Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Regler för produktinformationssidor

Med Lägga till en produkt kan du skapa produktinformationssidor för produkter som för närvarande inte är tillgängliga i Amazon-katalogen. Säljare med en Professional säljplan kan även skapa produktinformationssidor genom att ladda upp lagerfiler eller skicka XML-filflöden.

När du skapar produktinformationssidor på Amazon godkänner du följande regler och begränsningar:

 • Informationssidor får inte innehålla förbjudet innehåll eller begränsade produkter.
 • Det är förbjudet att inkludera något av följande i titlar, beskrivningar, listpunkter eller bilder för informationssidor:
  • Pornografiskt, obscent eller stötande innehåll.
  • Telefonnummer, fysiska postadresser, e-postadresser eller webbadresser.
  • Tillgänglighet, pris, skick, alternativ beställningsinformation (t.ex. länkar till andra webbplatser för beställningar) eller alternativa leveranserbjudanden (till exempel gratis leverans).
  • Spoilers gällande produktposter om böcker, musik, video eller DVD (BMVD) (information som avslöjar händelser som är avgörande för spänningen, mysteriet eller överraskningen i en berättelse).
  • Recensioner, citat eller vittnesmål.
  • Förfrågningar om positiva kundrecensioner.
  • Annonser, kampanjmaterial eller vattenstämplar på bilder, foton eller videor.
  • Tidskänslig information (till exempel datum för kampanjresor, seminarier, föreläsningar och så vidare).
 • När säljare skapar en produktpost eller när du matchar en produktpost till en befintlig produktpost, måste de följa Amazons produktpoststandarder för alla produkter som säljs på Amazon.
 • Det är förbjudet att använda verktyg för att skapa sidor för andra ändamål än att skapa produktinformationssidor.
 • Användning av falsk produktinformation – inklusive UPC-koder eller publiceringsdatum – på produktinformationssidor är förbjuden.
 • Verktyget Lägga till en produkt får endast användas för att skapa sidor för produkter som inte redan finns i Amazon-kataloger, inklusive andra Amazon-webbplatser (Amazon.ca, Amazon.com, Amazon.com.mx, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.co.jp och Amazon.cn och andra Amazon-webbplatser). Det är förbjudet att skapa en produktinformationssida för en produkt som redan finns i Amazon-katalogen.
 • Det är förbjudet att använda produktinformationssidor för att korsmarknadsföra en produkt.
 • När det gäller böcker, musik, videor och DVD-skivor (BMVD) kan en enda informationssida inte användas för att annonsera mer än en produkt. Produktpaket med endast BMVD-produkter måste definieras av utgivaren eller tillverkaren och ha en enda ISBN-, UPC- eller EAN-kod som skiljer sig från produktidentifieraren för varje unik artikel i produktpaketet.
 • Som säljare måste du förstå och följa Amazons policyer för produktsäkerhet och överensstämmelse. Mer information finns på sidan Produktsäkerhet och överensstämmelse.
 • Visning av varumärken på generiska produkter: En produkt anses vara generisk om ett varumärke enligt produktbilderna inte är permanent fäst på produkten eller förpackningen. I allmänhet kan klistermärken inte användas som ett permanent sätt att fästa ett varumärke. Amazon förbehåller sig rätten att: (1) ta bort eller redigera produktbilder som endast visar ett tillfälligt fäst varumärke; eller (2) be dig ladda upp bilder på din produkt eller förpackning med ett permanent fäst varumärke. Generiska produkter kan inte listas under ASIN:er för permanent varumärkesskyddade produkter, även om produkterna är likartade eller identiska.
 • Om du inte har skapat en ASIN kan du inte:
  • ändra varumärket eller tillverkarens namn, eller
  • lägga till ett varumärke eller tillverkarnamn (till exempel där ASIN har skapats utan varumärke eller tillverkare som en produkt utan namn eller en generisk produkt), antingen i respektive datafält, ASIN-titeln, produktbeskrivningen eller en produktbild.
 • Om du vill sälja en produkt under ett annat varumärke (till exempel varumärke eller tillverkarnamn) än ett med en befintlig ASIN (eller om en befintlig ASIN har skapats utan varumärke eller tillverkare) ska du inte ändra befintlig ASIN. Skapa istället en ny ASIN för den varumärkesprodukten.
 • Om du anser att varumärket eller tillverkarens namn på en befintlig ASIN är felaktigt kan du kontakta säljarsupporten och tillhandahålla alla tillgängliga bevis som stödjer din uppfattning.
 • När du skapar en produktinformationssida ska du endast ange information som gäller produktens funktioner i allmänhet, inte skicket på din specifika artikel. Produktinformationssidor kan användas av en annan säljare för att lista samma produkt. När säljare listar en artikel för försäljning måste de följa Amazons process för produktposterbjudanden. Inom processen för produktposterbjudanden får säljare möjlighet att notera skick, antal, pris och annan information om deras artikel som är relevanta för en specifik produktpost.
 • Uppgifter på informationssidan måste läggas till på det lokala språket på den berörda marknadsplatsen (tyska för Amazon.de, franska för Amazon.fr osv.).
 • Det är förbjudet att använda dåliga data (HTML, specialtecken, */? osv.) i titlar, beskrivningar, listpunkter eller för något annat attribut.
 • Inkludera inte HTML, DHTML, Java, skript eller andra typer av körbara filer på dina informationssidor.
 • Om den kategori du listar i ger dig möjlighet att ange ett listpris eller rekommenderat pris (”RRP”) måste du visa det pris till vilket produkten vanligtvis säljs på den svenska marknadsplatsen, och om du listar produkter för ytterligare marknadsplatser (amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it och så vidare) på relevanta lokala marknadsplatser. Det är ditt ansvar att se till att de listpriser/RRP:er som du tillhandahåller förblir aktuella. Lämna fältet tomt om du inte har ett listpris/RRP som uppfyller dessa kriterier lämnar du fältet tomt..

Om du vill veta mer om informationssidor och köprutan > Vad är en bra informationssida? kan du titta på den här Seller University-videon:

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates