Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Produkt-UPC och Global Trade Item Number (GTIN)

Val av produkter och kundnöjdhet är avgörande för Amazons framgång. Genom att tillhandahålla branschstandardiserade produktidentifierare för sina produktposter förbättrar säljarna kvaliteten på Amazon-katalogen som helhet. Att främja förtroendet för utbudet av produkter som skildras i Amazon-katalogen bidrar till att säkerställa en högkvalitativ upplevelse för kunderna.

De flesta kategorier kräver att säljare använder en produktidentifierare för att skapa nya produktsidor och -poster. Det specifika GTIN (Global Trade Item Number) som krävs för att skapa och matcha produktsidor varierar beroende på kategori, men EAN eller UPC är vanligast. Kraven för varje kategori, inklusive undantag och befrielser om sådana finns, sammanfattas i tabellen på sidan Översikt över kategorikrav för produkt-ID:n.

Att använda produktidentifieraren för att skapa nya produktsidor är en viktig faktor för att säkerställa en högkvalitativ upplevelse för kunderna. Genom att använda standardidentifierare blir det också lättare för andra säljare att lägga till ytterligare information på produktsidorna.

Riktlinjer för UPC och GTIN

Kategorier kräver att säljare använder ett GTIN (Global Trade Identification Number), till exempel en EAN

  • De flesta kategorier kräver att säljare använder ett GTIN (Global Trade Identification Number), till exempel en EAN, UPC eller ett ISBN, som produktidentifierare när de skapar nya produktsidor eller matchar befintliga sidor i Amazon-katalogen.
  • Säljare måste använda rätt produktidentifierare för den artikel de listar. Användning av falsk produktidentifiering av en säljare, inklusive felaktiga eller köpta EAN/UPC-koder, är förbjuden och kan leda till att ditt säljarkonto stängs av.
  • För varumärken som inte har några verifierbara streckkoder kan säljare begära befrielse från EAN/UPC. Kraven för dessa undantag kan variera mellan olika kategorier eller för olika typer av produkter i samma kategori.
  • I vissa kategorier kan säljare lista produkter som inte har någon produktidentifierare. För sällsynta artiklar eller samlarobjekt kan utgivarinformation eller tillverkarens modell- och artikelnummer godtas i stället för ett ISBN eller en EAN/UPC.
  • Vissa produkter är inte under några villkor tillåtna på Amazons webbplats. Avsnittet Begränsade produkter innehåller information om förbjudna och tillåtna produkter.

Giltiga UPC

Vi verifierar äktheten hos produktidentifierare genom att kontrollera GS1-databasen. EAN/UPC som inte matchar den information som tillhandahålls av GS1 kommer att betraktas som ogiltiga. Vi rekommenderar att du skaffar din produktidentifierare direkt från GS1 (och inte från andra tredje parter som säljer EAN/UPC-licenser) för att säkerställa att lämplig information återges i GS1-databasen.

Anm: Alla ogiltiga EAN- eller UPC-produktposter tas bort och kan leda till att ditt skapande av ASIN eller dina försäljningsprivilegier tas bort tillfälligt eller permanent. Mer information om licensiering av EAN/UPC från GS1 finns på GS1-webbplatsen.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates