Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skapa en prissättningsregel

En prissättningsregel fastställs när en automatiserad prisförändring inträffar. Du kan till exempel skapa en regel som stannar på 1 kr under priset för köpruta, eller en annan regel så att ditt pris stannar på 10 kr över det lägsta marknadsplatspriset som använder samma leveranskanal.

Gör så här om du vill skapa en prissättningsregel:

 1. Klicka på Kom igångpå hemsidan Automatisera prissättning. Om du redan har skapat en prissättningsregel och vill skapa en andra regel klickar du på Skapa en ny prisregel på hemsidan.
 2. Välj den typ av regel i listrutan som du vill skapa. Du kan jämföra SKU:er i din regel med priset för köpruta eller det lägsta priset, eller baserat på försäljningsenheter.
 3. Ange ett regelnamn. Namnet ska vara kort men beskrivande nog att komma ihåg senare, till exempel ”Matcha köpruta” eller ”Semester lågprisregel”. Klicka på Gå vidare till val av marknadsplatser.
 4. Markera kryssrutan för en eller flera marknadsplatser där du vill att regeln ska tillämpas. Klicka på Spara och fortsätt för att välja regelparametrar.
  Anm: Du behöver upprepa följande steg 5 till 9 för varje MP som du valde i steg 4.
 5. Definiera den prisåtgärd som du vill att Automatisera prissättning ska använda. Om du har valt Konkurrenskraftig köpruta eller Konkurrenskraftigt lägsta pris i steg 2 kan du välja att matcha, överträffa eller stanna över Pris för köpruta eller Lägsta pris.
 6. Definiera beloppet då du vill att den automatiska prisåtgärden ska utlösas, antingen som ett belopp eller en procentsats.
  Anm: Du måste ange ett minimivärde på minst 1 % eller 1 kr och du kan som max ange 90 %.
 7. Välj filter för regeln genom att markera kryssrutorna bredvid varje filteralternativ. Med hjälp av filter kan du identifiera vilka typer av erbjudanden du vill jämföra. Alla regler för automatiserad prissättning gäller för erbjudanden med samma ASIN och skick. Ytterligare exempel på filter kan vara att jämföra endast med FBA-erbjudanden, eller att jämföra med endast erbjudanden från säljare med ett säljarbetyg inom 5 % av ditt eller bättre.
 8. För att bekräfta dina regelfunktioner som förväntat läser du regelsammanfattningen för slutlig bekräftelse. Den visas under filtren och beskriver vad regeln gör.
 9. När du är klar med en marknadsplats klickar du på Spara den här regeln så sparas din regel.
  Anm: Om du har valt att skapa den här regeln på mer än en marknadsplats utökar du fönstret för nästa marknadsplats och upprepar steg 5 till 9 tills du har valt regelparametrar för varje marknadsplats som valts i steg 4.
 10. När du är klar klickar du på Fortsätt till SKU-val för att gå vidare till nästa steg. Tills du tilldelar SKU:er till din regel kommer Automatisera prissättning inte att ändra några priser på dina SKU:er.

Nästa: Lägga till SKU:er för en prissättningsregel

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates