Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Integritetsmeddelande för Amazon Payments Europe – Försäljning på Amazon

Senaste uppdatering: 19 november 2018

Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (“Amazon Payments”) är medvetna om att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och delas och vi uppskattar ditt förtroende för att vi gör det omsorgsfullt och förnuftigt. Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via din användning av våra betalningstjänster som tillhandahålls i samband med Försäljning på Amazon-tjänsten som erbjuds av Amazon Services Europe SARL och Amazon Restaurants-tjänster som tillhandahålls av Amazon Online UK Ltd (“Tjänsten”).

Personuppgiftsansvariga

Amazon Payments är “Personuppgiftsansvarig” för personuppgifter som samlas in och behandlas för Tjänsten och kan överföra sådana personuppgifter till Amazon Payments UK Limited, som också kommer att agera i egenskap av Personuppgiftsansvarig i samband med Tjänsten. Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL och Amazon Media EU SARL, alla tre med adress på 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg och Amazon Online UK Ltd, med adress på 1 Principal Place, Worship Street, London EC2A 2FA, Storbritannien, är personuppgiftsbiträden för de uppgifter som samlas in för Tjänsten.

Vilka personuppgifter om användare samlar Amazon Payments in?

De uppgifter vi får från dig hjälper oss att tillhandahålla, anpassa och kontinuerligt förbättra Tjänsten. Vi använder uppgifterna för att behandla betalningar, kommunicera med dig om beställningar, produkter, tjänster och kampanjerbjudanden, uppdatera våra register och underhålla dina konton hos oss, visa innehåll och rekommendera tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi använder dessutom dessa uppgifter för att förbättra vår Tjänst, förhindra, upptäcka eller rapportera bedrägerier eller missbruk av vår Tjänst och ge tredje parter möjlighet att utföra tekniska, logistiska eller andra funktioner å våra vägnar.

Här är de typer av uppgifter vi samlar in:

 • Uppgifter som du ger oss: Vi tar emot och lagrar alla uppgifter som du lämnar medan du använder Tjänsten. Klicka här för att se exempel på vad vi samlar in. Du kan välja att inte tillhandahålla vissa uppgifter, men då kan det hända att du inte kan använda Tjänsten. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller för att utföra Tjänsten, öppna ditt konto hos Amazon Payments, behandla dina transaktioner, svara på dina önskemål och kommunicera med dig.
 • Automatiska uppgifter: Vi får och lagrar vissa typer av uppgifter automatiskt när du interagerar med oss. Precis som många andra webbplatser använder vi exempelvis “cookies” och andra unika identifierare och vi erhåller vissa typer av uppgifter när din webbläsare eller enhet får åtkomst till vår Tjänst. Klicka här för att se exempel på de uppgifter vi får.
 • Uppgifter från andra källor: Vi kan få uppgifter om dig från andra källor och lägga till dem i ditt konto. Klicka här för att se exempel på de uppgifter vi får.

För vilka ändamål behandlar Amazon Payments dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att driva, tillhandahålla och förbättra Tjänsten som vi erbjuder våra kunder. Dessa ändamål omfattar:

 • Inköp och leverans av produkter och tjänster: Vi använder dina personuppgifter för att behandla betalningar och kommunicera med dig om beställningar, produkter, tjänster och kampanjerbjudanden.
 • Tillhandahålla, felsöka och förbättra Tjänsten: Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla funktioner, analysera prestanda, åtgärda fel och förbättra Tjänstens användbarhet och effektivitet.
 • Rekommendationer: Vi använder dina personuppgifter för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig och för att identifiera dina önskemål.
 • Efterleva juridiska och avtalsmässiga krav: I vissa fall kräver gällande lag att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi samlar exempelvis in uppgifter om verksamhetsplats och bankkontouppgifter från säljare för identitetskontroller och andra ändamål.
 • Kommunicera med dig: Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig via olika kanaler (t.ex. telefon, e-post, chatt) i samband med Tjänsten.
 • Reklam: Vi använder dina personuppgifter för att visa intressebaserade annonser för funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Läs vårt Meddelande om intressebaserade annonser för att ta reda på mer.
 • Förebygga bedrägerier och kreditrisker: Vi behandlar uppgifter för att förebygga eller upptäcka bedrägerier och missbruk i syfte att värna om våra kunders, Amazon Payments och andras säkerhet. Vi kan också använda bedömningsmetoder och externa tjänsteleverantörer för att bedöma och hantera kreditrisker.
 • Ändamål som vi söker ditt samtycke för: Vi kan också be dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål som vi informerar dig om. När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du när som helst ta tillbaka samtycket, varvid vi kommer att stoppa all vidare behandling av dina uppgifter för det ändamålet.

Vad gäller för cookies?

Vi använder cookies för att våra system ska kunna känna igen din webbläsare eller enhet och för att tillhandahålla dig Tjänsten. Vårt Cookiemeddelande innehåller mer information om cookies och hur vi använder dem.

Delar Amazon Payments de uppgifter som de får?

Uppgifter om våra användare är en viktig del av vår verksamhet och vår verksamhet utgörs inte av att sälja dem till andra. Amazon Payments delar användares uppgifter endast så som beskrivs nedan och med Amazon.com, Inc. och de dotterbolag Amazon.com, Inc. kontrollerar, som antingen är föremål för detta Integritetsmeddelande eller följer rutiner som är minst lika skyddande som de som beskrivs i detta Integritetsmeddelande.

 • Utlämnande till andra användare: Beroende på vilken betalningstjänst du använder kan du behöva lämna ut din e-postadress till andra användare så att de kan skicka betalningar till dig. När du skickar betalningar kan det hända att ditt namn eller din e-postadress lämnas ut till den avsedda mottagaren. När en transaktion har slutförts visas dessa uppgifter i transaktionslistan för den användare som tar emot betalningen.
 • Externa tjänsteleverantörer: Vi anlitar finansinstitut, andra företag och enskilda personer för att utföra uppgifter å våra vägnar och transaktioner som du begär eller godkänner. Exempel på detta omfattar att skicka ut reguljär post och e-post, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, behandla betalningstransaktioner, verifiera identiteter, kontrollera om det förekommer bedrägerier och tillhandahålla kundtjänst. De har åtkomst till personuppgifter som behövs för att utföra sina uppgifter, men de får inte använda dem för andra ändamål. De måste dessutom behandla personuppgifterna i enlighet med detta Integritetsmeddelande och så som tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Företagsöverlåtelser: I takt med att vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi sälja eller köpa andra verksamheter eller tjänster. I sådana transaktioner är användar- eller andra kunduppgifter i allmänhet en av de överlåtna företagstillgångarna, men de förblir föremål för de löften som ges i varje befintligt integritetsmeddelande (såvida du inte samtycker till något annat). Om det mot förmodan skulle inträffa att Amazon Payments eller väsentligen samtliga av dess tillgångar förvärvas, kommer användaruppgifter naturligtvis att vara en av de överlåtna tillgångarna.
 • Skydd för Amazon Payments och andra: Vi lämnar ut konto- och andra personuppgifter när vi anser att utlämnandet är lämpligt eller krävs för att efterleva lagen, verkställa eller tillämpa vårt Användaravtal och andra avtal vi har med dig eller för att skydda vår verksamhets, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Du samtycker till att befria oss från våra förpliktelser avseende yrkeshemligheter och samtycker till att Amazon Payments delar och lämnar ut personuppgifter så som beskrivs ovan till en behörig ekonomisk informationsenhet som har i uppdrag att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism för de specifika ändamål som beskrivs i denna punkt. Detta omfattar också utbyte av uppgifter med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker, såväl som delning av uppgifter med våra jurister, revisorer och andra representanter.
 • Med ditt samtycke: Utöver det som anges ovan kommer du att få ett meddelande när personuppgifter om dig lämnas ut till tredje parter, varvid du får möjlighet att välja att inte dela uppgifterna.

Överföringar utanför EES. Varje gång vi överför personuppgifter till länder utanför EES i samband med uppgiftsdelning så som anges ovan, kommer vi att säkerställa att uppgifterna överförs i enlighet med detta Integritetsmeddelande och så som tillåtet enligt gällande dataskyddslagar.

Hur säkra är uppgifter om mig?

Vi utformar våra system och enheter med din säkerhet och integritet i åtanke.

 • Vi arbetar för att upprätthålla säkerheten för dina uppgifter som du tillhandahåller på våra webbplatser genom att använda SSL-programvara (Secure Sockets Layer) för att kryptera sådana uppgifter under överföringen.
 • Vi följer PCI DSS-reglerna (Payment Card Industry Data Security Standard) vid hantering av kreditkortsuppgifter.
 • Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och rutinmässiga skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och utlämnande av personliga kunduppgifter. Våra säkerhetsrutiner innebär att vi ibland begär bevis på din identitet innan vi lämnar ut personuppgifter till dig.
 • Det är viktigt att du vidtar åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till ditt konto och ditt lösenord. Du bör hålla ditt lösenord och eventuella säkerhetsfrågor hemliga. Säkerheten för ditt Amazon Payments-konto är beroende av att du skyddar ditt lösenord och dina säkerhetsfrågor. DELA INTE DITT LÖSENORD MED NÅGON. Om du delar ditt lösenord med en tredje part av någon anledning kan den tredje parten få åtkomst till ditt konto och dina personuppgifter, och även då ansvarar du för åtgärder som vidtas med ditt konto. Om du tror att någon annan har fått åtkomst till ditt lösenord måste du ändra det omedelbart genom att logga in på ditt konto och ändra dina Profilinställningar och även kontakta oss direkt.

Vad gäller för externa annonsörer och länkar till andra webbplatser?

Vår Tjänst kan omfatta reklam från tredje parter och länkar till andra webbplatser och appar. Vi lämnar inte ut några personidentifierande användaruppgifter till dessa annonsörer eller externa webbplatser. Dessa externa webbplatser och annonsörer eller internetreklamföretag som arbetar å deras vägnar använder ibland teknik för att skicka ut (eller “servera”) de annonser som visas på vår webbplats direkt till din webbläsare. De får tillgång till din IP-adress automatiskt när detta händer. De kan också använda cookies, JavaScript, spårningspixlar (kallas även åtgärdstaggar eller pixeltaggar) och annan teknik för att mäta deras annonsers effektivitet och för att anpassa reklaminnehåll. Vi har inte åtkomst till eller kontroll över cookies eller andra funktioner som de kan använda och dessa annonsörers och externa webbplatsers rutiner avseende uppgifter omfattas inte av detta Integritetsmeddelande. Kontakta dem direkt för att få mer information om deras rutiner avseende integritet. Dessutom erbjuder Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org) praktisk information om internetreklamföretag (kallas även “annonsnätverk” eller “nätverksannonsörer”), inklusive information om hur man väljer bort deras insamling av uppgifter.

Vår Tjänst kan visa anpassad reklam från tredje part baserat på personuppgifter om användare. Klicka här för att få mer information om de personuppgifter vi samlar in. Även om vi inte lämnar ut några personuppgifter till annonsörer kan annonsörer (inklusive annonsutsändande företag) anta att användare som interagerar med eller klickar på en anpassad annons uppfyller de kriterier som används för att visa den anpassade annonsen (t.ex. användare i Storbritannien som sökte efter eller köpte klassisk musik). Om du inte vill att vi ska använda personuppgifter som vi samlar in för att anpassa de annonser från tredje part som vi visar dig, bör du justera dina Reklaminställningar på Ditt konto.

Vilka uppgifter kan jag få åtkomst till?

Amazon Payments ger dig åtkomst till ett stort urval av uppgifter om ditt konto och din interaktion med oss för det begränsade ändamålet att visa och, i vissa fall, uppdatera sådana uppgifter. Du kan få åtkomst till dessa uppgifter genom att logga in på ditt Amazon Payments-konto på Seller Central. Klicka här för att se några exempel. Listan med exempel ändras i takt med att vår Tjänst utvecklas vidare. Klicka här för att få information om hur du skaffar åtkomst till dina personuppgifter.

Vilka alternativ har jag?

Kontakta Säljarsupport om du har frågor om eller invändningar mot vårt sätt att samla in och behandla dina personuppgifter.

 • Så som beskrivs ovan kan du alltid välja att inte tillhandahålla uppgifter, även om de kan behövas för att använda och dra fördel av Tjänsten.
 • Du kan lägga till eller uppdatera vissa uppgifter på sidor som de som anges i avsnittet “Vilken information kan jag få åtkomst till?” ovan. När du uppdaterar uppgifter sparar vi en kopia av den tidigare versionen för våra handlingar.
 • Om du inte vill få e-post eller andra meddelanden från oss kan du justera dina Inställningar för kundkommunikation under “Ditt konto”. Du har inte rätt att avstå från att ta emot kundtjänstmeddelanden relaterade till ditt konto eller transaktioner eller andra juridiska meddelanden från oss.
 • Hjälpavsnittet i de flesta webbläsarna och enheterna förklarar hur du kan förhindra att din webbläsare eller enhet accepterar nya cookies, hur du ställer in webbläsaren till att underrätta dig när den tar emot en ny cookie eller hur du kan avaktivera cookies helt och hållet. Eftersom cookies ger dig möjlighet att dra fördel av vissa av Amazon Payments väsentliga funktioner rekommenderar vi att du lämnar dem aktiverade. Om du exempelvis blockerar eller på annat sätt avvisar våra cookies kommer du inte att kunna använda någon del av Tjänsten som kräver att du Loggar in. Vårt Cookiemeddelande innehåller mer information om cookies.
 • När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du när som helst ta tillbaka samtycket, varvid vi kommer att stoppa all vidare behandling av dina uppgifter för det ändamålet.
 • Säljare kan lägga till eller uppdatera vissa uppgifter i Seller Central, uppdatera sina kontouppgifter via Seller Account Information och justera sina inställningar för e-postmeddelanden eller annan kommunikation som de får från oss genom att uppdatera sina Notisinställningar.

Dessutom har du, med förbehåll för tillämplig lag, rätt att begära åtkomst till, korrigera och radera dina personuppgifter samt att begära dataportabilitet. Du kan också i vissa fall göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Gå till Seller Central eller kontakta Säljarsupport om du vill göra något av detta.

Får barn använda Amazon Payments?

Vår Tjänst är inte avsedd att användas av barn. Endast personer som är 18 år eller äldre har rätt att upprätta konton.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter för att möjliggöra din fortsatta användning av Tjänsten, så länge det krävs för att uppfylla de relevanta ändamål som beskrivs i detta Integritetsmeddelande, så som det kan krävas enligt gällande lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för skatte- och redovisningsändamål eller så som på annat sätt meddelas dig. Vi sparar exempelvis din transaktionshistorik så att du kan granska tidigare beställningar.

Kontakter, meddelanden och ändringar

Om du har frågor om integritet på Amazon Payments kan du kontakta oss med en utförlig beskrivning, så kommer vi att försöka lösa eventuella problem. Dessutom kan du kontakta dataskyddsombudet för ovannämnda personuppgiftsansvariga på eu-privacy@amazon.lu. Du kan lämna in ett klagomål till vår huvudsakliga tillsynsmyndighet, Commission Nationale pour la Protection des Données i Luxemburg på www.cnpd.lu eller till en lokal myndighet.

Vår verksamhet förändras ständigt och vårt Integritetsmeddelande kommer också att ändras. Du kan få e-postmeddelanden med periodiska påminnelser om våra meddelanden och villkor. Du bör regelbundet kontrollera vår webbplats för att se de senaste ändringarna. Om inget annat anges gäller vårt aktuella Integritetsmeddelande för alla uppgifter som vi har om dig och ditt konto. Vi står fast vid de löften vi ger och kommer aldrig att göra väsentliga ändringar i våra policyer och rutiner för att minska det skydd de erbjuder för de användaruppgifter som har samlats in tidigare utan medgivande från berörda användare.

Relaterade rutiner och information:

Exempel på insamlade uppgifter

Uppgifter du ger oss när du använder Tjänsten

Du tillhandahåller oss uppgifter när du:

 • öppnar ett konto,
 • använder Tjänsten, eller
 • kommunicerar med kundtjänst.

För att exempelvis öppna och använda ett Amazon Payments-konto måste du tillhandahålla:

 • namn,
 • adress,
 • e-postadress,
 • inloggningsuppgifter, och
 • bankkontouppgifter.

Vi kan också be dig att välja säkerhetsfrågor som ska besvaras innan vi behandlar transaktioner, utfärdar ett nytt lösenord eller tillhandahåller dig kundtjänst.

När du använder vår Tjänst för att överföra pengar kan vi be dig att tillhandahålla uppgifter för att möjliggöra transaktionen.

Vi samlar också in uppgifter som kan vara nödvändiga för att vi ska kunna verifiera din identitet och efterleva lagar mot penningtvätt eller liknande lagstiftning. Sådana uppgifter kan omfatta, utan begränsning:

 • födelsedatum,
 • passnummer,
 • körkortsnummer,
 • ett kreditkortskontoutdrag och kreditkortsuppgifter,
 • din senaste elräkning,
 • andra uppgifter som förknippar dig med en adress på ditt konto,
 • telefonnummer,
 • personer som inköp har skickats till (inklusive adresser och telefonnummer),
 • den personliga beskrivningen på ditt konto,
 • ekonomiska uppgifter, eller
 • demografiska uppgifter.

Automatiska uppgifter

Exempel på de uppgifter vi samlar in och analyserar omfattar:

 • den IP-adress som används för att ansluta din dator till internet,
 • dator, enhet, operativsystem, typ och version av app eller webbläsare, typ och version av webbläsarplugin eller tidszonsinställningar,
 • enhetsspecifika mätvärden, t.ex. när en enhet används, appanvändning, anslutningsdata och eventuella fel eller händelsefel,
 • den plats där din enhet eller dator befinner sig,
 • mätvärden för Tjänsten (t.ex. förekomster av tekniska fel, din interaktion med Tjänstens funktioner och innehåll, dina inställningar och säkerhetskopieringsinformation), samt
 • den fullständiga URL-klickströmmen till, via och från vår webbplats, inklusive datum och tid, cookie nummer, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, information om interaktion med sidor (t.ex. rullning, klick och mushovring) samt de telefonnummer du använde för att ringa till vårt kundtjänstnummer.

Vi kan även använda enhetsidentifierare, cookies och annan teknik på enheter, appar och våra webbsidor för att samla in surfnings- och användningsuppgifter samt annan teknisk information i syfte att förhindra bedrägerier.

Uppgifter från andra källor

Exempel på uppgifter som vi erhåller från andra källor omfattar:

 • Kontouppgifter och uppgifter om kredithistorik från kreditbyråer, som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägerier och för att erbjuda vissa kredit- eller finansiella tjänster.
 • Vi förbehåller oss rätten att med förbehåll för tillämplig lag periodiskt hämta och granska en kreditrapport eller annan kredithistorik från kreditbyråer för alla konton.

Uppgifter som du kan få åtkomst till
Exempel på uppgifter som du enkelt kan få åtkomst till via pay.amazon.com/uk, pay.amazon.com/de, pay.amazon.com/fr, pay.amazon.com/it och pay.amazon.com/es omfattar status avseende senaste transaktioner, personidentifierande uppgifter (inklusive namn, e-postadress, lösenord, kommunikationsinställningar), betalningsinställningar (inklusive kreditkortsuppgifter och bankkontouppgifter), notisinställningar för e-post, din fullständiga beställningshistorik samt dina personuppgifter.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates