Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Guide för att identifiera farligt gods (farliga material)

Farligt gods (även kallat farliga material) är ämnen eller material som kan utgöra en risk vid förvaring, hantering eller transport eftersom de innehåller brandfarliga, trycksatta, frätande eller på annat sätt skadliga ämnen. Amazon samlar in information om farligt gods för produkter som säljs på Amazon för att förhindra potentiella hälso- och säkerhetsrisker.

Tänk på att ”farligt gods” även avser konsumentprodukter som bärbara datorer, smartphones, hushållsrengöringsmedel, sprayfärger och kosmetika. Du hittar en lista över produkter som kan klassificeras som farligt gods längst ner på den här sidan.

Observera: Om du vill ladda upp säkerhetsdatablad och undantag går du till Hantera klassificering av farligt gods. Detaljerad information om de här dokumenten finns i obligatorisk information och dokument om farligt gods (farliga material).

Farligt gods delas in i nio klasser utifrån specifika egenskaper (se avsnitten nedan). Vissa klasser eller indelningar inom klasser är förbjudna för FBA.

På den här sidan lär du dig mer om

 • vilket farligt gods som kan säljas via FBA
 • vilka produktklasser, indelningar eller båda som är förbjudna för FBA
 • hur du avgör om din produkt är farligt gods (säkerhetsdatablad)
 • regler för farligt gods
 • efterlevnad och säljarens ansvar
 • produkter som kan klassificeras som farligt gods.

Du kan läsa mer i hjälpartikeln Obligatorisk information och dokument om farligt gods (farliga material).

Viktigt: De fysikaliska och kemiska egenskaperna hos en enskild slutprodukt avgör om den klassas som farligt gods eller inte. Därför finns det inte någon fördefinierad klassificering baserat på produkttyp. Det är också därför vi kräver specifik information och dokumentation om farligt gods även om din produkt inte klassas som farligt gods.

Farligt gods som kan säljas via FBA

Som säljare på Amazon måste du se till att dina produkter följer alla regler för farligt gods. Följande farligt gods kan säljas via FBA:

Klass Indelning Namn Etikett UN-ID Produktbeskrivning Exempel
9 Övriga farliga ämnen


UN3480 UN3481 UN3090 UN3091 Litiumbatterier Externa batterier, kameror, mobiltelefoner, batteriladdare


UN2807 Magnetiserat material Högtalare, hörlurar, ljusmätare, magnetiska dekaler, små verktyg och leksaker
Viktigt: Litiumbatteriprodukter måste uppfylla vissa villkor (enligt förpackningsinstruktionerna 965 till 970 i senaste IATA DGR). Om du vill veta mer kan du läsa krav på litiumbatterier och produkter som levereras med litiumbatterier.

FBA-programmet för farligt gods

Säljare kan gå med i FBA-programmet för farligt gods för att få möjlighet att sälja ytterligare typer av farligt gods. Gör följande om du vill skriva upp dig på väntelistan för programmet i Storbritanniens och EU:

 1. Gå till Hantera klassificering av farligt gods ovan.
 2. Välj FBA-programmet för farligt gods.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Ansök till FBA-programmet för farligt gods.

Om du har lager i ett av Amazons distributionscenter som omklassificeras som farligt gods läggs du automatiskt till i väntelistan. Om du står på väntelistan får du ett meddelande när du kan gå med i programmet.

Om du är registrerad i programmet för farligt gods kan du endast skicka ytterligare farligt gods om det uppfyller följande villkor:

 • Det är godkänt för FBA.
 • Det är förpackat i begränsad mängd (enligt definitionen i United Nations Economic Commission for Europe ADR. Ladda ner volym 1 och bläddra sedan ned till 3.2.1 och 3.4).
 • Det uppfyller kraven för litiumbatterier i ADR för UN3171 (ladda ner volym 1 och bläddra sedan ner till specialbestämmelse 240 i kapitel 3.3).
 • Det är i nyskick.
Viktigt: När det gäller leveranser av begränsade mängder farligt gods till distributionscenter godtas endast följande transportetiketter:


Vissa klasser av farligt gods, även i begränsade mängder, avvisas av Amazon. Produkter regleras inte endast enligt lagar utan de kan även vara förbjudna för FBA. Om du vill veta mer om landsspecifika och lokala lagar och förordningar kan du läsa Det här får inte kan säljas via FBA och Regler och standarder för farligt gods nedan.

Det här kan säljas i begränsade mängder

Produkter från dessa klasser kan endast säljas via FBA i begränsade mängder:

Klass Indelning Namn Transportetikett Faropiktogram
2 2.1 Brandfarliga gaser
2.2 Icke-brandfarliga, giftfria gaser
3 Brandfarliga vätskor
4 4.1 Brandfarliga fasta ämnen
5 5.1 Oxiderande ämnen
5.2 Organiska peroxider
8 Frätande ämnen
9 Övriga farliga ämnenViktigt: Ovanstående transportetiketter är endast för referens. Använd inte dessa etiketter.

Det här får inte kan säljas via FBA

Följande klasser eller indelningar är förbjudna för FBA:

Klass Indelning Namn Transportetikett Faropiktogram
1 Explosiva ämnen
2 2.3 Giftig gas
4 4.2 Självantändande ämnen
4.3 Ämnen som är farliga vid kontakt med vatten
6 6.1 Giftiga ämnen
6.2 Smittsamma ämnen
7 Radioaktivt material
Viktigt: Ovanstående transportetiketter är endast för referens. Använd inte dessa etiketter.

Fastställa om din produkt är farligt gods

Alla varningsetiketter eller fraser på en produktförpackning innebär att den kan regleras som farligt gods. Visst farligt gods behöver inte märkas med varningsetiketter eller text (till exempel kosmetika och högtalare med magnetiserat material). Det kan vara farligt gods trots att det inte har märkts med etiketter eller varningstext.

Om du tror att din produkt kan regleras som farligt gods bör du fråga tillverkaren eller leverantören. Tillverkaren är skyldig att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för alla reglerade produkter. Du måste sedan ladda upp det här säkerhetsdatabladet under Hantera klassificering av farligt gods.

När du har laddat upp säkerhetsdatabladet granskar Amazon och klassificera produkten i enlighet med det förutsatt att informationen är fullständig och korrekt. Om du vill veta mer kan du läsa hjälpartikeln om granskningsprocessen för farligt gods (farliga material) och information och dokument som krävs för farligt gods (farliga material).

Om du vill veta mer kan du besöka följande webbplatser:

Efterlevnad och ansvar för säljare

Farligt gods som du skickar till oss måste följa alla tillämpliga bestämmelser för att säkerställa att det transporteras, lagras, hanteras och märks på ett säkert och korrekt sätt. Bristande efterlevnad utsätter anställda, speditörer och kunder för potentiella hälso- och säkerhetsrisker.

Om du vill sälja farligt gods via FBA måste du

 • hålla dig informerad om gällande relevant lagstiftning och förordningar
 • tillhandahålla fullständig och korrekt information om dina produkter
 • ladda upp ett fullständigt, korrekt och uppdaterat säkerhetsdatablad eller undantag.
Viktigt: Du kommer att ha 14 arbetsdagar på dig att uppfylla produktsäkerhetskraven. Om du inte tillhandahåller den här informationen kan det leda till försenade försändelser, annullerade kundleveranser eller bortskaffande av lager på din bekostnad. Amazon förbehåller sig rätten att vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande.

När du skickar lager till Amazon bekräftar du att alla produkter uppfyller alla juridiska krav och att informationen som du tillhandahåller är fullständig, korrekt och aktuell.

Om du tillhandahåller felaktig eller ofullständig information kan det leda till att dina produkter blockeras för försäljning. Korrigerande åtgärder kan också krävas, eller så kan du förlora dina försäljningsprivilegier på Amazon. Produkter som identifieras som olevererbart farligt gods när de tas emot på ett distributionscenter kan bortskaffas på din bekostnad.

Produkter som kan klassificeras som farligt gods

De här produktkategorierna omfattar inte allt potentiellt farligt gods. De är exempel på farligt gods som kan finnas bland dina produktposter.

Använd verktyget Slå upp ett ASIN ovan för att se om en viss FBA ASIN klassificeras som farligt gods.

Kläder

 • Hattar och västar med uppladdningsbara batterier
 • Styvningsmedel för hattar
 • Fläckborttagningsmedel för kläder

Fordon

 • Motor- och däckvård
 • Inrednings- och färgvård
 • Oljor och vätskor
 • Blybatterier
 • Vätskebatterier och slutna batterier
 • Krockkuddar

Babyprodukter

 • Kroppsvårdsprodukter och hudvård för spädbarn
 • Antibakteriella produkter

Skönhet och personlig vård

 • Spraydeodoranter
 • Hårspray
 • Hårfärger
 • Hårfärgning
 • Parfym
 • Eteriska oljor
 • Brun utan sol-krämer och -sprayer
 • Antiseptiska medel och desinfektionsmedel
 • Behandlingar av vårtor och utväxter
 • Insektsmedel
 • Aftershave-behandlingar
 • Rengöringspatroner (elektriska rakapparater)
 • Lösningar och behandlingar för hårborttagning
 • Rakkrämer eller skum
 • Nagellack

Böcker

 • Sångböcker
 • Tidningar med prover av skönhetsprodukter
 • Läsplattor, e-läsare

Konsumentelektronik

 • Externa batterier
 • Mobiltelefoner
 • Laddare och batterier
 • Utrustning till mörkerrum
 • Högtalare

Mat och dryck

 • Aromatiska eteriska oljor
 • Produkter med hög alkoholhalt
 • Livsmedel i tryckbehållare eller aerosolförpackning (till exempel vispgrädde)
 • Sprit

Hälsa och hushåll

 • Rengöringsmedel
 • Pulverdiskmedel och flytande diskmedel
 • Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel

Gör-det-själv och verktyg

 • Grillar
 • Bekämpningsmedel mot skadedjur och insekter

Kontor

 • Färgpatroner och toner
 • Rengöringsmedel för utrustning
 • Tejp, bindemedel och lim
 • Märkpennor, överstrykare, pennor och påfyllningar

Husdjursprodukter

 • Öron- och ögonvård
 • Bekämpningsmedel mot loppor, flugor, mygg, löss och fästingar
 • Medel för lindring av klåda
 • Luktborttagare
 • Rengöringsmedel för akvarieglas
 • Behandling och testsatser för akvarievatten

Skor och väskor

 • Blinkande skor
 • Fläckborttagningsmedel för sulor och skor
 • Skokräm

Sport och utomhusaktiviteter

 • Airsoft-tillbehör
 • Campingspis
 • Handvärmare
 • Elcyklar och elskotrar
 • Verktyg och utrustning för cyklar
 • Vätskebatterier och slutna batterier
 • Flytvästar

Leksaker

 • Batteridrivna leksaker
 • Konst och hantverk
 • Byggsatser
 • Kemiset
 • Målnings- och reparationssatser
 • Satser med sprayer
 • Smällare

TV-spel

 • Styrenheter
 • Trådlösa headset och Bluetooth-headset
 • Handkontroller
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates