Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skapa rapport om internationella produktposter

Skapa statusrapport om internationella produktposter är en ögonblicksbild av dina erbjudanden på källmarknadsplatsen som du kan använda för att granska och förstå anslutningsresultaten för alla anslutna målmarknadsplatser.

Om du har en andra källmarknadsplats, finns det en separat rapport tillgänglig för varje källmarknadsplats.

Med statusrapporten kan du se följande:

 • Status för dina källmarknadsplats-erbjudanden
 • Status för dina målmarknadsplats-erbjudanden
 • Prisdata för erbjudanden på käll- och målmarknadsplats (listpris och försäljningspris)
 • Skäl till varför ett källmarknadsplats-erbjudande inte skapades eller synkroniserades till målmarknadsplatser
 • Rekommendationer för att lösa orsaken till att ett erbjudande inte skapades eller synkroniserades med målmarknadsplatserna
Anm: Statusrapporten är endast tillgänglig om du har en aktiv Skapa internationella produktposter-anslutning mellan en källmarknadsplats och minst en målmarknadsplats.

Statusrapporten genereras automatiskt för följande händelser:

 • En ny anslutning en skapad för Skapa internationella produktposter.
 • En ny målmarknadsplats läggs till i en befintlig anslutning.
 • Befintliga anslutningsinställningar för målmarknadsplats redigeras.
 • En befintlig marknadsplatsanslutning tags bort.
 • Undantagslistan för en målmarknadsplats redigeras.

Du kan generera en uppdaterad rapport när som helst.

Komma åt och generera en rapport

Följ dessa steg för att få en statusrapport för Skapa internationella produktposter:


 1. Gå till verktyget Skapa internationella produktposter.
 2. Klicka på Generera rapport i widgeten Statusrapport längst upp till höger på sidan.
  Anm: Om du har ställt in en andra källmarknadsplats använder du marknadsplatsomkopplare för marknadsplatsen högst upp på sidan för att välja den källmarknadsplats som du vill ha en rapport för.
 3. Vänta på att den nya rapporten ska genereras. Du kan behöva uppdatera sidan efter några minuter.
 4. Klicka på knappen Ladda ned bredvid den rapport du vill se.

Data tillgängliga för statusrapporten

Följande tabell ger en översikt över data som är tillgängliga i statusrapporten.

Ladda ner kolumn Beskrivning Exempel
Synkroniseringsdatum Det senaste datumet då källerbjudandet synkroniserades med målerbjudandet Dec 10, 2016 12:12 p.m.
Säljare SKU Din artikelidentifierare EE-D-001-10
ASIN Amazons standardidentifikationsnummer (ASIN) är unika kombinationer med 10 bokstäver och/eller siffror som identifierar produkter. Amazon tilldelar ASIN-nummer. Du hittar ASIN-numret på artikelns produktinformationssida. B01EEV97IE
Produktnamn (källmarknadsplats) Produktnamnet på källmarknadsplatsens språk Vattenflaska (12 oz)
Produktnamn (målmarknadsplats) Produktnamnet på målmarknadsplatsens språk Wasserflasche (12 oz)
Målmarknadsplats Målmarknadsplatsen för erbjudandet Amazon.se
Målmarknadsplatsens listpris Listpriset på målmarknadsplatsen baserat på prisregeln och valutakursen 10,50 €
Valuta för målmarknadsplatsens produktpost Valutan på målmarknadsplatsen Euro
Synkroniseringsstatus Synkroniseringsstatusen mellan käll- och målmarknadsplatserna Slutför
Anledning Orsaken till att ett källmarknadsplatserbjudande inte kunde skapas eller synkroniseras till en målmarknadsplats Se exempel i tabellen nedan
Rekommenderat nästa steg Föreslagna steg för att undersöka orsaken till att ett erbjudande inte kunde skapas eller synkroniseras till en målmarknadsplats Se exempel i tabellen nedan
Försäljningspris på målmarknadsplats Försäljningspriset på målmarknadsplatsen baserat på prisregeln och valutakursen 8,40 €
Startdatum för försäljning på målmarknadsplats Datumet då erbjudandet börjar använda försäljningspriset Oct 9, 2016
Slutdatum för försäljning på målmarknadsplats Det datum då erbjudandet upphör att använda försäljningspriset Dec 31, 2016

Följande tabell ger en översikt över orsakerna till synkroniseringsstatusen och de nästkommande stegen som används i statusrapporten.

Målsynkroniseringsstatus Orsak till synkroniseringsstatus Nästkommande steg
Inte synkroniserad Du är blockerad eller avstängd från försäljning på målmarknadsplatsen. Se målmarknadsplatsen i Seller Central för mer information om en blockering eller avstängning. Kontakta vid behov säljarsupporten för att lösa ett problem.
Inte synkroniserad Någon informationssida för detta ASIN finns inte på denna marknadsplats. Lös detta problem genom att skapa detta ASIN på din målmarknadsplats på rätt språk. ASIN kommer att uteslutas vid tidpunkten för skapandet. Använd Skapa internationella produktposter>Återanslut erbjudanden för att ta bort uteslutningen, så ansluts erbjudandet och synkroniseras om det är berättigat.
Inte synkroniserad Ett erbjudande är inte aktivt på källmarknadsplatsen. Endast aktiva erbjudanden synkroniseras. Gör ett erbjudande aktivt på källmarknadsplatsen så ansluts det och synkroniseras om det är berättigat.
Inte synkroniserad Villkoret stöds, men noteringen kan inte översättas. Ta bort villkorsnoteringen från erbjudandet.
Inte synkroniserad SKU utesluts för anslutning och synkronisering på den här marknadsplatsen. Detta kan bero på ändringar som gjorts för erbjudandet på målmarknadsplatsen. Se listan över uteslutna SKU:er och återanslut dem på fliken Återanslut erbjudanden på sidan Skapa internationella produktposter .
Inte synkroniserad Detta är en begränsad produkt och godkännande krävs för att lista den. Begär godkännande att sälja produkter med erbjudandebegränsningar. Du kan skicka en begäran i Lager>Lägga till en produkt>Status för försäljningsansökan.
Inte synkroniserad Internt fel Ett internt fel uppstod. Kontakta säljarsupporten för hjälp.
Inte synkroniserad Det går inte att skapa erbjudanden av juridiska orsaker eller orsaker relaterade till produktöverensstämmelse. Se Seller Central-hjälpavsnittet beträffande begränsade produkter.
Inte synkroniserad Endast ”Nya” erbjudanden valdes för anslutning och synkronisering på denna marknadsplats. Om du valde ”Nya” erbjudanden, redigera anslutningen för målmarknadsplatsen och ändra erbjudandetypen till ”Ny och Begagnad”.
Inte synkroniserad Endast ”Självlevererade” erbjudanden valdes för att anslutas och synkroniseras, eller ”Begagnade” produkter är inte berättigade att säljas på denna marknadsplats. Redigera anslutningen för målmarknadsplatsen och ändra leveranstypen till ”FBA och Självlevererat”.
Inte synkroniserad Endast ”FBA”-erbjudanden valdes för att anslutas och synkroniseras på denna marknadsplats. Redigera anslutningen för målmarknadsplatsen och ändra leveranstypen till ”FBA och Självlevererat”.
Frånkopplad FBA-erbjudanden togs inte bort för att förhindra strandsatt lager i målmarknadsplatsens distributionscentra. Du kan låta lagret säljas ut, returneras till dig eller bortskaffas. Du kan hantera dessa alternativ på målmarknadsplatsen på sidan Hantera FBA-lager.
Frånkopplad FBA-erbjudanden har inte tagits bort för att förhindra strandsatt lager på grund av en försäljning de senaste 60 dagarna, så att eventuella returåtgärder kan gälla. Du kan ta bort ett erbjudande 60 dagar efter den senaste försäljningen på sidan Hantera lager.
Frånkopplad FBA-erbjudanden togs inte bort för att förhindra strandsatt lager på grund av lager på väg till målmarknadsplatsens distributionscentra. Du kan låta lagret tas emot och säljas ut, returneras till dig eller bortskaffas. Du kan hantera dessa alternativ på målmarknadsplatsen på sidan Hantera FBA-lager.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates