Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Byta till en individuell säljplan

Byta till en individuell säljplan

Om du inte vill debiteras en månadsavgift kan du välja att nedgradera ditt konto från en professionell säljplan till en individuell säljplan.


 1. Klicka på Hantera på sidan Information om säljarkonto till vänster i avsnittet Dina tjänster.
  Observera: Om du inte ser alternativet att ändra din säljplan kan du behöva stänga andra konton. Se Konton som kräver en professionell säljplan nedan innan du går vidare till nästa steg.
 2. Klicka på Nedgradera i avsnittet Sälj på Amazon på sidan Mina tjänster.

  Viktigt:

  • Nedgradering från en professionell säljplan till en individuell säljplan kan leda till en förändring i din betalningscykel.
  • Om du har registrerat dig via global registrering kan du nedgradera i alla butiker samtidigt genom att välja att nedgradera i ”Alla regioner”. Alternativt kan du välja att nedgradera i ”Nuvarande region”, som kommer att nedgradera butiken/butikerna i den aktuella regionen: Nordamerikanska butiker (USA, Kanada och Mexiko), europeiska butiker (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Sverige och Spanien), Japan eller Australien.
  • Om du väljer att nedgradera i endast en region och fortfarande har ett professionellt konto och aktiva produktposter i en eller flera andra butiker, kommer du fortfarande att debiteras månadsvisa professionella försäljningsavgifter.
  • När du byter till en individuell säljplan fortsätter dina aktuella produktposter att vara tillgängliga för försäljning såvida du inte ställer in dem som Inaktiva på sidan Produktpostsstatus för helgdagar och annan frånvaro. Du kan inte byta säljplan genom att bara inaktivera produktposter. Var noga med att byta säljplan om du vill undvika ytterligare månadsavgifter.
  • Om du är registrerad för den amerikanska tjänsten för skatteberäkning ska du läsa sidan Nedgradera eller uppgradera och Tjänst för skatteberäkning innan du byter plan.
 3. Granska villkoren på nästa sida och klicka sedan på Bekräfta ändring av säljplan för att godkänna villkoren och byta plan

När du har slutfört ovanstående steg får du en e-postbekräftelse som visar att din säljplan har ändrats.

Viktigt: Meddelandet med bekräftelse ger information om den nya avgiftsplanen för dina aktuella produktposter, inklusive om hänvisningsavgifterna och de rörliga avstängningsavgifterna (i förekommande fall).

Konton som kräver en professionell säljplan

Om du inte ser ett alternativ för att ändra din säljplan kan du bli registrerad för andra Amazon-tjänster som använder samma säljarkonto. De här kontona kräver en professionell säljplan. Du måste stänga alla sådana konton innan du byter till en individuell säljplan.

Mer information finns i Stäng ditt Amazon Business-konto.

Om du har ett Enhetligt konto för Nordamerika och din (primära) källmarknadsplats är amazon.com.mx, är du endast berättigad till en professionell säljplan. Du kan inte byta till en individuell säljplan.

Om Marknadsplatskonton för Nordamerika

Om du har ett Enhetligt konto för Nordamerika och din primära marknadsplats är amazon.com eller amazon.ca, kan du nedgradera ditt konto till en individuell säljplan.

I slutet av din nuvarande faktureringsperiod kommer ditt länkade amazon.com.mx-konto att försättas i ett transitläge i 120 dagar då du inte längre kan sälja eller ha aktiva produktposter. Du kommer att kunna slutföra pågående transaktioner under denna tid, och därefter kommer kontot att avslutas automatiskt.

Ditt konto för Fraktas från Amazon (FBA) för amazon.com.mx kommer också att stängas av under denna process. Kom ihåg att ta bort alla FBA-lager som förvaras på distributionscentra på den här marknadsplatsen innan ditt konto blir inaktivt.

Mer information om Enhetliga konton för Nordamerika och hur du väljer en primär marknadsplats finns i följande:

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates