Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Välj käll- och målmarknadsplatser

Innan du ansluter erbjudanden måste du välja en källmarknadsplats och en målmarknadsplats. Du använder källmarknadsplatsen som den primära platsen för att hantera dina priser. Målmarknadsplatsens priser för anslutna erbjudanden uppdateras automatiskt när du ändrar dina priser för källmarknadsplatsen.

Välj din källmarknadsplats

Tänk på följande när du väljer din källmarknadsplats:

  • Om du för närvarande bara säljer på en marknadsplats, välj denna som din källmarknadsplats.
  • Om du säljer på flera marknadsplatser kanske du vill välja den där du har flest erbjudanden som din källmarknadsplats.
Anm: När du väljer en andra källmarknadsplats ser du dina första käll- och målmarknadsplatser på skärmens högra sida som referens. Endast marknadsplatser som du inte redan har angett som käll- eller målmarknadsplats är tillgängliga att välja som en andra käll- eller målmarknadsplats.

Välj din målmarknadsplats

Tänk på följande när du väljer målmarknadsplatser:

  • På målmarknadsplatser där du för närvarande har erbjudanden kan du behålla eller ta bort befintliga erbjudanden.
    • Om du behåller befintliga erbjudanden och ASIN finns på både käll- och målmarknadsplatserna kommer priserna att synkroniseras.
    • Om du tar bort befintliga erbjudanden kommer alla erbjudanden, all historik och alla recensioner att raderas. Nya erbjudanden kommer att skapas och synkroniseras där ASIN finns på både käll- och målmarknadsplatserna. Du kan inte ångra denna åtgärd.

Markera rutan vid varje målmarknadsplats där du vill ansluta på sidan Skapa internationella produktposter. Om du vill använda samma inställningar för alla valda marknadsplatser, välj Använd samma inställningar för alla marknadsplatser.

Anm: Du kan redigera dina målmarknadsplatsinställningar när som helst. Verktyget kommer att räkna om priserna för ditt erbjudande på målmarknadsplatserna när du uppdaterar en prisregel. Det kan ta upp till fyra timmar innan prisändringarna återspeglas på varje målmarknadsplats.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates