Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

FBA-avgifter för borttagning och bortskaffande

Det kan ta kan ta 10–14 arbetsdagar att skicka borttagningsorder från distributionscentret och upp till 30 arbetsdagar eller mer under helgsäsongen (Prime-vecka, oktober, november och december). Du får en faktura inom 45 dagar efter borttagningen.

Mer information, gå till Ta bort lager (översikt).

Borttagningsorder debiteras baserat på storlek och vikt på den borttagna artikeln. Olika taxor tas ut för lokala och gränsöverskridande borttagningar, men artiklar som levereras genom europeiskt FBA debiteras enligt lokal taxa om returdestinationen är i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Sverige, Tjeckien eller Polen.

Lokala avgifter för borttagningsorder

Standardstorlek Avgift per enhet (UK) Avgift per enhet (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Avgift per enhet (SE)
0–200 g 0,25 £ 0,25 € 2,65 kr
201–500 g 0,30 £ 0,30 € 3,15 kr
501–1 000 g 0,55 £ 0,55 € 5,80 kr
+1 001 g 0,65 £ + 0,50 £ för varje inkrementell 1 000 g* 0,65 € + 0,50 € för varje inkrementell 1 000 g* 6,85 £ + 5,25 £ för varje inkrementell 1 000 g*
Överdimensionerad Avgift per enhet (UK) Avgift per enhet (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Avgift per enhet (SE)
0–500 g 0,65 £ 0,65 € 6,85 kr
501–1 000 g 1,30 £ 1,30 € 13,65 kr
1 001–2 000 g 1,95 £ 1,95 € 20,50 kr
2 001–5 000 g 3,25 £ 3,25 € 34,15 kr
+5 001 g 3,90 £ + 0,50 £ för varje inkrementell 1 000 g* 3,90 € + 0,50 € för varje inkrementell 1 000 g* 40,95 £ + 5,25 £ för varje inkrementell 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder

För gränsöverskridande borttagningsorder är länderna indelade i två regioner, Zon 1 och Zon 2.

Destinationsregioner
Zon 1: Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien Zon 2: Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Sverige, Slovakien, Slovenien

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder (UK)

Standardstorlek Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–200 g 0,65 £ 0,80 £
201–500 g 1,00 £ 1,75 £
501–1 000 g 2,00 £ 3,00 £
+1 001 g 2,50 £ + 1,50 £ för varje inkrementell 1 000 g* 3,50 £ + 5,00 £ för varje inkrementell 1 000 g*
Överdimensionerad Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–500 g 2,75 £ 3,50 £
501–1 000 g 3,75 £ 5,50 £
1 001–2 000 g 5,00 £ 8,00 £
2 001–5 000 g 8,00 £ 10,00 £
+5 001 g 8,50 £ + 1,00 £ för varje inkrementell 1 000 g* 10,50 £ + 0,25 £ för varje inkrementell 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder (DE, FR, IT, ES, NL, PL)

Standardstorlek Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–200 g 0,65 € 0,80 €
201–500 g 1,00 € 1,75 €
501–1 000 g 2,00 EUR 3,00 €
+1 001 g 2,50 € + 1,50 € för varje extra 1 000 g* 3,50 € + 5,00 € för varje extra 1 000 g*
Överdimensionerad Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–500 g 2,75 € 3,50 €
501–1 000 g 3,75 € 5,50 €
1 001–2 000 g 5,00 € 8,00 EUR
2 001–5 000 g 8,00 EUR 10,00 €
+5 001 g 8,50 € + 1,00 € för varje extra 1 000 g* 10,50 € + 0,25 € för varje extra 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder (SE)

Standardstorlek Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–200 g 6,83 kr 8,40 kr
201–500 g 10,50 kr 18,38 kr
501–1 000 g 21,00 kr 31,50 kr
+1 001 g 26,25 kr + 15,75 kr för varje inkrementell 1 000 g* 36,75 kr + 52,50 kr för varje inkrementell 1 000 g*
Överdimensionerad Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–500 g 28,88 kr 36,75 kr
501–1 000 g 39,38 kr 57,75 kr
1 001–2 000 g 52,50 kr 84,00 kr
2 001–5 000 g 84,00 kr 105,00 kr
+5 001 g 89,25 kr + 10,50 kr för varje inkrementell 1 000 g* 110,25 kr + 2,63 kr för varje inkrementell 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

FBA-avyttringsavgifter

FBA-avyttringsavgifter (standardstorlek)
Land Vikt Avgift (per enhet)
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Polen 0–200 g 0,28 €
201–500 g 0,40 €
501–1 000 g 0,60 €
+1 001 g 0,65 € + 0,50 € för varje inkrementell 1 000 g*
Storbritannien 0–200 g 0,28 £
201–500 g 0,40 £
501–1 000 g 0,60 £
+1 001 g 0,65 £ + 0,50 £ för varje inkrementell 1 000 g*
Sverige 0–200 g 2,95 kr
201–500 g 4,20 kr
501–1 000 g 6,30 kr
+1 001 g 6,85 £ + 5,25 £ för varje inkrementell 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

FBA-avyttringsavgift (överdimensionerad)
Land Vikt Avgift (per enhet)
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Polen 0–500 g 0,70 €
501–1 000 g 1,35 €
1 001–2 000 g 2,00 EUR
2 001–5 000 g 3,40 €
+5 001 g 4,50 € + 0,55 € för varje inkrementell 1 000 g*
Storbritannien 0–500 g 0,70 £
501–1 000 g 1,35 £
1 001–2 000 g 2,00 £
2 001–5 000 g 3,40 £
+5 001 g 4,05 £ + 0,55 £ för varje inkrementell 1 000 g*
Sverige 0–500 g 7,35 kr
501–1 000 g 14,20 kr
1 001–2 000 g 21,00 kr
2 001–5 000 g 35,70 kr
+5 001 g 42,55 £ + 5,80 £ för varje inkrementell 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Transaktioner för borttagningsorder

Du debiteras för borttagningen efter att lagret har levererats eller bortskaffats. Borttagningstransaktioner visas i Rapport över betalningar. Så här ser du dessa transaktioner:

  1. På fliken Transaktionsvy för Rapport över betalningar väljer du Serviceavgifter och önskat datumintervall från listrutan . Klicka på Uppdatera.
  2. Under Produktinformation, leta reda på transaktioner som heter FBA-borttagningsorder. Kolumnen Datum visar det datum då borttagningsordern bearbetades. Kolumnen Amazon-avgifter visar det belopp du debiterades för den radartikeln.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates