Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Granska försändelser till Amazon

På sidan Granska försändelser kan du granska och godkänna din försändelse. När du har godkänt en försändelse ändras sidan Granska försändelser till sidan Visa försändelser.

Granska försändelser är det fjärde av sex steg i arbetsflödet för skapande av leverans:


 1. Ange antal
 2. Förbereda produkter
 3. Etikettprodukter
 4. Granska försändelser
 5. Förbereda försändelse
 6. Sammanfattning

När du skapar en fraktplan kan lagret i denna fraktplan delas upp i flera försändelser till olika distributionscentra för att:

 • Distribuera ditt lager genom hela Amazons leveransnätverk för att optimera leveranshastigheter och minimera förseningar
 • Hantera särskilda lagrings- eller hanteringskrav
 • Säkerställa korrekt bearbetning vid distributionscentret

Sidan Granska försändelser visar en lista över försändelser samt leverans-ID och distributionscenter på destinationen för varje försändelse. Varje försändelse som skapas som en del av en fraktplan har sin egen leverans-ID.

Ändringar som du gör i fraktplanen kan ändra antalet artiklar i varje försändelse. Om du till exempel lägger till tolv artiklar av en enskild produkt i din fraktplan kan det resultera i två försändelser med sex artiklar vardera. Om du ändrar det totala antalet från tolv till nio artiklar kan din plan komma att uppdateras, vilket resulterar i en försändelse med sju artiklar och en andra försändelse med två artiklar.

Kom ihåg att granska din fraktplan innan du godkänner den. Vi rekommenderar att du inte skriver ut paketlistan förrän du har godkänt fraktplanen. Paketlistor som skrivs ut innan du godkänner en fraktplan kanske inte återspeglar eventuella ändringar du gör innan du godkänner planen och kan leda till fel i dina försändelser. Om du till exempel skickar ett oväntat antal artiklar till ett distributionscenter (för många eller för få) visas denna avvikelse i Leveranskön som ett problem med din försändelse.

Granska försändelseinformation

På sidan Granska försändelser kan du granska och godkänna din försändelse. Informationen som lämnas inkluderar:

 • Försändelsen namn: Ett namn tilldelas till din försändelse baserat på datum, tid och antal försändelser som ingår i planen efter att den har delats.
  Tips: Du kan ändra försändelsens namn genom att skriva ett nytt namn i textrutan. När du har en befintlig fraktplan för samma distributionscenter som du ännu inte har skickat, kan du lägga till den nya försändelsen i en befintlig.
 • Leverans-ID: En leverans-ID skapas automatiskt.
 • MSKU:er: Antalet MSKU:er (unika produktidentifierare) som ingår i försändelsen
 • Enheter: Antalet av varje MSKU i försändelsen
 • Skicka till: Koden och platsen för distributionscentret på destinationen

Du kan se hela innehållet i en försändelse genom att klicka på Visa försändelsens innehåll. Klicka på Dölj försändelsens innehåll om du vill stänga listan.

Godkänn försändelser

Klicka på Godkänn försändelser om du vill godkänna fraktplanen.

Visa försändelser

Klicka på Arbeta på försändelser om du vill fortsätta arbeta på en befintlig försändelse.

Lägga till en produkt i en befintlig försändelse

För att lägga till en produkt i en befintlig försändelse måste den uppfylla följande villkor:

 • Om du lägger till produkter packade i låda måste den befintliga försändelsen också inkludera produkter packade i låda.
 • ”Skicka från”-adressen måste matcha både fraktplanen och den befintliga försändelsen.
 • Distributionscentret för destinationen för de produkter du planerar att lägga till måste matcha den befintliga försändelsens distributionscenter.
 • Du måste förbereda produkterna själv. Amazon kan inte förbereda enheter som lagts till i en befintlig försändelse.
 • Försändelsen får inte ha skapats med ”Skanna och skicka”.
 • Om några planerade enheter är märkta som farliga material måste den befintliga försändelsen också märkas som ”farliga material”.

Klicka på Arbeta på försändelser för att godkänna varje försändelse. Dina försändelser sparas automatiskt med varje steg du slutför och låter dig lämna dem för att återvända och slutföra dem vid ett senare tillfälle. Gå till Leveranskö om du vill återvända till en pågående försändelse.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates