Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Förbjudna säljaraktiviteter och -åtgärder

Dessa förbjudna säljaraktiviteter och -åtgärder är etablerade för att upprätthålla en säljtjänst som är säker för köpare och rättvis för säljare av både produkter och tjänster. Underlåtenhet att följa villkoren i denna policy kan resultera i annullering av produktposter, avstängning från användning av Amazons verktyg och rapporter och/eller borttagning av säljprivilegier.

Anm: Denna policy är utöver, och begränsar inte på något sätt, dina andra skyldigheter enligt ditt försäljningsavtal eller andra avtal.

Allmänna riktlinjer

Följande riktlinjer gäller för både säljare av produkter och tjänster. För riktlinjer som är specifika för produkter eller tjänster, se informationen efter detta avsnitt.

Leverans av BMVD-produkter

Böcker, musik, video och DVD-produkter som erbjuds via Amazon måste skickas inom två arbetsdagar från det datum då orderbekräftelsen görs tillgänglig för dig.

Försök att avleda transaktioner eller köpare:

Alla försök att kringgå Amazons etablerade försäljningsprocess eller att avleda Amazon-användare till en annan webbplats eller försäljningsprocess är förbjudet. Specifikt är reklam, marknadsföringsmeddelanden (specialerbjudanden) eller andra ”uppmaningar till handling” som leder, uppmanar eller uppmuntrar Amazon-användare att lämna Amazons webbplats förbjudna. Förbjudna aktiviteter inkluderar följande:

 • Användningen av e-post med avsikt att avleda kunder bort från Amazons försäljningsprocess.
 • Inkludering av hyperlänkar eller webbadresser i säljargenererade bekräftelsemeddelanden via e-post eller i beskrivningsfält för produkter/produktposter som är avsedda att avleda kunder från Amazons försäljningsprocess.

Obehöriga och felaktiga företagsnamn:

Ditt företagsnamn (som identifierar din affärsenhet på Amazon) måste vara ett namn som: korrekt identifierar dig; inte är vilseledande; och som du har rätt att använda (det vill säga namnet kan inte inkludera varumärket för, eller som på annat sätt göra intrång på, något varumärke eller annan immateriell rättighet som tillhör någon person). Dessutom kan du inte använda ett företagsnamn som innehåller ett e-postsuffix som .com, .net, .biz och så vidare.

Olämplig e-postkommunikation:

Oombedda e-postmeddelanden till Amazons kunder (annat än vad som är nödvändigt för orderhantering och relaterad kundtjänst) och e-postmeddelanden relaterade till marknadsföringskommunikation av något slag är förbjudna.

Lämplig behandling av kundens telefonnummer:

Amazon förser professionella säljare som uppfyller sina egna ordrar tillgång till kundens telefonnummer så att de kan uppfylla speditörens märkningskrav. Om du får denna kundinformation måste du följa Amazons policy om personlig kundinformation, som finns i vårt försäljningsavtal.

Läs igenom policyn och vägledningen nedan för att se till att du använder kundernas telefonnummer korrekt.

 • Korrekt behandling av kundens telefonnummer:
  • Skriv ut på etiketter för att uppfylla speditörens krav.
  • Kassera kundens telefonnummerinformation som du har kvar efter att du har behandlat kundens order.
  • Övervaka vem i din organisation som har tillgång till kunders telefonnummer. Att skydda dessa data är ditt ansvar.
 • Felaktig behandling av kundens telefonnummer:
  • Kontakta aldrig en kund med hjälp av deras telefonnummer. För att kontakta en kund rörande deras beställning, använd endast Meddelanden mellan köpare-säljare. För mer information, se våra vanliga frågor om Meddelanden mellan köpare-säljare.
  • Dela aldrig kundens telefoninformation med en extern part.
  • Skicka aldrig vidare kundinformation av något slag, inklusive telefonnummer utanför Meddelanden mellan köparen-säljaren.

Direkta e-postadresser:

Köpare och säljare kan kommunicera med varandra via meddelandetjänsten mellan köpare-säljare, som tilldelar unika Amazon-genererade e-postadresser till båda parter. Säljare är förbjudna att tillhandahålla eller begära direkta, icke-Amazon-genererade e-postadresser på Amazons webbplats eller i korrespondens via meddelandetjänsten mellan köpare-säljare.

Registrering av anmälan om intrång som Ombud eller Varumärkesskyddsmyndighet

Amazon förstår att många varumärken kan välja att låta varumärkesskyddsmyndigheter eller ombud rapportera intrång i immateriella rättigheter å deras vägnar och accepterar inlagor från auktoriserade ombud. Amazon tillåter dock inte personer med aktiva försäljningskonton att lämna in anmälan om intrång som ombud för ett varumärke när inlämnandet av dessa anmälningar skulle kunna gynna deras eget säljkonto (t.ex. genom att ta bort konkurrerande annonser). Varje person som lämnar in anmälningar som ett ombud som gynnar sin egen status som säljare kan få sitt säljkonto avslutat.

Missbruk av Amazons säljtjänst:

Alla säljare har tillgång till och kan använda Amazons säljtjänst. Om en säljare laddar upp alltför stora mängder data upprepade gånger, eller på annat sätt använder tjänsten på ett överdrivet eller orimligt sätt, kan det skapa en oproportionerlig belastning och försämra andra säljares möjligheter att enkelt komma åt och använda tjänsten. Om du missbrukar eller gör överdriven eller orimlig användning av Amazons säljtjänst kan Amazon, efter eget gottfinnande, komma att begränsa eller blockera din tillgång till produktflöden eller någon annan funktion som missbrukas tills att du inte längre missbrukar dem.

Missbruk av Amazon Case Management eller hot mot Amazons anställda

Du kan använda våra tjänster för säljarsupport i händelse av frågor eller problem med ditt Amazon Säljarkonto och du har möjlighet att betygsätta kvaliteten på det stöd som våra säljarsupportmedarbetare tillhandahåller för att hjälpa oss kontinuerligt förbättras. Det är förbjudet att missbruka denna funktionalitet. Vi mäter våra anställda på höga kvalitetsstandarder för att kunna erbjuda bästa möjliga kundtjänst till dig och vi förväntar oss också ett professionellt sätt att kommunicera och ett rättvist betyg från våra säljare gentemot våra kunder och anställda.

Missbruk av betyg, feedback eller recensioner:

Alla försök att manipulera betyg, feedback eller recensioner är förbjudna.

 • Betyg och feedback: Betyget och funktionen för feedback gör det möjligt för köpare att utvärdera en säljares övergripande resultat och hjälpa säljare att utveckla ett gott rykte inom Amazon Marketplace. Du kan inte lägga upp kränkande eller olämplig feedback eller inkludera personlig information om en transaktionspartner. Detta inkluderar även att lägga upp betyg eller feedback till ditt eget konto. Du kan be om feedback från en köpare, men du kan inte betala eller erbjuda något incitament till en köpare för att antingen ge eller ta bort feedback. Dessutom är det strängt förbjudet att publicera betyg och feedback genom förfalskning eller i kommersiellt syfte.
 • Recensioner: Recensioner är viktiga för Amazon Marketplace, då de ger ett forum för positiv eller negativ feedback om produkt- och serviceinformation och recensentens erfarenheter. Du bör inte skriva omdömen om produkter eller tjänster som du har ett ekonomiskt intresse av, inklusive recensioner av produkter eller tjänster som du eller dina konkurrenter säljer. Dessutom bör du inte ge ersättning för en recension (inklusive kostnadsfria eller rabatterade produkter). Förfrågning om recensioner som endast ber om positiva recensioner eller som erbjuder ersättning är förbjudna. Du ska inte be köpare att ändra eller ta bort recensioner.

Missbruk av försäljningsrangordning:

Rangordningsfunktionen för bästa säljare gör det möjligt för köpare att utvärdera populariteten för en produkt. Alla försök att manipulera försäljningsrangordningen är förbjudet. Du bör inte värva eller medvetet acceptera falska eller bedrägliga beställningar, inklusive att göra egna beställningar för dina egna produkter. Du bör inte ge ersättning till köpare för att köpa dina produkter eller ge reklamationskod till köpare i syfte att höja din försäljningsrangordning. Dessutom bör du inte göra anspråk på en produkts rangordning som bästsäljare i produktinformationen, inklusive titel och beskrivning.

Felaktig matchning av produkterbjudanden:

När du listar en artikel till försäljning med en befintlig produktinformationssida måste den produkt som erbjuds anges på en produktinformationssida som korrekt beskriver produkten i alla avseenden, inklusive (men inte begränsat till) följande attribut: tillverkare, utgåva, bindning, version, format eller spelarkompatibilitet. Säljare ska inte matcha sitt objekt till en informationssida med en annan ISBN, UPC, EAN eller annan extern identifierare.

Exception: Klubbutgåvor av audio-CD-skivor ska listas mot informationssidan för standardutgåvan av CD-skivan, även om EAN för de två utgåvorna är olika, om följande kriterier är uppfyllda:
 • Innehållet i båda utgåvorna är identiskt, och
 • En sida med EAN för klubbutgåvan finns inte redan i vår katalog. Använd produktpostkommentarerna för att ange att artikeln är en klubbutgåva. Produkternas format (CD) måste vara identiskt.

Uppladdning av produktbilder som visar olämpligt märkta generiska produkter:

Det är förbjudet att ladda upp bilder på produkter som visar ditt varumärke på ett tillfälligt eller icke permanent sätt (t.ex. på ett klistermärke eller på produktförpackningen etc.) om produkten är en generisk produkt som inte är permanent märkt med ditt varumärke. Amazon förbehåller sig rätten att ta bort, granska eller redigera produktbilder som bryter mot detta förbud.

Skapa dubbla produktinformationssidor:

Det är förbjudet att skapa en produktinformationssida för en produkt som redan finns i Amazon-katalogen.

Skapa separata produktposter:

Säljare får inte skapa separata produktposter för identiska kopior av samma artikel. Individuella produktposter av samma artikel flera gånger är förvirrande för köpare och frustrerande för andra säljare. Säljare måste använda fält för antal för att erbjuda flera kopior av samma artikel, och endast ange separat om de erbjuder samma artikel i olika skick.

Alla försök att öka försäljningspriset för en artikel efter att en transaktion har slutförts är förbjudet. Dessutom kan du inte ange alltför stora orderuppfyllelse- och fraktkostnader.

Missbruk av Amazons A-to-Z Guarantee:

Allt missbruk av anspråk på Amazons A-to-Z Guarantee är förbjudet. Säljare som har ett alltför stort antal eller penningbelopp av anspråk på A-till-z Guarantee är föremål för uppsägning. Om en köpare är missnöjd med en produkt eller tjänst kan de kontakta dig för att ordna återbetalning, retur eller utbyte, beroende på vad som är lämpligt. Amazon förbehåller sig rätten att begära ersättning från dig om vi återbetalar en köpare enligt villkoren i Amazons A-to-Z Guarantee.

Missbruk av Sökning och bläddring:

När kunder använder Amazons sökmotor och bläddringsstruktur förväntar de sig att se relevanta och korrekta resultat. Alla försök att manipulera sök- och bläddringsupplevelsen är därför förbjudet. Förbjudna beteenden inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Att konstgjort simulera kundtrafik (via Internetbottar, att betala för klicks på organiska sökresultat etc.).
 • Tillhandahållande av vilseledande eller irrelevant kataloginformation (titel, listpunkter, beskrivning, variationer, nyckelord osv.)
 • Att lägga till produktidentifierare (varumärken, produktnamn, ASIN och så vidare), även om de är dina egna, till dolda nyckelordsattribut.

Mer kontext och riktlinjer finns i Optimera produktposter för sökning.

Missbruk av Produktanpassning

Du får inte lista följande produkter under Anpassningsprogrammet: persondatorer, bärbara datorer, datortorn, spelkonsoler eller surfplattor. Detta inkluderar renovering av ovannämnda basprodukter.

När kunder handlar efter anpassningsbara produkter på Amazon förväntar de sig att dessa produkter ska göras på begäran med hjälp av de personliga val som angavs under inköpsprocessen. Varje anpassat fält (till exempel textinmatning, bilduppladdning eller konfigurationsalternativ) som kunden hittar när de skapar en anpassad produkt måste tjäna syftet att främja anpassningen av den produkt som kunden önskar. Alla försök att manipulera anpassade funktioner på ett sätt som kringgår befintliga Amazon-policyer, eller felaktigt representerar anpassade produkter, är förbjudet. Förbjudna beteenden omfattar, men är inte begränsat till:

 • Erbjudande av garantier: Du får inte erbjuda garantier (din egen, tredje part eller en tillverkares) som ett anpassningsalternativ.
 • Produktpaket: Du får inte erbjuda tilläggsprodukter som inte anpassar artikeln ytterligare. Om du till exempel erbjuder ett anpassat mobilfodral kan du inte erbjuda extra laddningssladdar eller andra färdiga produkter som tillbehör.
 • Produktposter med en tillverkares UPC: På grund av att anpassning i grunden ändrar tillverkarens artikel, får du inte använda en tillverkares UPC när du skapar en ASIN. Du kan antingen ange din egen unika GS1-certifierade UPC eller så kan du ansöka om ett GTIN-undantag.
 • Erbjudande av gratis kampanjer: Du får inte erbjuda gratis artiklar som en form av produktanpassning. Om du till exempel erbjuder en vanlig bilstereo kan du inte fråga om köparen vill ha en fri luftfräschare som din anpassning. Basprodukten måste ha anpassningen.
 • Ja/nej som en anpassning: Om du väljer att använda text- eller produktkonfigurationer som din anpassning, får du inte erbjuda en anpassning som är värdet ”ja/nej”. Denna typ av värde bidrar inte till anpassningen av en artikel.

Överträdelser och missbruk av funktionsuppsättningen för anpassningar kan leda till förlust av anpassningsfunktionen, vilket inte kan upphävas.

Mer kontext och riktlinjer finns i Amazons guide för produktanpassningar.

Prismanipulation efter transaktion och höga fraktavgifter:

Alla försök att öka försäljningspriset för en artikel efter att en transaktion har slutförts är förbjudet. Dessutom kan du inte ange alltför stora orderuppfyllelse- och fraktkostnader.

Förhandsförsäljning av BMVD-produkter:

Säljare ska inte lista eller matcha mot böcker, musik, video eller DVD-produkter som Amazon betecknar som förbeställbara. BMVD-produkter som erbjuds via Amazon måste skickas inom två arbetsdagar från det datum då beställningsbekräftelsen görs tillgänglig för dig. Det är också viktigt att upprätthålla korrekta lagerposter, eftersom slutförsäljning av lagret kan återspeglas i säljarens Feedbackbetyg. Om en vara som du erbjuder inte kommer att vara tillgänglig för omedelbar leverans vid beställning, kan ordern antingen avbokas eller köparen varnas, och en återbetalning initieras vid behov. Amazon kommer omedelbart att avbryta alla produktposter en säljare har för böcker, musik, video eller DVD-objekt som Amazon betecknar som förbeställbara.

Produktposter av förbjudna produkter:

Delar eller produkter från val, delfin, tumlare, haj, elefant (inklusive elfenben) eller från någon annan reglerad utrotningshotad växt eller djur är förbjudna.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates