Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Stäm av din försändelse

På den här sidan kan du läsa mer om hur du använder avstämningsverktyget för försändelser i leveransarbetsflödet.

Så här öppnar du avstämningsverktyget för försändelser:

 1. Klicka på Hantera FBA-försändelser på fliken Lager.
 2. Leta reda på försändelsen och klicka sedan på Spåra försändelse.
 3. Klicka på fliken Innehåll i leveransarbetsflödet.

När en försändelse har anlänt till ett av Amazons distributionscenter visas statusen för de enheter som tas emot på fliken Leveransinnehåll på sidan Sammanfattning. Om det förekommer avvikelser mellan vad du har skickat i försändelsen och vad som tagits emot kan du använda verktygen på fliken Innehåll. Med de här verktygen kan du

 • få detaljerad information om avvikelser mellan det som anges i fraktplan och det som distributionscentret tagit emot
 • lämna mer information om försändelsens innehåll
 • begära att saknade artiklar eftersöks eller att oväntade artiklar undersöks.

Om din försändelse inte är kvalificerad för avstämning kan det bero på något av följande:

 • Försändelsen behandlas fortfarande på distributionscentret
 • Försändelsen har inte levererats till distributionscentret
 • Försändelsens innehåll har tagits emot i sin helhet eller stämts av

När lagret har tagits emot på ett distributionscenter eller mottagningscenter är det tillgängligt för försäljning. Det tar vanligtvis 14 till 30 dagar att stämma av lager som har levererats. I vissa fall tar det upp till 60 dagar. Du kan spåra statusen för din försändelse på sidan Leveranskö där följande statusar visas: på väg, levererad, incheckad, tas emot och stängd. Om du vill veta mer kan du läsa artikeln Så här tar Amazon emot och förvarar ditt lager.

Meddelanden om lokaliserade enheter

I kolumnen Diskrepans visas skillnaden mellan antalet förväntade enheter och antalet lokaliserade enheter, som visas i kolumnen Förväntade enheter/Lokaliserade enheter. Du kan visa mer information om enheterna som har tagits emot och stämts av genom att hålla muspekaren över antalet lokaliserade enheter.

Meddelanden om lokaliserade enheter Beskrivning
Mottagna Produkter som har hanterats och tagits emot enligt standardprocessen för inkommande lager. Antalet som tagits emot visas på fliken Leveransinnehåll.
Avstämda När det är möjligt undersöker vi produktavvikelser automatiskt och lägger till eller tar bort enheter i din försändelse.
Återbetalade Vi återbetalar dig om vi anser att vi är ansvariga för produkter som har tappats bort eller skadats. Återbetalade belopp visas på fliken Transaktionsvy i rapporten Betalningar.

Statusmeddelanden

I statuskolumnen visas statusen för varje produkt i din försändelse till Amazon.

Statusmeddelanden Beskrivning
Tas emot Produkten tas emot.
Åtgärd krävs En avvikelse förekommer som gör att produkten är kvalificerad för undersökning. Ett alternativ måste ha angetts för produkter med den här statusen innan du kan förhandsgranska och skicka in en begäran om undersökning.
Lokaliserade enheter. Ingen åtgärd krävs Inga avvikelser förekommer. Produkten togs emot i sin helhet eller har stämts av automatiskt. Ingen åtgärd krävs.
Pågående granskning av farliga material (hazmat) Produkter i våra distributionscenter kan granskas för att säkerställa att de följer våra krav för farligt gods och är säkra för kunder och transport. Produkter som granskas kan inte tas emot på distributionscentret. Läs mer om FBA:s process för granskning av farligt gods.
Undersökning slutförd – försändelsens innehåll räknat och bekräftat Amazon har undersökt de levererade lådorna eller pallarna och tillhörande enheter, och antalet mottagna enheter har bekräftats på våra distributionscenter. Det går inte längre att begära att de här produkterna undersöks. Om du har information som kan hjälpa oss att hitta någon av enheter som saknas kan du kontakta Selling Partner Support.
Ärendet har skickats in En begäran om undersökning av produkten har redan skickats in via fliken Innehåll, så inga ytterligare åtgärder krävs.
Anspråksperioden har upphört Anspråksperioden har upphört att gälla för försändelsen enligt FBA:s återbetalningspolicy för borttappade eller skadade lagerartiklar .
Stängdes automatiskt efter 90 dagar Försändelsen stängdes automatiskt. Mer information finns under Spåra din försändelse (leveranskö).

Begär undersökning

För produkter i försändelsen som är kvalificerade för ytterligare undersökning visas olika åtgärdsalternativ i kolumnen Status. Ett alternativ måste ha angetts för produkter med statusen Åtgärd krävs innan du kan förhandsgranska och skicka in en begäran om undersökning.

Olika åtgärder som kan krävas Beskrivning
Ej levererade enheter Du har bekräftat att du eller din leverantör inte levererade de här enheterna eller levererade en annan produkt i stället.
Undersök enheter som saknas Du har bekräftat att de här enheterna ingick i din försändelse, och du ber Amazon att undersöka vidare.
Extra enheter levererade Du har bekräftat att du eller din leverantör inkluderade extra enheter eller en annan produkt än vad som ursprungligen registrerades för din försändelse.
Undersök extra enheter Du har bekräftat att de här enheterna inte ingick i din försändelse, och du ber Amazon att undersöka vidare.
Observera: Innan du skickar in en begäran om undersökning bör du stämma av eventuella avvikelser i din försändelse genom att bekräfta om några enheter inte levererades eller om extra enheter levererades. När en begäran om undersökning har skickats in bekräftar Amazon antalet mottagna enheter och försöker stämma av enheter som inte levererats med extra enheter som levererats. Det här påverkar inte ditt tillgängliga lager.

Ladda upp dokument

Klicka på Välj fil och välj alla dokument. Klicka sedan på Ladda upp för att bifoga dokumenten till din begäran om undersökning. Vissa dokument krävs för att Amazon ska undersöka avvikelserna. När du överför dem kan Amazon att hantera din begäran om undersökning så snabbt som möjligt.

Amazon kräver att följande dokument lämnas in med begäran:

 • Ägarbevis för lager: Med ett ägarbevis är det enklare att identifiera eventuella avvikelser som kan ha uppstått. Några exempel på godtagbara dokument är en faktura från en leverantör, ett kvitto från en annan säljare eller en signerad följesedel om du är tillverkare. Följande uppgifter ska tillhandahållas:
  • Inköpsdatum
  • Produktnamn som stämmer överens med produkterna som saknas
  • Antal
 • Leveransbevis: För partigods eller styckegods krävs en fraktsedel som visar antalet lådor i försändelsen och totalvikten när den hämtades av speditören. Dokumentet måste ha stämplats av Amazon som bekräftelse på att försändelsen mottagits och undertecknats på distributionscentret. Din speditör ska ha en kopia av det här dokumentet. Med den här informationen är det enklare att verifiera att hela försändelsen hämtades och skickades som förväntat.

Tips: Om du tillhandahåller ett kvitto eller en faktura som ägarbevis för lager kan du dölja eller täcka priset du betalade för artiklarna eftersom den uppgiften inte är obligatorisk.

Ange ytterligare information

Du kan be Selling Partner Support att undersöka fall där det eventuellt förekommer fler avvikelser. Beskriv avvikelsen i det tillhörande formuläret. Mot bakgrund av den här informationen kan Amazon genomföra undersökningen och lösa eventuella problem så snabbt som möjligt.

Exempel på information Beskrivning
Kända avvikelser Har du eller din leverantör skickat fler eller färre enheter än vad du ursprungligen förväntade dig? Har du eller din leverantör skickat fel produkt?
En beskrivning av fraktlådorna Vårt team gör en fysisk kontroll på distributionscentret, så om du ger oss information om färg, storlek eller andra utmärkande egenskaper på fraktlådorna kan vi hitta dem snabbare.
Produktkoder Verifiera produkternas UPC, EAN eller JAN. Stämmer produktkoden överens med den som visas i Seller Central?
Förberedande åtgärder som förbisågs En artikel som inte har förberetts ordentligt före avsändningen kan orsaka förseningar i mottagandeprocessen eftersom vi måste förbereda den åt dig.

Förhandsgranska och skicka din begäran

När du har klassificerat de återstående avvikelserna i försändelsen klickar du på Förhandsgranska din begäran, granskar informationen och klickar du på Skicka begäran om alla uppgifter stämmer. När du har skickat in begäran skapas ett ärende hos Selling Partner Support för de produkter som behöver undersökas.

När du har skickat din begäran får du ett ärendenummer som också visas i avstämningsverktyget för försändelser nästa gång du besöker sidan. Du kan klicka på ärendenumret eller öppna ärendeloggen om du vill visa statusuppdateringar och meddelanden.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates