Stängd:


 1. Välj Inställningar för aviseringar i listrutan Inställningar.
 2. Leta upp avsnittet Orderaviseringar och klicka på Redigera.
 3. Klicka för att markera rutan bredvid aviseringar om Inkommande försändelse. (Avmarkera rutan om du inte vill få fler aviseringar.)
 4. Klicka på Spara.

Spårning av kajtid

På flikenFörsändelser spåras kajtider med datumstämplar för försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet och försändelser med full lastbil under knapparna Arbeta på försändelser och Spåra försändelser. Information om kajtid inkluderar:

 • Uthämtning av försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet och försändelser med full lastbil: Det datum då speditören hämtade upp försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet eller försändelser med full lastbil från din skicka från-adress.
 • Kajtid begärd: Datum och tidpunkt då Amazon fick en begäran från speditören om en kajtid på distributionscentret.
 • Kajtid beviljad: Datum och tidpunkt då Amazon avtalat med speditören att leverera försändelsen till distributionscentret.
 • Kajtid: Datum för kajtiden.
 • Incheckad vid kajen: Datum och tidpunkt då distributionscentret checkade in försändelsen.
 • Avlastad vid kaj: Den tidpunkt då distributionscentret började lasta av försändelsen.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates