Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Produktbegränsningar för FBA

Innan du listar produkter för Levereras av Amazon är det viktigt att veta vad som är lämpligt för vår leveransprocess och vad som är olämpligt. Det är viktigt att du läser alla nedanstående avsnitten avseende ytterligare produktkrav och begränsningar.

Viktigt: Underlåtenhet att följa FBA:s krav på produktförberedelse, säkerhetskrav och produktbegränsningar kan leda till avvisning, bortskaffande eller retur av lager vid mottagning på Amazons distributionscenter, blockering av framtida leveranser till Amazons distributionscentra, debiteringar för förberedelse eller för bristande efterlevnad, avstängning av dina försäljningsprivilegier eller böter.

Amazons produktkrav och begränsningar

Vissa produkter kräver förhandsgodkännande innan du kan sälja dem på Amazon. Alla Amazons krav och begränsningar gäller även för FBA. För mer information, se:

FBA-produktkrav och -begränsningar

Vissa produkter kan vara berättigade för försäljning på Amazon, men är inte berättigade för Levereras av Amazon. För att FBA-produkter ska vara berättigade för FBA måste även hänsyn tas till specifika utgångsdatum och produktkrav beträffande temperaturkänslighet. För mer information, se:

Farligt gods (Hazmat)

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates