Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Uteslut erbjudanden eller produkter från en målmarknadsplats

Om du inte vill att ett erbjudande ska anslutas till en målmarknadsplats kan du utesluta det på marknadsplatsnivå. Uteslutning av produkter görs på SKU-nivå. En SKU tilldelas av dig eller genereras automatiskt när du skapar ett produkterbjudande.

Om det finns en anslutning och du utesluter en produkt:

  • Ditt erbjudande på målmarknaden kommer fortfarande att vara aktivt, men priset kommer inte att synkroniseras baserat på prisändringar av ett erbjudande på källmarknaden.
  • Verktyget Skapa internationella produktposter kommer inte automatiskt att uppdatera priserna på målmarknaden baserat på valutakursfluktuationer.

För att utesluta ditt erbjudande:


  1. Skapa en anslutning mellan käll- och målmarknadsplatsen med hjälp av Skapa internationella produktposter.
  2. Gå till verktyget Skapa internationella produktposter .
  3. Om du har upprättat en andra källmarknadsplats använder du marknadsplatsomkopplaren för marknadsplatsen längst upp till vänster på sidan för att välja den källmarknadsplats som du vill utesluta erbjudandet för.
  4. Till vänster på sidan väljer du den målmarknadsplats som du vill utesluta erbjudandet från.
  5. Klicka på Redigera bredvid Undantag i widgeten Anslutningsinställningar.
  6. Det finns en ruta högst upp på sidan där du kan ange en SKU eller en lista med SKU:er som du vill utesluta från målmarknadsplatsen. Du måste göra detta för varje målmarknadsplats som du vill utesluta ditt erbjudande från. Högst 1 000 SKU:er kan uteslutas åt gången.
  7. Klicka på Exkludera erbjudanden.

Ändra dina erbjudanden endast på källmarknadsplatsen. Detta gör det möjligt för Skapa internationella produktposter att uppdatera erbjudanden på målmarknadsplatserna. Om du gör någon ändring på målmarknadsplatsen – till exempel om du ändrar priset på ett erbjudande eller tar bort ett erbjudande – upphör anslutningen av erbjudandet mellan marknadsplatserna. När en anslutning upphör blir effekten densamma som när du utesluter en SKU. SKU:n läggs till i din uteslutningslista så att du kan ansluta den igen.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates