Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Riktlinjer för användning av märket Tillgängligt på Amazon för säljare

Om du är en Amazon-säljare och följer riktlinjerna för användning av varumärken (”riktlinjer”) på den här sidan kan du använda märket ”Tillgängligt på Amazon” (”märket”) enligt nedan. Om du följer riktlinjerna behöver du inget ytterligare godkännande från Amazon för att använda märket. Riktlinjerna omfattar krav på att:

 • Du använder märket enbart för att annonsera att dina produkter är tillgängliga för köp på en Amazon-webbplats.
 • Du inte ändrar märket på något sätt och det visas i sin helhet.
 • Du inte får använda märket på något sätt som antyder sponsring av eller stöd från Amazon.
 • Du inte får använda några Amazon-logotyper eller andra Amazon-varumärken, förutom märket, i dina online- eller offlinebaserade marknadsföringsmaterial (inklusive produktposter på Amazons webbplatser) utan skriftligt tillstånd från Amazon.

Riktlinjer för användning av varumärken

Dessa riktlinjer gäller för din användning av märket, som är ett varumärke som ägs enbart av Amazon. Vid användning i dessa riktlinjer avser termerna ”vi”, ”oss” eller ”Amazon” Amazon Services LLC, Amazon EU S.àR.L. eller något av dess närstående bolag, och ”du” avser säljaren (antingen en person eller en affärsenhet) som använder märket. Strikt efterlevnad av dessa riktlinjer krävs alltid, och all användning av märket i strid med dessa riktlinjer kommer automatiskt att leda till upphävning av alla licenser relaterade till din användning av märket.


 1. Du får endast använda märket för att annonsera tillgängligheten för dina produkter på Amazon. Du får endast använda märket (a) på din egen webbplats, (b) i annonser online och/eller (c) i annonser offline.
 2. Du får länka märket till en Amazon-webbplats.
 3. Du får använda märket enbart för det ändamål som uttryckligen godkänts av Amazon i dessa riktlinjer och din användning måste: (i) följa den senaste versionen av dessa riktlinjer och (ii) följa alla andra villkor eller policyer som Amazon kan utfärda från tid till annan och som gäller för användningen av märket.
 4. Nedan är en avbildning av det godkända märket som du kan använda. Du får inte ändra märket på något sätt, inklusive men inte begränsat till, genom att ändra proportioner, färg eller typsnitt för märket eller lägga till eller ta bort några element av märket.
 5. Märket måste visas i sin helhet, med ett rimligt avstånd mellan varje sida av märket och andra visuella, grafiska eller textuella element. Under inga omständigheter får märket placeras mot en bakgrund som stör läsbarheten eller visningen av märket.
 6. Använd inte märket som en del av en mening. Säg till exempel inte: ”Våra produkter är (märket), så välkommen att shoppa online”.
 7. Du får inte använda märket på något sätt som innebär sponsring eller stöd av Amazon annat än enligt vad som uttryckligen godkänts i dessa riktlinjer av Amazon.
 8. Du får inte använda märket för att nedvärdera Amazon, dess produkter eller tjänster, eller på ett sätt som enligt Amazons eget gottfinnande kan minska eller på annat sätt skada eller misskreditera Amazon eller Amazons goodwill i märket eller i andra Amazon-varumärken.
 9. Om inget annat har godkänts får produktbilder inte innehålla några Amazon-logotyper eller andra varumärken, eller variationer, modifieringar eller något som är förvirrande likt Amazons logotyper och andra varumärken. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ord eller logotyper med termerna AMAZON, PRIME, ALEXA eller Amazon Smile-designen samt andra Amazon-märken, inklusive ”Rekommenderas av Amazon”, ”Bästa val”, ”Amazon Alexa”, ”Works with Amazon Alexa”, ”Bästsäljare” eller ”Toppsäljare”.
 10. Du kan inkludera följande uttalande i och på allt material som visar märket (papperskopia eller elektroniskt): ”Amazons varumärke används under licens från Amazon.com, Inc. eller dess närstående bolag.”
 11. Du bekräftar att alla rättigheter till märket, och alla andra Amazon-varumärken, tillhör Amazons exklusiva egendom, och all goodwill som genereras genom din användning av märket kommer endast att vara till förmån för Amazon. Du kommer inte att vidta några åtgärder som strider mot Amazons rättigheter till, eller ägande av märket eller andra Amazon-varumärken.

Amazon förbehåller sig rätten, som kan utövas efter eget gottfinnande, att ändra dessa riktlinjer och/eller det godkända märket och att vidta lämpliga åtgärder mot all användning utan tillstånd eller användning som inte överensstämmer med dessa riktlinjer.

Riktlinjer för märket ”Tillgänglig på Amazon”


Märket Tillgänglig på Amazon för nerladdning (USA)

Logotyp-resurser för utskrift och skärm.

Tillgänglig på Amazon-märke (internationella versioner)

Internationella versioner av märket. Innehåller både rörliga och statiska filer.

Tillgänglig på Amazon ladda ner märke (animerat)

Animerade versioner av märket.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates