Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Rapport över borttagning av orderinformation

Rapporten över Borttagning av orderinformation inkluderar:

  • Information om ordernivå
  • Information om produktnivå
  • Borttagningstyp
  • Orderstatus
  • Borttagningsavgifter

Fältdefinitioner

Tips: Online-rapporten visar information om ordernivå. Den nedladdningsbara rapporten visar information på produktnivå (leveransnätverks-SKU).
Online-rubrik Ladda ner rubrik Beskrivning Exempel
Datum datum-för-begäran Datum då order för lagerrensning skickades in 2003-07-14T18:53:56+ 00:00
Order-ID order-ID En unik identifierare för ordern min-order
Ordertyp ordertyp Typ av order för lagerrensning (retur eller bortskaffande) Retur
Orderstatus orderstatus Status för order för lagerrensning Slutförd

senast-uppdaterat-datum

(endast nedladdningsbar rapport)

Datum för den senaste orderuppdatering 2003-07-14T18:53:56+ 00:00
SKU sku En anpassad produktidentifierare AB-8675309
Leveransnätverks-SKU leveransnätverks-SKU En unik identifierare som tilldelas produkter som lagras i Amazon Fulfillment Centers X00000E5TX

disposition

(endast nedladdningsbar rapport)

Enhetens skick säljbara

begärt-antal

(endast nedladdningsbar rapport)

Antalet enheter i denna leverantörs-SKU begärs i ordern för lagerrensning 99
Begärt antal

(endast online-rapport)

Det totala antalet enheter i ordern för lagerrensning 99

annullerat-antal

(endast nedladdningsbar rapport)

Det totala antalet enheter i denna leverantörs-SKU annulleras från ordern för lagerrensning 1
Annullerat antal

(endast online-rapport)

Det totala antalet enheter som annullerats för denna order för lagerrensning. 1

bortskaffat-antal

(endast nedladdningsbar rapport)

Det totala antalet enheter för denna leverantörs-SKU som avyttrades 1

levererad-kvantitet

(endast nedladdningsbar rapport)

Det totala antalet enheter för denna leverantörs-SKU som levererades för denna retur 99
Slutfört antal (endast online-rapport)

Det totala antalet enheter för den här ordern för lagerrensning som returnerades eller avyttrades 99

antal-under-bearbetning

(endast nedladdningsbar rapport)

Det totala antalet enheter för denna leverantörs-SKU som är i process 10
Antal som är i process (endast online-rapport)

Antalet enheter för den här ordern för lagerrensning som är i process 10

borttagningsavgift

(endast nedladdningsbar rapport)

Den totala borttagningsavgiften för alla enheter i denna leverantörs-SKU
Anm: Om denna cell är tom hittades ingen avgift eller ordern är ofullständig.
2,5

valuta

(endast nedladdningsbar rapport)

Valuta för borttagningsavgift SEK
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates