Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skapa prisregler för internationella produktposter

Skapa prissynkronisering för internationella produktposter: Du kan synkronisera Listpris eller Listpris och försäljningspris från källmarknadsplatsen till dina målmarknadsplatser. Prisregeln och valutakursen kommer att tillämpas på priset på källmarknadsplatsen för att bestämma priset på målmarknadsplatsen. Samma metod kommer att användas för att beräkna list- och försäljningspris. Om du ändrar priset för ett erbjudande som är inaktivt på källmarknadsplatsen uppdateras priset på målmarknadsplatsen.

Ett försäljningspris på källmarknadsplatsen kommer att initiera en försäljning på målmarknadsplatsen. Försäljningspriset synkroniseras endast under den definierade försäljningsperioden. Försäljningspriset upphör att synkroniseras när försäljningsperioden är över eller du tar bort försäljningspriset från källmarknadsplatsen.

Prissätt mina erbjudanden: Du kan ställa in en prisregel för varje målmarknadsplats och leveransmetod från alternativen som visas i tabellerna nedan. Om målmarknadsplatsen har en annan valuta än källmarknadsplatsen konverterar verktyget priset baserat på valutakurser. När du har anslutit käll- och målmarknadsplatser uppdateras priserna på målmarknadsplatsen regelbundet för att återspegla förändringar i valutakursen. Frekvensen för dessa uppdateringar kan variera från dagligen till veckovis.

Prisregler för marknadsplatsen gäller för hela ditt lager för kombinationen av målmarknadsplats och leveransmetod. Prisregler för marknadsplatsen kan inte anges för enskilda ASIN:er eller SKU:er.

Prisregler för marknadsplatsen

Exempel på prisregel: För en källmarknadsplats har du ett pris på 10 och valutakursen är 1 = 1,1262.

Alternativ för prisregel Du anger eller väljer: Pris på källmarknadsplatsen Beräkning av pris Pris på målmarknadsplatsen
Samma pris som källmarknadsplatsen

10 10 x 1,1262 11,26
Fast belopp över priset på källmarknadsplatsen 1 10 (10 + 1) x 1,1262 12,39
Procentandel över priset på källmarknadsplatsen +5 % 10 (10 x 1,05) x 1,1262 11,83
Procentandel under priset på källmarknadsplatsen - 5 % 10 (10 x 0,95) x 1,1262 10,70
Observera: Du kan redigera dina inställningar för målmarknadsplatsen när som helst. Verktyget kommer att räkna om priserna på ditt erbjudande för målmarknadsplatserna när du uppdaterar en prisregel. Det kan ta upp till fyra timmar innan prisändringarna återspeglas på varje målmarknadsplats.

Fjärrleverans med FBA-prisregel: Prissättningsregeln ”Samma som källmarknadsplatsen, justera för leveransavgifter” gäller endast för lager i Fjärrleverans med FBA-programmet. När prisregeln är aktiverad kan du automatiskt justera priserna för att ta hänsyn till leveransavgiften och valutaskillnaden mellan käll- och målmarknadsplatserna. Om du använder Amazons valutakonverterare för säljare (ACCS) för att få dina royaltyer i din lokala valuta, kommer valutaskillnaden att baseras på den kurs som används i ACCS vid tidpunkten för prisberäkningen. Observera att valutakursen som används i BIL kan skilja sig från den kurs som användes vid den faktiska utbetalningen.

Europeisk prisregel för FBA: Prisregeln ”Samma som källmarknadsplatsen, justera för skatter och avgifter” gäller endast för europeisk FBA-lager och du kan välja att tillämpa den antingen a) endast på europeiska FBA-lager b) alla europeiska FBA-lager eller c) alla europeiska FBA-lager exklusive Europeiska FBA-lager. När prisregeln är aktiverad kan du automatiskt justera priserna för att ta hänsyn till leveransavgiften, beräknad moms och valutaskillnaden mellan käll- och målmarknadsplatserna. Om du använder Amazons valutakonverterare för säljare (ACCS) för att få dina royaltyer i din lokala valuta, kommer valutaskillnaden att baseras på den kurs som används i ACCS vid tidpunkten för prisberäkningen. Observera att valutakursen som används i BIL kan skilja sig från den kurs som användes vid den faktiska utbetalningen.

Exempel på Europeisk prisregel för FBA: För en källmarknadsplats har du ett pris på 10 och valutakursen är 1 = 1,1262. FBA-leveransavgiften på källmarknadsplatsen är 1 och FBA-leveransavgiften på målmarknadsplatsen är 2. Momssatsen på källmarknaden är 20 % och momssatsen på målmarknaden är 19 %.

Pris på källmarknadsplatsen FBA-leveransavgift från källan Momssats på källmarknadsplatsen FBA-leveransavgift för målmarknadsplatsen Momssats på målmarknadsplatsen Beräkning av pris Pris på målmarknadsplatsen
10 1 20 % 2 19 % ((((10/(1+0,2))–1)x1,262)+2)x(1+0,19) 12,21

Amazons verktyg Skapa internationella produktposter (BIL) kommer endast att utföra en momsberäkning i syfte att hjälpa säljare att bestämma momsdelen i listpriset för deras produktposter på Amazons EU-marknadsplatser där den europeiska FBA-prisregeln är tillgänglig. Det är viktigt att notera att BIL inte kommer att utföra transaktionsrelaterade momsberäkningar, och inte heller kommer att skapa fakturor för dina Amazon-transaktioner. För säljare med momsberäkningstjänsten aktiverad, var god kontrollera eventuella motstridiga prissättningsmetoder som du har kommit överens om separat när du registrerar dig för momsberäkningstjänsten.

BIL kommer att uppskatta momsdelen i listpriset enligt momssatsen i respektive marknadsplatsland. För säljare med momsberäkningstjänsten aktiverad kommer momsbestämning också att baseras på säljarens bestämda inställningar för Product Tax Code (PTC). BIL kommer alltid att ta listpriset inklusive moms som grund för momsberäkning och förutsätta att moms ska betalas i målmarknadslandet. BIL kommer också att anta att säljaren är vederbörligen momsregistrerad i målmarknadslandet. I sin beräkning tar BIL därför inte hänsyn till säljarens särskilda omständigheter i målmarknadslandet, såsom (men inte begränsat till) följande:

  1. Säljarens Leverans från-land.
  2. Varornas destinationsland.
  3. Kundens momsregistreringsstatus (B2B eller B2C).
  4. Säljarens skyldighet att bli momsregistrerad i ett relevant land (t.ex. tröskelvärdet för distansförsäljning överskrids).
  5. Huruvida säljaren kan omfattas av särskilda momsbefrielser eller inte.

*Därför är det viktigt att notera att den BIL-beräknade momsdelen i listpriset kan skilja sig från den faktiska momsen du kommer att behöva betala med avseende för försäljningen av produktposterna på den marknadsplatsen.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates