Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor

Ditt köp och användning av leverans eller relaterade tjänster omfattas av de villkor som beskrivs på denna sida, de policyer som vi gör tillgängliga i samband med ditt säljarkonto och tredjepartsleverantören och andra villkor som finns tillgängliga via länkarna nedan. Du godkänner dessa villkor genom att klicka på kryssrutan och/eller knappen ”Köp leveranstjänster och bekräfta leverans” som presenteras med dessa villkor eller om du tidigare har använt någon av de tjänster som beskrivs i dessa villkor.

Ditt köp. Du köper leverans och alla relaterade tjänster som du begär (till exempel ansvarsförsäkring) från tredje part och inte från Amazon. Amazon ansvarar inte för och kommer inte att ha något ansvar för tjänster som du köper från tredje part.

Avgifter för säljarkonto. Genom att köpa leverans eller relaterade tjänster från tredje part via ditt säljarkonto samtycker du till att betala de avgifter som är kopplade till dessa tjänster. Du godkänner att vi debiterar ditt säljarkonto för eventuella avgifter kopplade till de tjänster du köper (inklusive genom att kvitta eventuella belopp som du ska betala mot eventuella belopp som vi ska betala till dig). Vi kan också begära betalning eller återbetalning av avgifter på annat sätt som är tillåtet enligt ditt försäljningsavtal eller tillämplig lag. Vi förbehåller oss rätten att justera avgifter efter att de ursprungligen har bokförts för att återspegla justeringar av gällande speditör eller annan tjänsteleverantör. Vi kan begränsa eller avvisa tjänster efter eget gottfinnande.

Efterlevnad av lagar. Du förbinder dig att följa alla tillämpliga policyer, lagar och förordningar när det gäller leverans och relaterade tredjepartstjänster som du köper.

Villkor för tredjepartstjänster gäller. Ditt köp och användning av leverans och relaterade tjänster omfattas också av policyer, villkor och andra avtal mellan dig och gällande speditör eller annan tjänsteleverantör. Du ansvarar för att granska och följa dem.

För Amazon-frakt gäller följande: sida.

För DPD gäller följande: http://www.dpd.co.uk/terms-and-conditions.jsp

För Royal Mail gäller följande:

För China Post, se här.

För Yanwen Logistics, se här.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates